Багш та, хууль гарахыг хүлээнэ үү!

Ямар ч байсан хөдөөд, тэр тусмаа сум, багт ажиллаж байгаа багш нар бууриа сэлгэх гэж битгий яараарай. Учир нь танд улсын төсвөөс хөдөөг соён гэгээрүүлж байгаагий чинь төлөө таван жил тутамд хагас жилийн цалинтай чинь дүйх хэмжээний мөнгөн тэтгэлгийг буцалтгүй олгоно гэнэ шүү.

Түүнчлэн хуулиар тогтоосон 25 ба түүнээс илүү жил улсад ажиллаад, сая тэтгэвэртээ суух гэж байгаа хүмүүс, үнэндээ багш нарт хамаатай л даа, тэтгэвэрт гарахад тань хоосонгүй байх юм байна.
Тухайлбал, дээрх 25 жилийн 10 жилд нь та сум, багт багшилчихсан бол тэтгэвэрт гарахдаа 18 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмж нэг удаа авна. Мөн заавал хөдөө гэлтгүй хот, суурин газарт дурьдсан болзлыг хангаад өндөр насны тэтгэвэртээ суух гэж байгаа бол багш танд 12 сарын үндсэн цалинтай чинь тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэлэг олгоно. Гэхдээ хууль батлагдсаны дараа.

Өнөөдрийн байдлаар ардын багш нарын нэр хүнд төдийгүй цалин хөлс навс унасан байгаа. Гэвч иим хууль батлагдсанаар энэ байдлыг өөрчилж чадна гэж хууль тогтоогчид үзэж байна.
УИХ-ын гишүүн Б.Эрдэнэсүрэн нарын санаачилсан энэхүү хуулийн төсөлд эрхэм гишүүд бас ч багагүй дайвар дайх бололтой. Чуулганы өчигдрийн нэгдсэн хуралдааны уур амьсгалаэс харж байхад олонхи гишүүн уг төслийг дэмжих аястай байна. Харин тэгэхдээ өөр өөрсдийн санаа бодлыг төсөлд нэмж тусгах төлөвтзй. Жишээлбэл, нэгэнт багшийн нийгмийн халамжийн тухай ярьж байгаа юм бол их, дээд боловсрол олгож байгаа өнөөгийн тогтолцоонд ч бас шүүмжлэлтэй хандаж, зохих хэм хэмжээг хуулиар тогтоож өгөх ёстой гэж үзэж буй юм. Эдүгээ улсын хэмжээнд 180 их, дээд сургуульд 140000 оюутан суралцаж байгаа. Гэвч тэдгээрийн чанар туйлын хангалтгүй байгааг эргэн харах цаг болсон гэж УИХ-ын гишүүд хэлж байна.

С.Баярцогт нарын гишүүд өнөөдрөөс хойш ямар ч хувийн их, дээд сургуульд үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгохгүйгээр, тэр ч байтугай одоо байгаа, шаардлага хангахгуй их, дээд сургуулийг захиргааны аргаар нухчин дарах санал дэвшүүлж байна. Гэвч энэхүү хуулийн төслийг хоёр ч удаа хэлэлцсний дараа сая хууль болгох учиртай.

(Монголын мэдээ 196/1972)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Багш та, хууль гарахыг хүлээнэ үү!

Ямар ч байсан хөдөөд, тэр тусмаа сум, багт ажиллаж байгаа багш нар бууриа сэлгэх гэж битгий яараарай. Учир нь танд улсын төсвөөс хөдөөг соён гэгээрүүлж байгаагий чинь төлөө таван жил тутамд хагас жилийн цалинтай чинь дүйх хэмжээний мөнгөн тэтгэлгийг буцалтгүй олгоно гэнэ шүү.

Түүнчлэн хуулиар тогтоосон 25 ба түүнээс илүү жил улсад ажиллаад, сая тэтгэвэртээ суух гэж байгаа хүмүүс, үнэндээ багш нарт хамаатай л даа, тэтгэвэрт гарахад тань хоосонгүй байх юм байна.
Тухайлбал, дээрх 25 жилийн 10 жилд нь та сум, багт багшилчихсан бол тэтгэвэрт гарахдаа 18 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмж нэг удаа авна. Мөн заавал хөдөө гэлтгүй хот, суурин газарт дурьдсан болзлыг хангаад өндөр насны тэтгэвэртээ суух гэж байгаа бол багш танд 12 сарын үндсэн цалинтай чинь тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэлэг олгоно. Гэхдээ хууль батлагдсаны дараа.

