Нарийн ургамал хурдан ургадаг

Судалгааны багийн ахлагч Керри Фрэнклиний хэлснээр халуун уур амьсгалд ургах чадвартай, байгаль орчны өөрчлөлтөд тэсвэртэй ихэнх ургамал хэмжээний хувьд нарийн, жижиг байдаг аж. Халуун дулаан уур амьсгал, нарны илч ургамлын ургах явцад голлох үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хурдан ургадаг ургамал ургах явцдаа илчээ их хэмжээгээр алддаг. Тэгэхээр ямар төрлийн, ямар онцгой шинжтэй ургамал илчээ алдалгүйгээр хамгийн хурдан ургадгийг тогтоох нь ургамал судлаачдын хувьд сонирхолтой сэдэв байсаар ирсэн. Британийн эрдэмтэд одоогоор нарийн ургамал хурдан ургадгийг генийн судалгаагаар тогтоогоод буй. Гэвч чухам ямар төрлийн ургамал цаг уурын өөрчлөлтөд илүү тэсвэртэйг хараахан тогтоогоогүй байна. Үүнийг судлах нь цаг уурын дулаарлаас болж ихээхэн хохирол амсах нь нэгэнт тодорхой болсон дэлхийн хөдөө аж ахуйн салбарт ихэд ач холбогдолтой юм.

Дугаар 061

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нарийн ургамал хурдан ургадаг

Судалгааны багийн ахлагч Керри Фрэнклиний хэлснээр халуун уур амьсгалд ургах чадвартай, байгаль орчны өөрчлөлтөд тэсвэртэй ихэнх ургамал хэмжээний хувьд нарийн, жижиг байдаг аж. Халуун дулаан уур амьсгал, нарны илч ургамлын ургах явцад голлох үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хурдан ургадаг ургамал ургах явцдаа илчээ их хэмжээгээр алддаг. Тэгэхээр ямар төрлийн, ямар онцгой шинжтэй ургамал илчээ алдалгүйгээр хамгийн хурдан ургадгийг тогтоох нь ургамал судлаачдын хувьд сонирхолтой сэдэв байсаар ирсэн. Британийн эрдэмтэд одоогоор нарийн ургамал хурдан ургадгийг генийн судалгаагаар тогтоогоод буй. Гэвч чухам ямар төрлийн ургамал цаг уурын өөрчлөлтөд илүү тэсвэртэйг хараахан тогтоогоогүй байна. Үүнийг судлах нь цаг уурын дулаарлаас болж ихээхэн хохирол амсах нь нэгэнт тодорхой болсон дэлхийн хөдөө аж ахуйн салбарт ихэд ач холбогдолтой юм.

Дугаар 061

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нарийн ургамал хурдан ургадаг

Судалгааны багийн ахлагч Керри Фрэнклиний хэлснээр халуун уур амьсгалд ургах чадвартай, байгаль орчны өөрчлөлтөд тэсвэртэй ихэнх ургамал хэмжээний хувьд нарийн, жижиг байдаг аж. Халуун дулаан уур амьсгал, нарны илч ургамлын ургах явцад голлох үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хурдан ургадаг ургамал ургах явцдаа илчээ их хэмжээгээр алддаг. Тэгэхээр ямар төрлийн, ямар онцгой шинжтэй ургамал илчээ алдалгүйгээр хамгийн хурдан ургадгийг тогтоох нь ургамал судлаачдын хувьд сонирхолтой сэдэв байсаар ирсэн. Британийн эрдэмтэд одоогоор нарийн ургамал хурдан ургадгийг генийн судалгаагаар тогтоогоод буй. Гэвч чухам ямар төрлийн ургамал цаг уурын өөрчлөлтөд илүү тэсвэртэйг хараахан тогтоогоогүй байна. Үүнийг судлах нь цаг уурын дулаарлаас болж ихээхэн хохирол амсах нь нэгэнт тодорхой болсон дэлхийн хөдөө аж ахуйн салбарт ихэд ач холбогдолтой юм.

Дугаар 061

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нарийн ургамал хурдан ургадаг

Судалгааны багийн ахлагч Керри Фрэнклиний хэлснээр халуун уур амьсгалд ургах чадвартай, байгаль орчны өөрчлөлтөд тэсвэртэй ихэнх ургамал хэмжээний хувьд нарийн, жижиг байдаг аж. Халуун дулаан уур амьсгал, нарны илч ургамлын ургах явцад голлох үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хурдан ургадаг ургамал ургах явцдаа илчээ их хэмжээгээр алддаг. Тэгэхээр ямар төрлийн, ямар онцгой шинжтэй ургамал илчээ алдалгүйгээр хамгийн хурдан ургадгийг тогтоох нь ургамал судлаачдын хувьд сонирхолтой сэдэв байсаар ирсэн. Британийн эрдэмтэд одоогоор нарийн ургамал хурдан ургадгийг генийн судалгаагаар тогтоогоод буй. Гэвч чухам ямар төрлийн ургамал цаг уурын өөрчлөлтөд илүү тэсвэртэйг хараахан тогтоогоогүй байна. Үүнийг судлах нь цаг уурын дулаарлаас болж ихээхэн хохирол амсах нь нэгэнт тодорхой болсон дэлхийн хөдөө аж ахуйн салбарт ихэд ач холбогдолтой юм.

Дугаар 061

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button