Ирланд улс

Ба түүний жилийн дундаж өсөлт 1.03 хувь, 56 хүнд 1 кв.км газар нутаг ногддог, хүн амын 59 хувь нь хотод оршин суудаг, засаг захиргааны26 ванлигт хуваагддаг. Нийслэл Дублин хот 495.101 хүнтэй, албан ёсны хэл нь ирланд, англи, хүн амын 85 хувь нь католик шашин шүтдэг байна. Ирланд улс 7 зууны туршид Английн хараат орон байсан бөгөөд Ирландийн ард түмний олон зууны тэмцлийн үр дүнд 1949 онд Бүгд Найрамдах Ирланд улсыг тунхаглаж тусгаар улс болсон хэдий ч хойд талын 6 ванлиг Их Британий захиргаанд хэвээр үлджээ. Ирланд нь парламентийн бүгд найрамдах улс бөгөөд улсьн тэргүүн ерөнхийлөгч 7 жилийн хугацаагаар сонгогдоно. Хуул тогтоох дээд байгууллага болох 166 гишүүнтэй, хоёр танхим бүхий Дойл-парламент ажилладаг.

Гүйцэтгэх засаглалыг засгийн газа хэрэгжүүлнэ. Ирланд нь үйлдвэр газар тариалангийн өндөр хөгжилтэй орны нэгэн. Хөвд, тугалга, цайр, зэс, мөнгө, байгалийн хий, чулуун нүүрс, төмрийн хүдэр зэрэг байгалийн баялагтай орон. Ирландийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2001 онд 103.3 тэрбум долларт хүрч нэг хүнд 26.910 доллар ногдох болсон ба дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55 хувийг үйлчилгээний салбар. 42 хувпйг үйлдвэрлэлийн салбар, 4 орчим хувийг хөдөө аж ахуйн салбар буй болгожээ. Ажиллах хүчний нөөц 1.6 сая. үүний 8 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт, 64 хувь нь үйлчилгээний салбарт, 29 хувь нь үйлдвэрлэлийн салбарт ажилладаг бөгөөд аялал жуулчлал эрчимтэй хөгжиж байгаа орон. 2001 онд импорт 53.1 тэрбум доллар, экспорт 85.9 тэрбум долларт хүрсэн байна. Тус улсын арми 10.460 хүнтэй. Мөнгөний нэгж нь евро.

Дэлхийн улс гүрний товч лавлах номоос . . .

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирланд улс

Ба түүний жилийн дундаж өсөлт 1.03 хувь, 56 хүнд 1 кв.км газар нутаг ногддог, хүн амын 59 хувь нь хотод оршин суудаг, засаг захиргааны26 ванлигт хуваагддаг. Нийслэл Дублин хот 495.101 хүнтэй, албан ёсны хэл нь ирланд, англи, хүн амын 85 хувь нь католик шашин шүтдэг байна. Ирланд улс 7 зууны туршид Английн хараат орон байсан бөгөөд Ирландийн ард түмний олон зууны тэмцлийн үр дүнд 1949 онд Бүгд Найрамдах Ирланд улсыг тунхаглаж тусгаар улс болсон хэдий ч хойд талын 6 ванлиг Их Британий захиргаанд хэвээр үлджээ. Ирланд нь парламентийн бүгд найрамдах улс бөгөөд улсьн тэргүүн ерөнхийлөгч 7 жилийн хугацаагаар сонгогдоно. Хуул тогтоох дээд байгууллага болох 166 гишүүнтэй, хоёр танхим бүхий Дойл-парламент ажилладаг.

Гүйцэтгэх засаглалыг засгийн газа хэрэгжүүлнэ. Ирланд нь үйлдвэр газар тариалангийн өндөр хөгжилтэй орны нэгэн. Хөвд, тугалга, цайр, зэс, мөнгө, байгалийн хий, чулуун нүүрс, төмрийн хүдэр зэрэг байгалийн баялагтай орон. Ирландийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2001 онд 103.3 тэрбум долларт хүрч нэг хүнд 26.910 доллар ногдох болсон ба дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55 хувийг үйлчилгээний салбар. 42 хувпйг үйлдвэрлэлийн салбар, 4 орчим хувийг хөдөө аж ахуйн салбар буй болгожээ. Ажиллах хүчний нөөц 1.6 сая. үүний 8 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт, 64 хувь нь үйлчилгээний салбарт, 29 хувь нь үйлдвэрлэлийн салбарт ажилладаг бөгөөд аялал жуулчлал эрчимтэй хөгжиж байгаа орон. 2001 онд импорт 53.1 тэрбум доллар, экспорт 85.9 тэрбум долларт хүрсэн байна. Тус улсын арми 10.460 хүнтэй. Мөнгөний нэгж нь евро.

Дэлхийн улс гүрний товч лавлах номоос . . .