Өнөөдрийн байдлаар ардын багш нарын нэр хүнд төдийгүй цалин хөлс навс унасан байгаа. Гэвч иим хууль батлагдсанаар энэ байдлыг өөрчилж чадна гэж хууль тогтоогчид үзэж байна.
УИХ-ын гишүүн Б.Эрдэнэсүрэн нарын санаачилсан энэхүү хуулийн төсөлд эрхэм гишүүд бас ч багагүй дайвар дайх бололтой. Чуулганы өчигдрийн нэгдсэн хуралдааны уур амьсгалаэс харж байхад олонхи гишүүн уг төслийг дэмжих аястай байна. Харин тэгэхдээ өөр өөрсдийн санаа бодлыг төсөлд нэмж тусгах төлөвтзй. Жишээлбэл, нэгэнт багшийн нийгмийн халамжийн тухай ярьж байгаа юм бол их, дээд боловсрол олгож байгаа өнөөгийн тогтолцоонд ч бас шүүмжлэлтэй хандаж, зохих хэм хэмжээг хуулиар тогтоож өгөх ёстой гэж үзэж буй юм. Эдүгээ улсын хэмжээнд 180 их, дээд сургуульд 140000 оюутан суралцаж байгаа. Гэвч тэдгээрийн чанар туйлын хангалтгүй байгааг эргэн харах цаг болсон гэж УИХ-ын гишүүд хэлж байна.

С.Баярцогт нарын гишүүд өнөөдрөөс хойш ямар ч хувийн их, дээд сургуульд үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгохгүйгээр, тэр ч байтугай одоо байгаа, шаардлага хангахгуй их, дээд сургуулийг захиргааны аргаар нухчин дарах санал дэвшүүлж байна. Гэвч энэхүү хуулийн төслийг хоёр ч удаа хэлэлцсний дараа сая хууль болгох учиртай.

(Монголын мэдээ 196/1972)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Багш та, хууль гарахыг хүлээнэ үү!

Ямар ч байсан хөдөөд, тэр тусмаа сум, багт ажиллаж байгаа багш нар бууриа сэлгэх гэж битгий яараарай. Учир нь танд улсын төсвөөс хөдөөг соён гэгээрүүлж байгаагий чинь төлөө таван жил тутамд хагас жилийн цалинтай чинь дүйх хэмжээний мөнгөн тэтгэлгийг буцалтгүй олгоно гэнэ шүү.

Түүнчлэн хуулиар тогтоосон 25 ба түүнээс илүү жил улсад ажиллаад, сая тэтгэвэртээ суух гэж байгаа хүмүүс, үнэндээ багш нарт хамаатай л даа, тэтгэвэрт гарахад тань хоосонгүй байх юм байна.
Тухайлбал, дээрх 25 жилийн 10 жилд нь та сум, багт багшилчихсан бол тэтгэвэрт гарахдаа 18 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмж нэг удаа авна. Мөн заавал хөдөө гэлтгүй хот, суурин газарт дурьдсан болзлыг хангаад өндөр насны тэтгэвэртээ суух гэж байгаа бол багш танд 12 сарын үндсэн цалинтай чинь тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэлэг олгоно. Гэхдээ хууль батлагдсаны дараа.

Өнөөдрийн байдлаар ардын багш нарын нэр хүнд төдийгүй цалин хөлс навс унасан байгаа. Гэвч иим хууль батлагдсанаар энэ байдлыг өөрчилж чадна гэж хууль тогтоогчид үзэж байна.
УИХ-ын гишүүн Б.Эрдэнэсүрэн нарын санаачилсан энэхүү хуулийн төсөлд эрхэм гишүүд бас ч багагүй дайвар дайх бололтой. Чуулганы өчигдрийн нэгдсэн хуралдааны уур амьсгалаэс харж байхад олонхи гишүүн уг төслийг дэмжих аястай байна. Харин тэгэхдээ өөр өөрсдийн санаа бодлыг төсөлд нэмж тусгах төлөвтзй. Жишээлбэл, нэгэнт багшийн нийгмийн халамжийн тухай ярьж байгаа юм бол их, дээд боловсрол олгож байгаа өнөөгийн тогтолцоонд ч бас шүүмжлэлтэй хандаж, зохих хэм хэмжээг хуулиар тогтоож өгөх ёстой гэж үзэж буй юм. Эдүгээ улсын хэмжээнд 180 их, дээд сургуульд 140000 оюутан суралцаж байгаа. Гэвч тэдгээрийн чанар туйлын хангалтгүй байгааг эргэн харах цаг болсон гэж УИХ-ын гишүүд хэлж байна.

