Оюутны эрдмийн алтан фонд-ыг үүсгэн байгуулагдлаа

Уншилгын танхимаар дамжуулан оюутнуудад ашиглуулах, оюутны оюуны хөдөлмөрийг дэмжин урамшуулах, өвлүүлэн үлдээх зэрэг олон ажлыг зохион байгуулж, шилдэг оюутнуудын туршлагыг шинэ оюутнуудад хуваалцах, үндэсний соёлын шинэ өвийг бүтээх үйлсэд оюутан залуучуудын оролцоог бий болгох, оюутны оюуны бүтээлийг сурталчилах гол зорилготой юм.

Эрдмийн фондод оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, ганцаарчилсан болон хамтарсан бүтээл, ном, гарын авлага, дипломын ажил, эрдмийн ажил, илтгэл, төсөл, хөтөлбөр, хэлэлцүүлэг, ажилбар, курсын ажил, реферат, зураг, скиз, судалгаа шинжилгээний үр дүн болон бусад нэрлэгдээгүй оюуны бүтээлийг хамруулагдаж байгаа ажээ.

Фондод орж буй оюуны бүтээлүүдийг баталгаажуулж, тусгай зориулалт бүхий тамга дарж бэхжүүлэх бөгөөд энэ нь тухайн оюутны оюуны өмч болгон оюуны өмчийн гараас баталгаажуулж байгаа нь оюутны бүтээлийг хамгаалж байгаа томоохон ач холбогдолтойгоороо онцлогтой үйл ажиллагаа болсон байна.
Энэ өдөр оюутнууд өөрсдийн оюуны бүтээлээ Монголын Үндэсний Номын Санд гардуулан өгснөөр албан ёсоор оюутны эрдмийн алтан фондыг нээсэн тухай гарын үсгийг МҮТНСангийн захирал Г.Аким, МОХолбооны дэд ерөнхийлөгч Х.Батсайхан нар зурлаа.

Оюутны эрдмийн алтан фонд-ыг үүсгэн байгуулагдсанаар оюутнууд өөрсдийн бүтээлээ хамгаалуулж, уншигчдад хүрэх таатай боломж бүрдэж байгаа юм.

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Оюутны эрдмийн алтан фонд-ыг үүсгэн байгуулагдлаа

Уншилгын танхимаар дамжуулан оюутнуудад ашиглуулах, оюутны оюуны хөдөлмөрийг дэмжин урамшуулах, өвлүүлэн үлдээх зэрэг олон ажлыг зохион байгуулж, шилдэг оюутнуудын туршлагыг шинэ оюутнуудад хуваалцах, үндэсний соёлын шинэ өвийг бүтээх үйлсэд оюутан залуучуудын оролцоог бий болгох, оюутны оюуны бүтээлийг сурталчилах гол зорилготой юм.

Эрдмийн фондод оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, ганцаарчилсан болон хамтарсан бүтээл, ном, гарын авлага, дипломын ажил, эрдмийн ажил, илтгэл, төсөл, хөтөлбөр, хэлэлцүүлэг, ажилбар, курсын ажил, реферат, зураг, скиз, судалгаа шинжилгээний үр дүн болон бусад нэрлэгдээгүй оюуны бүтээлийг хамруулагдаж байгаа ажээ.

Фондод орж буй оюуны бүтээлүүдийг баталгаажуулж, тусгай зориулалт бүхий тамга дарж бэхжүүлэх бөгөөд энэ нь тухайн оюутны оюуны өмч болгон оюуны өмчийн гараас баталгаажуулж байгаа нь оюутны бүтээлийг хамгаалж байгаа томоохон ач холбогдолтойгоороо онцлогтой үйл ажиллагаа болсон байна.
Энэ өдөр оюутнууд өөрсдийн оюуны бүтээлээ Монголын Үндэсний Номын Санд гардуулан өгснөөр албан ёсоор оюутны эрдмийн алтан фондыг нээсэн тухай гарын үсгийг МҮТНСангийн захирал Г.Аким, МОХолбооны дэд ерөнхийлөгч Х.Батсайхан нар зурлаа.

Оюутны эрдмийн алтан фонд-ыг үүсгэн байгуулагдсанаар оюутнууд өөрсдийн бүтээлээ хамгаалуулж, уншигчдад хүрэх таатай боломж бүрдэж байгаа юм.

