Хамгийн эртний чулуужсан үс

Өмнө нь эл агуйн орчмоос балар эртний хүний чулуужсан араг яс ихээр олдож байж. Судлаачид туг үсийг 195-257 мянган жилийн тэртээд хамруулан тайлбарлаж байна. Үүнээс өмнө Чилиэс олдсон занданшуулсан шарил дахь хүний үсийг 9000 жилийн тэртээ буюу хамгийн эртнийхээр нэрлээд байв. Чулуужсан өтгийн хэмжээ, хэлбэр, байрлалаас харвал бор цөөвөр чонынх болох нь мэдэгдэж байна хэмээн судлаачид ярилаа. Бор цөөвөр чоно Африкийн агуйнуудад эдүгээ ч амьдарч байгаа аж. Эрдэмтэд үсэнд нарийвчилсан судалгаа хийж байна.

дугаар 061

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хамгийн эртний чулуужсан үс

Өмнө нь эл агуйн орчмоос балар эртний хүний чулуужсан араг яс ихээр олдож байж. Судлаачид туг үсийг 195-257 мянган жилийн тэртээд хамруулан тайлбарлаж байна. Үүнээс өмнө Чилиэс олдсон занданшуулсан шарил дахь хүний үсийг 9000 жилийн тэртээ буюу хамгийн эртнийхээр нэрлээд байв. Чулуужсан өтгийн хэмжээ, хэлбэр, байрлалаас харвал бор цөөвөр чонынх болох нь мэдэгдэж байна хэмээн судлаачид ярилаа. Бор цөөвөр чоно Африкийн агуйнуудад эдүгээ ч амьдарч байгаа аж. Эрдэмтэд үсэнд нарийвчилсан судалгаа хийж байна.

дугаар 061

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хамгийн эртний чулуужсан үс

Өмнө нь эл агуйн орчмоос балар эртний хүний чулуужсан араг яс ихээр олдож байж. Судлаачид туг үсийг 195-257 мянган жилийн тэртээд хамруулан тайлбарлаж байна. Үүнээс өмнө Чилиэс олдсон занданшуулсан шарил дахь хүний үсийг 9000 жилийн тэртээ буюу хамгийн эртнийхээр нэрлээд байв. Чулуужсан өтгийн хэмжээ, хэлбэр, байрлалаас харвал бор цөөвөр чонынх болох нь мэдэгдэж байна хэмээн судлаачид ярилаа. Бор цөөвөр чоно Африкийн агуйнуудад эдүгээ ч амьдарч байгаа аж. Эрдэмтэд үсэнд нарийвчилсан судалгаа хийж байна.

дугаар 061

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хамгийн эртний чулуужсан үс

Өмнө нь эл агуйн орчмоос балар эртний хүний чулуужсан араг яс ихээр олдож байж. Судлаачид туг үсийг 195-257 мянган жилийн тэртээд хамруулан тайлбарлаж байна. Үүнээс өмнө Чилиэс олдсон занданшуулсан шарил дахь хүний үсийг 9000 жилийн тэртээ буюу хамгийн эртнийхээр нэрлээд байв. Чулуужсан өтгийн хэмжээ, хэлбэр, байрлалаас харвал бор цөөвөр чонынх болох нь мэдэгдэж байна хэмээн судлаачид ярилаа. Бор цөөвөр чоно Африкийн агуйнуудад эдүгээ ч амьдарч байгаа аж. Эрдэмтэд үсэнд нарийвчилсан судалгаа хийж байна.

дугаар 061

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button