Хуурамч 20 мянгатын дэвсгэрт илэрсээр

худалдаа хийх гэж байна гэсэн дуудлга иржээ. Энэ мэдээллийн дагуу шалгаж үзэхэд Иргэн Баасанцэрэн гэгч нь 20 мянгатын дэвсгэртээр худалдаа хийх гэж байгаад баригдсан байна. Тэрээр мэдүүлэгтээ хуурамч мөнгө гэж мэдээгүй банкнаас авсан гэж тайлбарласан байна. Ихэнхдээ энэ төрлийн гэмт хэрэг шөнө оройн цагаар гардагийг цагдаагийнхан иргэдэд сануулж байна.

Дэлгүүрийн худалдагч мөнгийг хуурамч гэж таньсан нь хэрэгтэнг газар дээр нь баривчлахад тус дөхөм болжээ. Хуурамчаар скайнердаж хийсэн мөнгөн тэмдэгтүүдийг жинхэнээс ялгахад төвөггүй ч шөнө оройн цагаар ганц нэг зүйл авах төдийхнөөр задлуулдагийг иргэд тэр бүр анзаардаггүй байна. Мөнгөн утас, нимгэн цаас, төрийн сүлд, уусч харагдах усан хээ, гэрэлд нэвт харагдах эзэн чингисийн зураг гээд хуурамч дэвсгэртээс ялгарах нууцлал их. Хамгийн гол нь иргэд тэр бүр үүнийг шалгаж авдаггүй байгалийн гэрэл тусаагүй бүдэг гэрэлтэй түц, гудамжны жижиг дэлгүүрт гүйлгээнд оруулдагаас анзаардаггүй байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хуурамч 20 мянгатын дэвсгэрт илэрсээр

худалдаа хийх гэж байна гэсэн дуудлга иржээ. Энэ мэдээллийн дагуу шалгаж үзэхэд Иргэн Баасанцэрэн гэгч нь 20 мянгатын дэвсгэртээр худалдаа хийх гэж байгаад баригдсан байна. Тэрээр мэдүүлэгтээ хуурамч мөнгө гэж мэдээгүй банкнаас авсан гэж тайлбарласан байна. Ихэнхдээ энэ төрлийн гэмт хэрэг шөнө оройн цагаар гардагийг цагдаагийнхан иргэдэд сануулж байна.

Дэлгүүрийн худалдагч мөнгийг хуурамч гэж таньсан нь хэрэгтэнг газар дээр нь баривчлахад тус дөхөм болжээ. Хуурамчаар скайнердаж хийсэн мөнгөн тэмдэгтүүдийг жинхэнээс ялгахад төвөггүй ч шөнө оройн цагаар ганц нэг зүйл авах төдийхнөөр задлуулдагийг иргэд тэр бүр анзаардаггүй байна. Мөнгөн утас, нимгэн цаас, төрийн сүлд, уусч харагдах усан хээ, гэрэлд нэвт харагдах эзэн чингисийн зураг гээд хуурамч дэвсгэртээс ялгарах нууцлал их. Хамгийн гол нь иргэд тэр бүр үүнийг шалгаж авдаггүй байгалийн гэрэл тусаагүй бүдэг гэрэлтэй түц, гудамжны жижиг дэлгүүрт гүйлгээнд оруулдагаас анзаардаггүй байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хуурамч 20 мянгатын дэвсгэрт илэрсээр

худалдаа хийх гэж байна гэсэн дуудлга иржээ. Энэ мэдээллийн дагуу шалгаж үзэхэд Иргэн Баасанцэрэн гэгч нь 20 мянгатын дэвсгэртээр худалдаа хийх гэж байгаад баригдсан байна. Тэрээр мэдүүлэгтээ хуурамч мөнгө гэж мэдээгүй банкнаас авсан гэж тайлбарласан байна. Ихэнхдээ энэ төрлийн гэмт хэрэг шөнө оройн цагаар гардагийг цагдаагийнхан иргэдэд сануулж байна.

Дэлгүүрийн худалдагч мөнгийг хуурамч гэж таньсан нь хэрэгтэнг газар дээр нь баривчлахад тус дөхөм болжээ. Хуурамчаар скайнердаж хийсэн мөнгөн тэмдэгтүүдийг жинхэнээс ялгахад төвөггүй ч шөнө оройн цагаар ганц нэг зүйл авах төдийхнөөр задлуулдагийг иргэд тэр бүр анзаардаггүй байна. Мөнгөн утас, нимгэн цаас, төрийн сүлд, уусч харагдах усан хээ, гэрэлд нэвт харагдах эзэн чингисийн зураг гээд хуурамч дэвсгэртээс ялгарах нууцлал их. Хамгийн гол нь иргэд тэр бүр үүнийг шалгаж авдаггүй байгалийн гэрэл тусаагүй бүдэг гэрэлтэй түц, гудамжны жижиг дэлгүүрт гүйлгээнд оруулдагаас анзаардаггүй байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хуурамч 20 мянгатын дэвсгэрт илэрсээр

худалдаа хийх гэж байна гэсэн дуудлга иржээ. Энэ мэдээллийн дагуу шалгаж үзэхэд Иргэн Баасанцэрэн гэгч нь 20 мянгатын дэвсгэртээр худалдаа хийх гэж байгаад баригдсан байна. Тэрээр мэдүүлэгтээ хуурамч мөнгө гэж мэдээгүй банкнаас авсан гэж тайлбарласан байна. Ихэнхдээ энэ төрлийн гэмт хэрэг шөнө оройн цагаар гардагийг цагдаагийнхан иргэдэд сануулж байна.

Дэлгүүрийн худалдагч мөнгийг хуурамч гэж таньсан нь хэрэгтэнг газар дээр нь баривчлахад тус дөхөм болжээ. Хуурамчаар скайнердаж хийсэн мөнгөн тэмдэгтүүдийг жинхэнээс ялгахад төвөггүй ч шөнө оройн цагаар ганц нэг зүйл авах төдийхнөөр задлуулдагийг иргэд тэр бүр анзаардаггүй байна. Мөнгөн утас, нимгэн цаас, төрийн сүлд, уусч харагдах усан хээ, гэрэлд нэвт харагдах эзэн чингисийн зураг гээд хуурамч дэвсгэртээс ялгарах нууцлал их. Хамгийн гол нь иргэд тэр бүр үүнийг шалгаж авдаггүй байгалийн гэрэл тусаагүй бүдэг гэрэлтэй түц, гудамжны жижиг дэлгүүрт гүйлгээнд оруулдагаас анзаардаггүй байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button