Бага оврын ачааны автомашиныг хотын төвөөр явуулахад тээврийн хэрэгслийн тоо 10-15 мянгаар нэмэгдэх гэнэ

гомдол гаргасан аж. Нийслэлийн засаг даргын 2009 оны 02-р сарын 13-ны өдрийн 57 тоот захирамж өөрсдийнх нь үйл ажиллагаанд хүндрэл, саад бэрхшээл учируулж байна гэжээ. Үүнд Журамд хамрагдсан гудамж, замуудад 2000-3000 харилцагч дэлгүүр, үйлчилгээний газрууд байдаг бөгөөд ажиллах цагийн хувиар нь 9-22 цагийн хооронд тул түгээлт хийх боломжгүй болсон.

Түүнчлэн бөмбөгөр, Хархорин, зэрэг томоохон хүнсний зах, бөөний төвүүд журамд заагдсан замд байрладаг. Мөн шөнийн цагаар тээвэрлэгт хийх нь хулгай дээрэмд өртөх эрсдэлийг бий болгодог зэрэг бэрхшээлийг дурьдсан байна. Дээрх 57 тоот захирамж гэдэг нь Нийслэлийн гудамж замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг зохицуулалтайгаар оролцуулах, түр зөвшөөрөл олгох тухай аж.

Зохицуулалтайгаар оролцуулна гэдэг нь хөдөлгөөнд оролцох ачааны автомашины жингээс нь хамаараад В, С ангилалын зөвшөөрөл олгож байгаа. Энэ захирамжын дагуу С ангилалын зөвшөөрлийг 3.5 тонн болон түүнээс дээш жинтэй ачааны автомашинд, 3.5 –аас хэтрэхгүй ачааны автомашинд В зөвшөөрлийг олгож байгаа. С ангилалын автомашин 22-07 цагийн хооронд бага тойргийн гаднах замд явж болно. В ангилалын автомашин нь 10-21 хүртэл цагуудад бага тойргоос доторх замуудад зорчихыг хориглосон байдаг. Харин 21.00-10.00 цагийн хооронд В ангилалын ачааны автомашин хотын бүх замаар явах боломжтой.

Замын хөдөлгөөний ачааллыг багасгах олон төрлийн арга хэмжээнүүд байдгийн нэг нь их бага оврын ачааны автомашины хөдөлгөөнийг цагийн хуваарилалттайгаар хязгаарлах явдал байдаг аж. Тэр ч байтугай улсын дугаарын марк дугаараар хязгааарлах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг байна. Хэрэв бүх төрлийн бага оврын ачааны автомашиныг нийслэлийн төв хэсгийн хөдөлгөөнд оролцуулах юм бол одоо явж байгаа тээврийн хэрэгсэл дээр 10-15.000 машин нэмэгдэх юм гэсэн судалгаа байгааг анхаарах нь зүйтэй гэнэ.

Ачааны автомашин нь замын хөдөлгөөнд хүндрэл учруулж өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаа замын ачааллыг ихэсгэж түгжрэл саатлыг бий болгодог. Хамгийн гол нь нийтийн эрх ашгийг илүүтэйгээр бодох нь зүйтэй. Тиймээс аж ахуй нэгж байгууллагууд журамд заагдсан цагийн дагуу хөдөлгөөндөө оролцож түгээлт тээвэрлэлтээ явуулахыг замын цагдаагийн газраас зөвлөж байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Бага оврын ачааны автомашиныг хотын төвөөр явуулахад тээврийн хэрэгслийн тоо 10-15 мянгаар нэмэгдэх гэнэ

гомдол гаргасан аж. Нийслэлийн засаг даргын 2009 оны 02-р сарын 13-ны өдрийн 57 тоот захирамж өөрсдийнх нь үйл ажиллагаанд хүндрэл, саад бэрхшээл учируулж байна гэжээ. Үүнд Журамд хамрагдсан гудамж, замуудад 2000-3000 харилцагч дэлгүүр, үйлчилгээний газрууд байдаг бөгөөд ажиллах цагийн хувиар нь 9-22 цагийн хооронд тул түгээлт хийх боломжгүй болсон.

Түүнчлэн бөмбөгөр, Хархорин, зэрэг томоохон хүнсний зах, бөөний төвүүд журамд заагдсан замд байрладаг. Мөн шөнийн цагаар тээвэрлэгт хийх нь хулгай дээрэмд өртөх эрсдэлийг бий болгодог зэрэг бэрхшээлийг дурьдсан байна. Дээрх 57 тоот захирамж гэдэг нь Нийслэлийн гудамж замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг зохицуулалтайгаар оролцуулах, түр зөвшөөрөл олгох тухай аж.

