Зүүн Азийн эдийн засгийн хөгжлийн асуудлаар ярилцлаа

Ноён Квон Юн Сон Монгол Улсын зүүн бүсийн хөгжлийн асуудлаар саналаа хуваалцлаа. Энэ бүс нутгийг эрчимтэй хөгжүүлэхэд эдийн чөлөөт бүс байгуулах нь оновчтой бөгөөд энэ чиглэлд хөрш залгаа орнуудтай хамтран ажиллавал үр дүнтэй байх болно гэлээ.
Дорнод бүсийн хөгжлийн асуудлаар БНСУ-аас тусгай судалгааны хэсэг ирж ажилласан бөгөөд энэ үр дүнтэй хамтран ажиллах бүрэн бололцоо бий гэсэн дүгнэлт гаргасан байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол орны хөгжлийн асуудалд анхаарлаа хандуулж судалгаа хийж байгаад талархаад монголын дорнод бүс нутаг Монгол-Солонгосын харилцааны томоохон талбар болно гэдэгт найдаж байна гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүүн Азийн эдийн засгийн хөгжлийн асуудлаар ярилцлаа

Ноён Квон Юн Сон Монгол Улсын зүүн бүсийн хөгжлийн асуудлаар саналаа хуваалцлаа. Энэ бүс нутгийг эрчимтэй хөгжүүлэхэд эдийн чөлөөт бүс байгуулах нь оновчтой бөгөөд энэ чиглэлд хөрш залгаа орнуудтай хамтран ажиллавал үр дүнтэй байх болно гэлээ.
Дорнод бүсийн хөгжлийн асуудлаар БНСУ-аас тусгай судалгааны хэсэг ирж ажилласан бөгөөд энэ үр дүнтэй хамтран ажиллах бүрэн бололцоо бий гэсэн дүгнэлт гаргасан байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол орны хөгжлийн асуудалд анхаарлаа хандуулж судалгаа хийж байгаад талархаад монголын дорнод бүс нутаг Монгол-Солонгосын харилцааны томоохон талбар болно гэдэгт найдаж байна гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүүн Азийн эдийн засгийн хөгжлийн асуудлаар ярилцлаа

Ноён Квон Юн Сон Монгол Улсын зүүн бүсийн хөгжлийн асуудлаар саналаа хуваалцлаа. Энэ бүс нутгийг эрчимтэй хөгжүүлэхэд эдийн чөлөөт бүс байгуулах нь оновчтой бөгөөд энэ чиглэлд хөрш залгаа орнуудтай хамтран ажиллавал үр дүнтэй байх болно гэлээ.
Дорнод бүсийн хөгжлийн асуудлаар БНСУ-аас тусгай судалгааны хэсэг ирж ажилласан бөгөөд энэ үр дүнтэй хамтран ажиллах бүрэн бололцоо бий гэсэн дүгнэлт гаргасан байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол орны хөгжлийн асуудалд анхаарлаа хандуулж судалгаа хийж байгаад талархаад монголын дорнод бүс нутаг Монгол-Солонгосын харилцааны томоохон талбар болно гэдэгт найдаж байна гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зүүн Азийн эдийн засгийн хөгжлийн асуудлаар ярилцлаа

Ноён Квон Юн Сон Монгол Улсын зүүн бүсийн хөгжлийн асуудлаар саналаа хуваалцлаа. Энэ бүс нутгийг эрчимтэй хөгжүүлэхэд эдийн чөлөөт бүс байгуулах нь оновчтой бөгөөд энэ чиглэлд хөрш залгаа орнуудтай хамтран ажиллавал үр дүнтэй байх болно гэлээ.
Дорнод бүсийн хөгжлийн асуудлаар БНСУ-аас тусгай судалгааны хэсэг ирж ажилласан бөгөөд энэ үр дүнтэй хамтран ажиллах бүрэн бололцоо бий гэсэн дүгнэлт гаргасан байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол орны хөгжлийн асуудалд анхаарлаа хандуулж судалгаа хийж байгаад талархаад монголын дорнод бүс нутаг Монгол-Солонгосын харилцааны томоохон талбар болно гэдэгт найдаж байна гэв.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button