Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэв

Тэд Онцгой албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хүснэгтийн 2-т эх орны үйлдвэрийн 40 хүртэл хатуулагтай бүх төрлийн архины 1 литр тутамд, тухайн үйлдвэр нь аймагт, эсвэл Улаанбаатрт харъяалагдаж байгаагаас үл хамааран, ам.долларт шилжүүлснээр эхнийхэд нь 1.6, хоёр дахид нь 2.0 ам.долларын онцгой албан татвар ногдуулсан заалт нь Монгол улсын Yндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх талаар дүгнэт гаргуулахаах Yндсэн хуулийн цэцэд ханджээ.

/Оллоо.МН/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button