Хэвлэлийн зах зээл хямралд орох вий дээ

Харин төрийн байгууллагуудад ямар ашигт ажиллагаа гэж байх биш өртөг бууруулах шалтаг байхгүй. Тиймдээ ч хэмнэлт буюу өртөг бууруулах гэдэгт зардлаа танахыг хамааруулан ойлгож байна. Иймээс хамгийн түрүүн зардлаа жагсааж үзэхэд түүхий эд худалдаж авах гүйлгээ байхгүй тул орон тоо, бүтэцээ цомхотгон цалингаас хэмнэлт гаргахаар тогтсон. Дээр нь бичиг хэргийн зардал, томилолтын, унаа, шуудан холбооны гээд танаж болох зардлууд жагсдаг. Ингээд зохих шийдвэрийн дагуу зардлууд танагдаж байна. Харин хамгийн түрүүн буюу маргааш үр дүн нь мэдэгдэх зардал нь хэвлэл, захиалгын зардал. Зарим дүүргүүд хэвлэл, захиалгын зардлыг 100 хувь таналаа гээд онгироод байсан. Тэгвэл хэвлэл захиалгын хоёрдугаар улиралын дүн маргааш гарах бөгөөд захиалгын орлого төдий чинээгээр буурна гэсэн үг.

Ингэхээр сонин, хэвлэл, шуудангийн компаниудын орлого буурч санхүүгийн хямрал хэвлэлийн зах зээлийг дайрах юм биш биз. Зардлаа хэмнэхэд цаана нь нэг бизнес зогсож байдгийн жишээ энэ. Ийнхүү төрөөс хэвлэлийг зориуд шахаж эхэллээ гэж ойлгож болох уу.

Ч.Алт

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэвлэлийн зах зээл хямралд орох вий дээ

Харин төрийн байгууллагуудад ямар ашигт ажиллагаа гэж байх биш өртөг бууруулах шалтаг байхгүй. Тиймдээ ч хэмнэлт буюу өртөг бууруулах гэдэгт зардлаа танахыг хамааруулан ойлгож байна. Иймээс хамгийн түрүүн зардлаа жагсааж үзэхэд түүхий эд худалдаж авах гүйлгээ байхгүй тул орон тоо, бүтэцээ цомхотгон цалингаас хэмнэлт гаргахаар тогтсон. Дээр нь бичиг хэргийн зардал, томилолтын, унаа, шуудан холбооны гээд танаж болох зардлууд жагсдаг. Ингээд зохих шийдвэрийн дагуу зардлууд танагдаж байна. Харин хамгийн түрүүн буюу маргааш үр дүн нь мэдэгдэх зардал нь хэвлэл, захиалгын зардал. Зарим дүүргүүд хэвлэл, захиалгын зардлыг 100 хувь таналаа гээд онгироод байсан. Тэгвэл хэвлэл захиалгын хоёрдугаар улиралын дүн маргааш гарах бөгөөд захиалгын орлого төдий чинээгээр буурна гэсэн үг.

Ингэхээр сонин, хэвлэл, шуудангийн компаниудын орлого буурч санхүүгийн хямрал хэвлэлийн зах зээлийг дайрах юм биш биз. Зардлаа хэмнэхэд цаана нь нэг бизнес зогсож байдгийн жишээ энэ. Ийнхүү төрөөс хэвлэлийг зориуд шахаж эхэллээ гэж ойлгож болох уу.

Ч.Алт

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэвлэлийн зах зээл хямралд орох вий дээ

Харин төрийн байгууллагуудад ямар ашигт ажиллагаа гэж байх биш өртөг бууруулах шалтаг байхгүй. Тиймдээ ч хэмнэлт буюу өртөг бууруулах гэдэгт зардлаа танахыг хамааруулан ойлгож байна. Иймээс хамгийн түрүүн зардлаа жагсааж үзэхэд түүхий эд худалдаж авах гүйлгээ байхгүй тул орон тоо, бүтэцээ цомхотгон цалингаас хэмнэлт гаргахаар тогтсон. Дээр нь бичиг хэргийн зардал, томилолтын, унаа, шуудан холбооны гээд танаж болох зардлууд жагсдаг. Ингээд зохих шийдвэрийн дагуу зардлууд танагдаж байна. Харин хамгийн түрүүн буюу маргааш үр дүн нь мэдэгдэх зардал нь хэвлэл, захиалгын зардал. Зарим дүүргүүд хэвлэл, захиалгын зардлыг 100 хувь таналаа гээд онгироод байсан. Тэгвэл хэвлэл захиалгын хоёрдугаар улиралын дүн маргааш гарах бөгөөд захиалгын орлого төдий чинээгээр буурна гэсэн үг.

Ингэхээр сонин, хэвлэл, шуудангийн компаниудын орлого буурч санхүүгийн хямрал хэвлэлийн зах зээлийг дайрах юм биш биз. Зардлаа хэмнэхэд цаана нь нэг бизнес зогсож байдгийн жишээ энэ. Ийнхүү төрөөс хэвлэлийг зориуд шахаж эхэллээ гэж ойлгож болох уу.

Ч.Алт

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэвлэлийн зах зээл хямралд орох вий дээ

Харин төрийн байгууллагуудад ямар ашигт ажиллагаа гэж байх биш өртөг бууруулах шалтаг байхгүй. Тиймдээ ч хэмнэлт буюу өртөг бууруулах гэдэгт зардлаа танахыг хамааруулан ойлгож байна. Иймээс хамгийн түрүүн зардлаа жагсааж үзэхэд түүхий эд худалдаж авах гүйлгээ байхгүй тул орон тоо, бүтэцээ цомхотгон цалингаас хэмнэлт гаргахаар тогтсон. Дээр нь бичиг хэргийн зардал, томилолтын, унаа, шуудан холбооны гээд танаж болох зардлууд жагсдаг. Ингээд зохих шийдвэрийн дагуу зардлууд танагдаж байна. Харин хамгийн түрүүн буюу маргааш үр дүн нь мэдэгдэх зардал нь хэвлэл, захиалгын зардал. Зарим дүүргүүд хэвлэл, захиалгын зардлыг 100 хувь таналаа гээд онгироод байсан. Тэгвэл хэвлэл захиалгын хоёрдугаар улиралын дүн маргааш гарах бөгөөд захиалгын орлого төдий чинээгээр буурна гэсэн үг.

Ингэхээр сонин, хэвлэл, шуудангийн компаниудын орлого буурч санхүүгийн хямрал хэвлэлийн зах зээлийг дайрах юм биш биз. Зардлаа хэмнэхэд цаана нь нэг бизнес зогсож байдгийн жишээ энэ. Ийнхүү төрөөс хэвлэлийг зориуд шахаж эхэллээ гэж ойлгож болох уу.

Ч.Алт

Оллоо.мн

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button