Зохицуулалтайгаар оролцуулна гэдэг нь хөдөлгөөнд оролцох ачааны автомашины жингээс нь хамаараад В, С ангилалын зөвшөөрөл олгож байгаа. Энэ захирамжын дагуу С ангилалын зөвшөөрлийг 3.5 тонн болон түүнээс дээш жинтэй ачааны автомашинд, 3.5 –аас хэтрэхгүй ачааны автомашинд В зөвшөөрлийг олгож байгаа. С ангилалын автомашин 22-07 цагийн хооронд бага тойргийн гаднах замд явж болно. В ангилалын автомашин нь 10-21 хүртэл цагуудад бага тойргоос доторх замуудад зорчихыг хориглосон байдаг. Харин 21.00-10.00 цагийн хооронд В ангилалын ачааны автомашин хотын бүх замаар явах боломжтой.

Замын хөдөлгөөний ачааллыг багасгах олон төрлийн арга хэмжээнүүд байдгийн нэг нь их бага оврын ачааны автомашины хөдөлгөөнийг цагийн хуваарилалттайгаар хязгаарлах явдал байдаг аж. Тэр ч байтугай улсын дугаарын марк дугаараар хязгааарлах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг байна. Хэрэв бүх төрлийн бага оврын ачааны автомашиныг нийслэлийн төв хэсгийн хөдөлгөөнд оролцуулах юм бол одоо явж байгаа тээврийн хэрэгсэл дээр 10-15.000 машин нэмэгдэх юм гэсэн судалгаа байгааг анхаарах нь зүйтэй гэнэ.

Ачааны автомашин нь замын хөдөлгөөнд хүндрэл учруулж өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаа замын ачааллыг ихэсгэж түгжрэл саатлыг бий болгодог. Хамгийн гол нь нийтийн эрх ашгийг илүүтэйгээр бодох нь зүйтэй. Тиймээс аж ахуй нэгж байгууллагууд журамд заагдсан цагийн дагуу хөдөлгөөндөө оролцож түгээлт тээвэрлэлтээ явуулахыг замын цагдаагийн газраас зөвлөж байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Бага оврын ачааны автомашиныг хотын төвөөр явуулахад тээврийн хэрэгслийн тоо 10-15 мянгаар нэмэгдэх гэнэ

гомдол гаргасан аж. Нийслэлийн засаг даргын 2009 оны 02-р сарын 13-ны өдрийн 57 тоот захирамж өөрсдийнх нь үйл ажиллагаанд хүндрэл, саад бэрхшээл учируулж байна гэжээ. Үүнд Журамд хамрагдсан гудамж, замуудад 2000-3000 харилцагч дэлгүүр, үйлчилгээний газрууд байдаг бөгөөд ажиллах цагийн хувиар нь 9-22 цагийн хооронд тул түгээлт хийх боломжгүй болсон.

Түүнчлэн бөмбөгөр, Хархорин, зэрэг томоохон хүнсний зах, бөөний төвүүд журамд заагдсан замд байрладаг. Мөн шөнийн цагаар тээвэрлэгт хийх нь хулгай дээрэмд өртөх эрсдэлийг бий болгодог зэрэг бэрхшээлийг дурьдсан байна. Дээрх 57 тоот захирамж гэдэг нь Нийслэлийн гудамж замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг зохицуулалтайгаар оролцуулах, түр зөвшөөрөл олгох тухай аж.

Зохицуулалтайгаар оролцуулна гэдэг нь хөдөлгөөнд оролцох ачааны автомашины жингээс нь хамаараад В, С ангилалын зөвшөөрөл олгож байгаа. Энэ захирамжын дагуу С ангилалын зөвшөөрлийг 3.5 тонн болон түүнээс дээш жинтэй ачааны автомашинд, 3.5 –аас хэтрэхгүй ачааны автомашинд В зөвшөөрлийг олгож байгаа. С ангилалын автомашин 22-07 цагийн хооронд бага тойргийн гаднах замд явж болно. В ангилалын автомашин нь 10-21 хүртэл цагуудад бага тойргоос доторх замуудад зорчихыг хориглосон байдаг. Харин 21.00-10.00 цагийн хооронд В ангилалын ачааны автомашин хотын бүх замаар явах боломжтой.

