Британы эрдэмтэд хиймэл цус бүтээж байна

Энэхүү хиймэл цусыг өвчтөнд яаралтай цус сэлбэх зорилгоор ашиглах гэнэ. Эрдэмтэд гурван жилийн дараа хиймэл цусыг ашиглаж эхлэхээр төлөвлөж байна. Цусны бүрэн гүйцэд боловсроогүй үндсэн түүхий эд хуруу шилэнд байгаа бөгөөд нэгдүгээр бүлгийн цустай үр хөврөл байх аж. Ингэснээр бүх бүлгийн цустай тохирдог нэгдүгээр бүлгийн резус сөрөг фактортай цусыг бүтээнэ. Эрдэмтэд олон тэрбум хөрөнгө шаардах энэхүү төслийг хэрэгжүүлсний дүнд цусны улаан эсиин өсөлтөд түлхэц өгч, донороос хараат байдаг цус сэлбэлтийн салбарт хувьсгал хийнэ гэдэгт найдаж байна. Гэхдээ уг үйл ажиллагаа нь үндсэн эсийг нь ашиглах гэж хүний үр хөврелийг устгах учраас ёс суртахууны талаасаа нэг хэсэгт нь таалагдахгүй байх магадлалтай. Гэвч нэг үр хөврөлөөр бэлтгэсэн хиймэл цус бүхэл бүтэн улсыгхангах боломжтой гэж эрдэмтэд үзэж байна. Өнгөрсөн жил Америкийн Adүanced Cell Technology компани цусны олон тэрбум улаан эс бий болгох судалгаа эхэлсэн ч санхүүгийн хямралын улмаас ажлаа зогсоожээ.

Дугаар 059, 060

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Британы эрдэмтэд хиймэл цус бүтээж байна

Энэхүү хиймэл цусыг өвчтөнд яаралтай цус сэлбэх зорилгоор ашиглах гэнэ. Эрдэмтэд гурван жилийн дараа хиймэл цусыг ашиглаж эхлэхээр төлөвлөж байна. Цусны бүрэн гүйцэд боловсроогүй үндсэн түүхий эд хуруу шилэнд байгаа бөгөөд нэгдүгээр бүлгийн цустай үр хөврөл байх аж. Ингэснээр бүх бүлгийн цустай тохирдог нэгдүгээр бүлгийн резус сөрөг фактортай цусыг бүтээнэ. Эрдэмтэд олон тэрбум хөрөнгө шаардах энэхүү төслийг хэрэгжүүлсний дүнд цусны улаан эсиин өсөлтөд түлхэц өгч, донороос хараат байдаг цус сэлбэлтийн салбарт хувьсгал хийнэ гэдэгт найдаж байна. Гэхдээ уг үйл ажиллагаа нь үндсэн эсийг нь ашиглах гэж хүний үр хөврелийг устгах учраас ёс суртахууны талаасаа нэг хэсэгт нь таалагдахгүй байх магадлалтай. Гэвч нэг үр хөврөлөөр бэлтгэсэн хиймэл цус бүхэл бүтэн улсыгхангах боломжтой гэж эрдэмтэд үзэж байна. Өнгөрсөн жил Америкийн Adүanced Cell Technology компани цусны олон тэрбум улаан эс бий болгох судалгаа эхэлсэн ч санхүүгийн хямралын улмаас ажлаа зогсоожээ.

Дугаар 059, 060

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Британы эрдэмтэд хиймэл цус бүтээж байна

Энэхүү хиймэл цусыг өвчтөнд яаралтай цус сэлбэх зорилгоор ашиглах гэнэ. Эрдэмтэд гурван жилийн дараа хиймэл цусыг ашиглаж эхлэхээр төлөвлөж байна. Цусны бүрэн гүйцэд боловсроогүй үндсэн түүхий эд хуруу шилэнд байгаа бөгөөд нэгдүгээр бүлгийн цустай үр хөврөл байх аж. Ингэснээр бүх бүлгийн цустай тохирдог нэгдүгээр бүлгийн резус сөрөг фактортай цусыг бүтээнэ. Эрдэмтэд олон тэрбум хөрөнгө шаардах энэхүү төслийг хэрэгжүүлсний дүнд цусны улаан эсиин өсөлтөд түлхэц өгч, донороос хараат байдаг цус сэлбэлтийн салбарт хувьсгал хийнэ гэдэгт найдаж байна. Гэхдээ уг үйл ажиллагаа нь үндсэн эсийг нь ашиглах гэж хүний үр хөврелийг устгах учраас ёс суртахууны талаасаа нэг хэсэгт нь таалагдахгүй байх магадлалтай. Гэвч нэг үр хөврөлөөр бэлтгэсэн хиймэл цус бүхэл бүтэн улсыгхангах боломжтой гэж эрдэмтэд үзэж байна. Өнгөрсөн жил Америкийн Adүanced Cell Technology компани цусны олон тэрбум улаан эс бий болгох судалгаа эхэлсэн ч санхүүгийн хямралын улмаас ажлаа зогсоожээ.

Дугаар 059, 060

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button