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Оюутны эрдмийн алтан фонд-ыг үүсгэн байгуулагдлаа

Уншилгын танхимаар дамжуулан оюутнуудад ашиглуулах, оюутны оюуны хөдөлмөрийг дэмжин урамшуулах, өвлүүлэн үлдээх зэрэг олон ажлыг зохион байгуулж, шилдэг оюутнуудын туршлагыг шинэ оюутнуудад хуваалцах, үндэсний соёлын шинэ өвийг бүтээх үйлсэд оюутан залуучуудын оролцоог бий болгох, оюутны оюуны бүтээлийг сурталчилах гол зорилготой юм.

Эрдмийн фондод оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, ганцаарчилсан болон хамтарсан бүтээл, ном, гарын авлага, дипломын ажил, эрдмийн ажил, илтгэл, төсөл, хөтөлбөр, хэлэлцүүлэг, ажилбар, курсын ажил, реферат, зураг, скиз, судалгаа шинжилгээний үр дүн болон бусад нэрлэгдээгүй оюуны бүтээлийг хамруулагдаж байгаа ажээ.

Фондод орж буй оюуны бүтээлүүдийг баталгаажуулж, тусгай зориулалт бүхий тамга дарж бэхжүүлэх бөгөөд энэ нь тухайн оюутны оюуны өмч болгон оюуны өмчийн гараас баталгаажуулж байгаа нь оюутны бүтээлийг хамгаалж байгаа томоохон ач холбогдолтойгоороо онцлогтой үйл ажиллагаа болсон байна.
Энэ өдөр оюутнууд өөрсдийн оюуны бүтээлээ Монголын Үндэсний Номын Санд гардуулан өгснөөр албан ёсоор оюутны эрдмийн алтан фондыг нээсэн тухай гарын үсгийг МҮТНСангийн захирал Г.Аким, МОХолбооны дэд ерөнхийлөгч Х.Батсайхан нар зурлаа.

Оюутны эрдмийн алтан фонд-ыг үүсгэн байгуулагдсанаар оюутнууд өөрсдийн бүтээлээ хамгаалуулж, уншигчдад хүрэх таатай боломж бүрдэж байгаа юм.

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Оюутны эрдмийн алтан фонд-ыг үүсгэн байгуулагдлаа

Уншилгын танхимаар дамжуулан оюутнуудад ашиглуулах, оюутны оюуны хөдөлмөрийг дэмжин урамшуулах, өвлүүлэн үлдээх зэрэг олон ажлыг зохион байгуулж, шилдэг оюутнуудын туршлагыг шинэ оюутнуудад хуваалцах, үндэсний соёлын шинэ өвийг бүтээх үйлсэд оюутан залуучуудын оролцоог бий болгох, оюутны оюуны бүтээлийг сурталчилах гол зорилготой юм.

Эрдмийн фондод оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, ганцаарчилсан болон хамтарсан бүтээл, ном, гарын авлага, дипломын ажил, эрдмийн ажил, илтгэл, төсөл, хөтөлбөр, хэлэлцүүлэг, ажилбар, курсын ажил, реферат, зураг, скиз, судалгаа шинжилгээний үр дүн болон бусад нэрлэгдээгүй оюуны бүтээлийг хамруулагдаж байгаа ажээ.

Фондод орж буй оюуны бүтээлүүдийг баталгаажуулж, тусгай зориулалт бүхий тамга дарж бэхжүүлэх бөгөөд энэ нь тухайн оюутны оюуны өмч болгон оюуны өмчийн гараас баталгаажуулж байгаа нь оюутны бүтээлийг хамгаалж байгаа томоохон ач холбогдолтойгоороо онцлогтой үйл ажиллагаа болсон байна.
Энэ өдөр оюутнууд өөрсдийн оюуны бүтээлээ Монголын Үндэсний Номын Санд гардуулан өгснөөр албан ёсоор оюутны эрдмийн алтан фондыг нээсэн тухай гарын үсгийг МҮТНСангийн захирал Г.Аким, МОХолбооны дэд ерөнхийлөгч Х.Батсайхан нар зурлаа.

Оюутны эрдмийн алтан фонд-ыг үүсгэн байгуулагдсанаар оюутнууд өөрсдийн бүтээлээ хамгаалуулж, уншигчдад хүрэх таатай боломж бүрдэж байгаа юм.

olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button