Замын хөдөлгөөний ачааллыг багасгах олон төрлийн арга хэмжээнүүд байдгийн нэг нь их бага оврын ачааны автомашины хөдөлгөөнийг цагийн хуваарилалттайгаар хязгаарлах явдал байдаг аж. Тэр ч байтугай улсын дугаарын марк дугаараар хязгааарлах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг байна. Хэрэв бүх төрлийн бага оврын ачааны автомашиныг нийслэлийн төв хэсгийн хөдөлгөөнд оролцуулах юм бол одоо явж байгаа тээврийн хэрэгсэл дээр 10-15.000 машин нэмэгдэх юм гэсэн судалгаа байгааг анхаарах нь зүйтэй гэнэ.

Ачааны автомашин нь замын хөдөлгөөнд хүндрэл учруулж өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаа замын ачааллыг ихэсгэж түгжрэл саатлыг бий болгодог. Хамгийн гол нь нийтийн эрх ашгийг илүүтэйгээр бодох нь зүйтэй. Тиймээс аж ахуй нэгж байгууллагууд журамд заагдсан цагийн дагуу хөдөлгөөндөө оролцож түгээлт тээвэрлэлтээ явуулахыг замын цагдаагийн газраас зөвлөж байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Бага оврын ачааны автомашиныг хотын төвөөр явуулахад тээврийн хэрэгслийн тоо 10-15 мянгаар нэмэгдэх гэнэ

гомдол гаргасан аж. Нийслэлийн засаг даргын 2009 оны 02-р сарын 13-ны өдрийн 57 тоот захирамж өөрсдийнх нь үйл ажиллагаанд хүндрэл, саад бэрхшээл учируулж байна гэжээ. Үүнд Журамд хамрагдсан гудамж, замуудад 2000-3000 харилцагч дэлгүүр, үйлчилгээний газрууд байдаг бөгөөд ажиллах цагийн хувиар нь 9-22 цагийн хооронд тул түгээлт хийх боломжгүй болсон.

Түүнчлэн бөмбөгөр, Хархорин, зэрэг томоохон хүнсний зах, бөөний төвүүд журамд заагдсан замд байрладаг. Мөн шөнийн цагаар тээвэрлэгт хийх нь хулгай дээрэмд өртөх эрсдэлийг бий болгодог зэрэг бэрхшээлийг дурьдсан байна. Дээрх 57 тоот захирамж гэдэг нь Нийслэлийн гудамж замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг зохицуулалтайгаар оролцуулах, түр зөвшөөрөл олгох тухай аж.

Зохицуулалтайгаар оролцуулна гэдэг нь хөдөлгөөнд оролцох ачааны автомашины жингээс нь хамаараад В, С ангилалын зөвшөөрөл олгож байгаа. Энэ захирамжын дагуу С ангилалын зөвшөөрлийг 3.5 тонн болон түүнээс дээш жинтэй ачааны автомашинд, 3.5 –аас хэтрэхгүй ачааны автомашинд В зөвшөөрлийг олгож байгаа. С ангилалын автомашин 22-07 цагийн хооронд бага тойргийн гаднах замд явж болно. В ангилалын автомашин нь 10-21 хүртэл цагуудад бага тойргоос доторх замуудад зорчихыг хориглосон байдаг. Харин 21.00-10.00 цагийн хооронд В ангилалын ачааны автомашин хотын бүх замаар явах боломжтой.

Замын хөдөлгөөний ачааллыг багасгах олон төрлийн арга хэмжээнүүд байдгийн нэг нь их бага оврын ачааны автомашины хөдөлгөөнийг цагийн хуваарилалттайгаар хязгаарлах явдал байдаг аж. Тэр ч байтугай улсын дугаарын марк дугаараар хязгааарлах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг байна. Хэрэв бүх төрлийн бага оврын ачааны автомашиныг нийслэлийн төв хэсгийн хөдөлгөөнд оролцуулах юм бол одоо явж байгаа тээврийн хэрэгсэл дээр 10-15.000 машин нэмэгдэх юм гэсэн судалгаа байгааг анхаарах нь зүйтэй гэнэ.

Ачааны автомашин нь замын хөдөлгөөнд хүндрэл учруулж өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаа замын ачааллыг ихэсгэж түгжрэл саатлыг бий болгодог. Хамгийн гол нь нийтийн эрх ашгийг илүүтэйгээр бодох нь зүйтэй. Тиймээс аж ахуй нэгж байгууллагууд журамд заагдсан цагийн дагуу хөдөлгөөндөө оролцож түгээлт тээвэрлэлтээ явуулахыг замын цагдаагийн газраас зөвлөж байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button