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирланд улс

Ба түүний жилийн дундаж өсөлт 1.03 хувь, 56 хүнд 1 кв.км газар нутаг ногддог, хүн амын 59 хувь нь хотод оршин суудаг, засаг захиргааны26 ванлигт хуваагддаг. Нийслэл Дублин хот 495.101 хүнтэй, албан ёсны хэл нь ирланд, англи, хүн амын 85 хувь нь католик шашин шүтдэг байна. Ирланд улс 7 зууны туршид Английн хараат орон байсан бөгөөд Ирландийн ард түмний олон зууны тэмцлийн үр дүнд 1949 онд Бүгд Найрамдах Ирланд улсыг тунхаглаж тусгаар улс болсон хэдий ч хойд талын 6 ванлиг Их Британий захиргаанд хэвээр үлджээ. Ирланд нь парламентийн бүгд найрамдах улс бөгөөд улсьн тэргүүн ерөнхийлөгч 7 жилийн хугацаагаар сонгогдоно. Хуул тогтоох дээд байгууллага болох 166 гишүүнтэй, хоёр танхим бүхий Дойл-парламент ажилладаг.

Гүйцэтгэх засаглалыг засгийн газа хэрэгжүүлнэ. Ирланд нь үйлдвэр газар тариалангийн өндөр хөгжилтэй орны нэгэн. Хөвд, тугалга, цайр, зэс, мөнгө, байгалийн хий, чулуун нүүрс, төмрийн хүдэр зэрэг байгалийн баялагтай орон. Ирландийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2001 онд 103.3 тэрбум долларт хүрч нэг хүнд 26.910 доллар ногдох болсон ба дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55 хувийг үйлчилгээний салбар. 42 хувпйг үйлдвэрлэлийн салбар, 4 орчим хувийг хөдөө аж ахуйн салбар буй болгожээ. Ажиллах хүчний нөөц 1.6 сая. үүний 8 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт, 64 хувь нь үйлчилгээний салбарт, 29 хувь нь үйлдвэрлэлийн салбарт ажилладаг бөгөөд аялал жуулчлал эрчимтэй хөгжиж байгаа орон. 2001 онд импорт 53.1 тэрбум доллар, экспорт 85.9 тэрбум долларт хүрсэн байна. Тус улсын арми 10.460 хүнтэй. Мөнгөний нэгж нь евро.

Дэлхийн улс гүрний товч лавлах номоос . . .

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирланд улс

Ба түүний жилийн дундаж өсөлт 1.03 хувь, 56 хүнд 1 кв.км газар нутаг ногддог, хүн амын 59 хувь нь хотод оршин суудаг, засаг захиргааны26 ванлигт хуваагддаг. Нийслэл Дублин хот 495.101 хүнтэй, албан ёсны хэл нь ирланд, англи, хүн амын 85 хувь нь католик шашин шүтдэг байна. Ирланд улс 7 зууны туршид Английн хараат орон байсан бөгөөд Ирландийн ард түмний олон зууны тэмцлийн үр дүнд 1949 онд Бүгд Найрамдах Ирланд улсыг тунхаглаж тусгаар улс болсон хэдий ч хойд талын 6 ванлиг Их Британий захиргаанд хэвээр үлджээ. Ирланд нь парламентийн бүгд найрамдах улс бөгөөд улсьн тэргүүн ерөнхийлөгч 7 жилийн хугацаагаар сонгогдоно. Хуул тогтоох дээд байгууллага болох 166 гишүүнтэй, хоёр танхим бүхий Дойл-парламент ажилладаг.

Гүйцэтгэх засаглалыг засгийн газа хэрэгжүүлнэ. Ирланд нь үйлдвэр газар тариалангийн өндөр хөгжилтэй орны нэгэн. Хөвд, тугалга, цайр, зэс, мөнгө, байгалийн хий, чулуун нүүрс, төмрийн хүдэр зэрэг байгалийн баялагтай орон. Ирландийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2001 онд 103.3 тэрбум долларт хүрч нэг хүнд 26.910 доллар ногдох болсон ба дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55 хувийг үйлчилгээний салбар. 42 хувпйг үйлдвэрлэлийн салбар, 4 орчим хувийг хөдөө аж ахуйн салбар буй болгожээ. Ажиллах хүчний нөөц 1.6 сая. үүний 8 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт, 64 хувь нь үйлчилгээний салбарт, 29 хувь нь үйлдвэрлэлийн салбарт ажилладаг бөгөөд аялал жуулчлал эрчимтэй хөгжиж байгаа орон. 2001 онд импорт 53.1 тэрбум доллар, экспорт 85.9 тэрбум долларт хүрсэн байна. Тус улсын арми 10.460 хүнтэй. Мөнгөний нэгж нь евро.

Дэлхийн улс гүрний товч лавлах номоос . . .

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button