Хэнтий аймагт оторлож байгаа 280 гаруй өрхийг нүүлгэн шилжүүлэхээр болжээ

болон аймгийн орон нутгийн удирдлагууд оролцсон байна. Энэ удаагийн хэлэлцэх гол асуудал нь аймаг дундын оторын бүс нутгийг хоёр жил өнжөөх явдал байж. Хэнтий аймгийн оторын бүс нутгийг хоёр жил өнжөөх тал дээр аймгийн удирдлагууд төдийгүй малчид ч гэсэн дэмжиж үнэхээр өнжөөхгүй бол цаашдаа хэзээ ч нөхөн сэргээгдэхгүй цөлжиж болзошгүй хэмээн санал нэгтэй дэмжэцгээсэн хэмээн ХХААХYЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийн зохиьцуулах газрын дарга Д.Бат-Эрдэнэ ярьлаа.

үideo1

Өнөөдрийн байдлаар Хэнтий аймагт оторлож буй 280 гаруй өрх байгаа аж. Эдгээр өрхийн 500 мянга гаруй мал бэлчээрийн даацыг хэтрүүлж, улмаар газрын хөрсийн үржил шим устаж үгүй болох аюул нүүрлээд байгаа юм байна. Тиймээс малчидтай тохиролцон хөрш зэргэлдээх аймаг руу малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгууллахаар болоод байгаа аж.

Olloo.mn

Д.Сугар, Ж.Дархаа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэнтий аймагт оторлож байгаа 280 гаруй өрхийг нүүлгэн шилжүүлэхээр болжээ

болон аймгийн орон нутгийн удирдлагууд оролцсон байна. Энэ удаагийн хэлэлцэх гол асуудал нь аймаг дундын оторын бүс нутгийг хоёр жил өнжөөх явдал байж. Хэнтий аймгийн оторын бүс нутгийг хоёр жил өнжөөх тал дээр аймгийн удирдлагууд төдийгүй малчид ч гэсэн дэмжиж үнэхээр өнжөөхгүй бол цаашдаа хэзээ ч нөхөн сэргээгдэхгүй цөлжиж болзошгүй хэмээн санал нэгтэй дэмжэцгээсэн хэмээн ХХААХYЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийн зохиьцуулах газрын дарга Д.Бат-Эрдэнэ ярьлаа.

үideo1

Өнөөдрийн байдлаар Хэнтий аймагт оторлож буй 280 гаруй өрх байгаа аж. Эдгээр өрхийн 500 мянга гаруй мал бэлчээрийн даацыг хэтрүүлж, улмаар газрын хөрсийн үржил шим устаж үгүй болох аюул нүүрлээд байгаа юм байна. Тиймээс малчидтай тохиролцон хөрш зэргэлдээх аймаг руу малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгууллахаар болоод байгаа аж.

Olloo.mn

Д.Сугар, Ж.Дархаа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэнтий аймагт оторлож байгаа 280 гаруй өрхийг нүүлгэн шилжүүлэхээр болжээ

болон аймгийн орон нутгийн удирдлагууд оролцсон байна. Энэ удаагийн хэлэлцэх гол асуудал нь аймаг дундын оторын бүс нутгийг хоёр жил өнжөөх явдал байж. Хэнтий аймгийн оторын бүс нутгийг хоёр жил өнжөөх тал дээр аймгийн удирдлагууд төдийгүй малчид ч гэсэн дэмжиж үнэхээр өнжөөхгүй бол цаашдаа хэзээ ч нөхөн сэргээгдэхгүй цөлжиж болзошгүй хэмээн санал нэгтэй дэмжэцгээсэн хэмээн ХХААХYЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийн зохиьцуулах газрын дарга Д.Бат-Эрдэнэ ярьлаа.

үideo1

Өнөөдрийн байдлаар Хэнтий аймагт оторлож буй 280 гаруй өрх байгаа аж. Эдгээр өрхийн 500 мянга гаруй мал бэлчээрийн даацыг хэтрүүлж, улмаар газрын хөрсийн үржил шим устаж үгүй болох аюул нүүрлээд байгаа юм байна. Тиймээс малчидтай тохиролцон хөрш зэргэлдээх аймаг руу малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгууллахаар болоод байгаа аж.

Olloo.mn

Д.Сугар, Ж.Дархаа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button