С.Баярцогт нарын гишүүд өнөөдрөөс хойш ямар ч хувийн их, дээд сургуульд үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгохгүйгээр, тэр ч байтугай одоо байгаа, шаардлага хангахгуй их, дээд сургуулийг захиргааны аргаар нухчин дарах санал дэвшүүлж байна. Гэвч энэхүү хуулийн төслийг хоёр ч удаа хэлэлцсний дараа сая хууль болгох учиртай.

(Монголын мэдээ 196/1972)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Багш та, хууль гарахыг хүлээнэ үү!

Ямар ч байсан хөдөөд, тэр тусмаа сум, багт ажиллаж байгаа багш нар бууриа сэлгэх гэж битгий яараарай. Учир нь танд улсын төсвөөс хөдөөг соён гэгээрүүлж байгаагий чинь төлөө таван жил тутамд хагас жилийн цалинтай чинь дүйх хэмжээний мөнгөн тэтгэлгийг буцалтгүй олгоно гэнэ шүү.

Түүнчлэн хуулиар тогтоосон 25 ба түүнээс илүү жил улсад ажиллаад, сая тэтгэвэртээ суух гэж байгаа хүмүүс, үнэндээ багш нарт хамаатай л даа, тэтгэвэрт гарахад тань хоосонгүй байх юм байна.
Тухайлбал, дээрх 25 жилийн 10 жилд нь та сум, багт багшилчихсан бол тэтгэвэрт гарахдаа 18 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмж нэг удаа авна. Мөн заавал хөдөө гэлтгүй хот, суурин газарт дурьдсан болзлыг хангаад өндөр насны тэтгэвэртээ суух гэж байгаа бол багш танд 12 сарын үндсэн цалинтай чинь тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэлэг олгоно. Гэхдээ хууль батлагдсаны дараа.

Өнөөдрийн байдлаар ардын багш нарын нэр хүнд төдийгүй цалин хөлс навс унасан байгаа. Гэвч иим хууль батлагдсанаар энэ байдлыг өөрчилж чадна гэж хууль тогтоогчид үзэж байна.
УИХ-ын гишүүн Б.Эрдэнэсүрэн нарын санаачилсан энэхүү хуулийн төсөлд эрхэм гишүүд бас ч багагүй дайвар дайх бололтой. Чуулганы өчигдрийн нэгдсэн хуралдааны уур амьсгалаэс харж байхад олонхи гишүүн уг төслийг дэмжих аястай байна. Харин тэгэхдээ өөр өөрсдийн санаа бодлыг төсөлд нэмж тусгах төлөвтзй. Жишээлбэл, нэгэнт багшийн нийгмийн халамжийн тухай ярьж байгаа юм бол их, дээд боловсрол олгож байгаа өнөөгийн тогтолцоонд ч бас шүүмжлэлтэй хандаж, зохих хэм хэмжээг хуулиар тогтоож өгөх ёстой гэж үзэж буй юм. Эдүгээ улсын хэмжээнд 180 их, дээд сургуульд 140000 оюутан суралцаж байгаа. Гэвч тэдгээрийн чанар туйлын хангалтгүй байгааг эргэн харах цаг болсон гэж УИХ-ын гишүүд хэлж байна.

С.Баярцогт нарын гишүүд өнөөдрөөс хойш ямар ч хувийн их, дээд сургуульд үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгохгүйгээр, тэр ч байтугай одоо байгаа, шаардлага хангахгуй их, дээд сургуулийг захиргааны аргаар нухчин дарах санал дэвшүүлж байна. Гэвч энэхүү хуулийн төслийг хоёр ч удаа хэлэлцсний дараа сая хууль болгох учиртай.

(Монголын мэдээ 196/1972)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button