Байнга холбоотой үгс

Эхнэр-Ор. Дэр. Зүүд

Хоол-Эхнэр. Таваг. Гөлөг

Хонх-Хаалга. Хадам. Хэрүүл. Архи

Гуанз-Хоол. Түргэн. Носилка

Спирт-Мөнгө. Хундага. Өргөст хэмх. Ус

Тоглоом-Гэр. Хүүхэд. Хогийн сав

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Байнга холбоотой үгс

Эхнэр-Ор. Дэр. Зүүд

Хоол-Эхнэр. Таваг. Гөлөг

Хонх-Хаалга. Хадам. Хэрүүл. Архи

Гуанз-Хоол. Түргэн. Носилка

Спирт-Мөнгө. Хундага. Өргөст хэмх. Ус

Тоглоом-Гэр. Хүүхэд. Хогийн сав

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Байнга холбоотой үгс

Эхнэр-Ор. Дэр. Зүүд

Хоол-Эхнэр. Таваг. Гөлөг

Хонх-Хаалга. Хадам. Хэрүүл. Архи

Гуанз-Хоол. Түргэн. Носилка

Спирт-Мөнгө. Хундага. Өргөст хэмх. Ус

Тоглоом-Гэр. Хүүхэд. Хогийн сав

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Байнга холбоотой үгс

Эхнэр-Ор. Дэр. Зүүд

Хоол-Эхнэр. Таваг. Гөлөг

Хонх-Хаалга. Хадам. Хэрүүл. Архи

Гуанз-Хоол. Түргэн. Носилка

Спирт-Мөнгө. Хундага. Өргөст хэмх. Ус

Тоглоом-Гэр. Хүүхэд. Хогийн сав

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button