Хүмүүс сонголт хийхдээ юуг чухалчилдаг вэ

Эмэгтэйчүүд оновчтой сонголт хийхийн тулд хүсэл сонирхлоо хязгаарладаг гэж нэг хэсэг нь үзэж байхад нөгөө хэсэг нь тэр зүйл таалагдсан учраас л сонгосон хэмээн маргадаг. Тэгвэл саяхны судалгаа дээрх хоёр сэдэв аль аль нь үндэслэлтэйг харуулжээ. Лондонгийн их сургуулийн эрдэмтэд сайн дурын 10 гаруй аялагчдад судалгаа хийжээ. Тэд аялах газруудаа төлөвлөсөн байв. Судлаачид тэднийг туршилтын төхөөрөмжинд оруулж Грек, Тайвань зэрэг орноор аялахад ямар сайхан болохыг ха¬руулжээ. Аялагчид төхөөрөмжнөөс гараад сая харсан газруудаасаа дуртай хоёроо сонгоход дотор байсантайгаа адилхан мэдрэмжтэй байв. Гэвч эцсийн шийдвэр гаргах болоход тэд анхны сонголтоо дагасан аж. Дараа нь аялагчдыг төхөөрөмжинд буцаан оруулж товлосон газрынх нь талаар үзүүлэхэд тэдний зарим нь шийдвэрээсээ няцаж байлаа. Энэхүү судалгаагаар хүн аливаа сонголт хийхдээ өөрийн төлөвлөснөөр шийдэхээс гадна тухайн үеийн байдлаас шалтгаалан санаагаа өөрчилж болдог нь харагджээ.

Дугаар 059, 060

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүмүүс сонголт хийхдээ юуг чухалчилдаг вэ

Эмэгтэйчүүд оновчтой сонголт хийхийн тулд хүсэл сонирхлоо хязгаарладаг гэж нэг хэсэг нь үзэж байхад нөгөө хэсэг нь тэр зүйл таалагдсан учраас л сонгосон хэмээн маргадаг. Тэгвэл саяхны судалгаа дээрх хоёр сэдэв аль аль нь үндэслэлтэйг харуулжээ. Лондонгийн их сургуулийн эрдэмтэд сайн дурын 10 гаруй аялагчдад судалгаа хийжээ. Тэд аялах газруудаа төлөвлөсөн байв. Судлаачид тэднийг туршилтын төхөөрөмжинд оруулж Грек, Тайвань зэрэг орноор аялахад ямар сайхан болохыг ха¬руулжээ. Аялагчид төхөөрөмжнөөс гараад сая харсан газруудаасаа дуртай хоёроо сонгоход дотор байсантайгаа адилхан мэдрэмжтэй байв. Гэвч эцсийн шийдвэр гаргах болоход тэд анхны сонголтоо дагасан аж. Дараа нь аялагчдыг төхөөрөмжинд буцаан оруулж товлосон газрынх нь талаар үзүүлэхэд тэдний зарим нь шийдвэрээсээ няцаж байлаа. Энэхүү судалгаагаар хүн аливаа сонголт хийхдээ өөрийн төлөвлөснөөр шийдэхээс гадна тухайн үеийн байдлаас шалтгаалан санаагаа өөрчилж болдог нь харагджээ.

Дугаар 059, 060

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хүмүүс сонголт хийхдээ юуг чухалчилдаг вэ

Эмэгтэйчүүд оновчтой сонголт хийхийн тулд хүсэл сонирхлоо хязгаарладаг гэж нэг хэсэг нь үзэж байхад нөгөө хэсэг нь тэр зүйл таалагдсан учраас л сонгосон хэмээн маргадаг. Тэгвэл саяхны судалгаа дээрх хоёр сэдэв аль аль нь үндэслэлтэйг харуулжээ. Лондонгийн их сургуулийн эрдэмтэд сайн дурын 10 гаруй аялагчдад судалгаа хийжээ. Тэд аялах газруудаа төлөвлөсөн байв. Судлаачид тэднийг туршилтын төхөөрөмжинд оруулж Грек, Тайвань зэрэг орноор аялахад ямар сайхан болохыг ха¬руулжээ. Аялагчид төхөөрөмжнөөс гараад сая харсан газруудаасаа дуртай хоёроо сонгоход дотор байсантайгаа адилхан мэдрэмжтэй байв. Гэвч эцсийн шийдвэр гаргах болоход тэд анхны сонголтоо дагасан аж. Дараа нь аялагчдыг төхөөрөмжинд буцаан оруулж товлосон газрынх нь талаар үзүүлэхэд тэдний зарим нь шийдвэрээсээ няцаж байлаа. Энэхүү судалгаагаар хүн аливаа сонголт хийхдээ өөрийн төлөвлөснөөр шийдэхээс гадна тухайн үеийн байдлаас шалтгаалан санаагаа өөрчилж болдог нь харагджээ.

Дугаар 059, 060

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button