Молдав улс

Мөн онд хүн амын жилийн дундаж өсөлт 0.13 % болж, 2050 онд 4.795.531 хүнтэй болно гэсэн тооцоотой, 132 хүнд 1 кв.км газар нутаг ногддог. Хүн амын 41 хувь нь хотод, 59 хувь нь хөдөө тосгонд амьдардаг. Нийт хүн амын 65 хувийг уугуул иргэд, 14 хувийг украйн, 13 хувийг орос үндэстэн эзэлдэг, албан ёсны хэл нь молдав, нийслэл хот Кишенев 778.800 хүнтэй ажээ. 1812 онд Молдав орныг Турк, Оросын эзэнт гүрнүүд хуваан захирч байсан ба Октябрийн хувьсгалын дараа ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд багтаж, социалист систем задарсаны дараа 1991 онд бие даасан тусгаар улс болж, 1994 онд шинэ үндсэн хууль баталж, бүгд найрамдах улс тунхагласан байна. Төрийн тэргүүн ерөнхийлөгчийг парламентаас 4 жилийн хугацаатай сонгох Ерөнхийлөгч нь ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүдийн нэрсийг парламентад өргөн барьж батлуулна. Нэг танхим бүхий 101 гишүүнтэи парламентийг 4 жилийн хугацаатай сонгоно. Молдавын 2000 оны төсвийн орлого 315.7 сая доллар, зарлага 381.1 сая доллар, 2001 оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1.5 тэрбум долларт хүрч, нэг хүнд 350 доллар ногдох болжээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуй 26%, үйлдвэрлэлийн салбар 24.1%, үйлчилгээний салбар 49.8 % эзлэнэ. Молдавын арми 2001 онд 7.210 хүнтэй байв. Мөнгөний нэгж нь молдав лев. 12.87 лев = 1 US$ (2001)

Дэлхийн улс гүрний товч лавлах номоос . . .

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Молдав улс

Мөн онд хүн амын жилийн дундаж өсөлт 0.13 % болж, 2050 онд 4.795.531 хүнтэй болно гэсэн тооцоотой, 132 хүнд 1 кв.км газар нутаг ногддог. Хүн амын 41 хувь нь хотод, 59 хувь нь хөдөө тосгонд амьдардаг. Нийт хүн амын 65 хувийг уугуул иргэд, 14 хувийг украйн, 13 хувийг орос үндэстэн эзэлдэг, албан ёсны хэл нь молдав, нийслэл хот Кишенев 778.800 хүнтэй ажээ. 1812 онд Молдав орныг Турк, Оросын эзэнт гүрнүүд хуваан захирч байсан ба Октябрийн хувьсгалын дараа ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд багтаж, социалист систем задарсаны дараа 1991 онд бие даасан тусгаар улс болж, 1994 онд шинэ үндсэн хууль баталж, бүгд найрамдах улс тунхагласан байна. Төрийн тэргүүн ерөнхийлөгчийг парламентаас 4 жилийн хугацаатай сонгох Ерөнхийлөгч нь ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүдийн нэрсийг парламентад өргөн барьж батлуулна. Нэг танхим бүхий 101 гишүүнтэи парламентийг 4 жилийн хугацаатай сонгоно. Молдавын 2000 оны төсвийн орлого 315.7 сая доллар, зарлага 381.1 сая доллар, 2001 оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1.5 тэрбум долларт хүрч, нэг хүнд 350 доллар ногдох болжээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуй 26%, үйлдвэрлэлийн салбар 24.1%, үйлчилгээний салбар 49.8 % эзлэнэ. Молдавын арми 2001 онд 7.210 хүнтэй байв. Мөнгөний нэгж нь молдав лев. 12.87 лев = 1 US$ (2001)

Дэлхийн улс гүрний товч лавлах номоос . . .

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Молдав улс

Мөн онд хүн амын жилийн дундаж өсөлт 0.13 % болж, 2050 онд 4.795.531 хүнтэй болно гэсэн тооцоотой, 132 хүнд 1 кв.км газар нутаг ногддог. Хүн амын 41 хувь нь хотод, 59 хувь нь хөдөө тосгонд амьдардаг. Нийт хүн амын 65 хувийг уугуул иргэд, 14 хувийг украйн, 13 хувийг орос үндэстэн эзэлдэг, албан ёсны хэл нь молдав, нийслэл хот Кишенев 778.800 хүнтэй ажээ. 1812 онд Молдав орныг Турк, Оросын эзэнт гүрнүүд хуваан захирч байсан ба Октябрийн хувьсгалын дараа ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд багтаж, социалист систем задарсаны дараа 1991 онд бие даасан тусгаар улс болж, 1994 онд шинэ үндсэн хууль баталж, бүгд найрамдах улс тунхагласан байна. Төрийн тэргүүн ерөнхийлөгчийг парламентаас 4 жилийн хугацаатай сонгох Ерөнхийлөгч нь ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүдийн нэрсийг парламентад өргөн барьж батлуулна. Нэг танхим бүхий 101 гишүүнтэи парламентийг 4 жилийн хугацаатай сонгоно. Молдавын 2000 оны төсвийн орлого 315.7 сая доллар, зарлага 381.1 сая доллар, 2001 оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1.5 тэрбум долларт хүрч, нэг хүнд 350 доллар ногдох болжээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуй 26%, үйлдвэрлэлийн салбар 24.1%, үйлчилгээний салбар 49.8 % эзлэнэ. Молдавын арми 2001 онд 7.210 хүнтэй байв. Мөнгөний нэгж нь молдав лев. 12.87 лев = 1 US$ (2001)

Дэлхийн улс гүрний товч лавлах номоос . . .

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Молдав улс

Мөн онд хүн амын жилийн дундаж өсөлт 0.13 % болж, 2050 онд 4.795.531 хүнтэй болно гэсэн тооцоотой, 132 хүнд 1 кв.км газар нутаг ногддог. Хүн амын 41 хувь нь хотод, 59 хувь нь хөдөө тосгонд амьдардаг. Нийт хүн амын 65 хувийг уугуул иргэд, 14 хувийг украйн, 13 хувийг орос үндэстэн эзэлдэг, албан ёсны хэл нь молдав, нийслэл хот Кишенев 778.800 хүнтэй ажээ. 1812 онд Молдав орныг Турк, Оросын эзэнт гүрнүүд хуваан захирч байсан ба Октябрийн хувьсгалын дараа ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд багтаж, социалист систем задарсаны дараа 1991 онд бие даасан тусгаар улс болж, 1994 онд шинэ үндсэн хууль баталж, бүгд найрамдах улс тунхагласан байна. Төрийн тэргүүн ерөнхийлөгчийг парламентаас 4 жилийн хугацаатай сонгох Ерөнхийлөгч нь ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүдийн нэрсийг парламентад өргөн барьж батлуулна. Нэг танхим бүхий 101 гишүүнтэи парламентийг 4 жилийн хугацаатай сонгоно. Молдавын 2000 оны төсвийн орлого 315.7 сая доллар, зарлага 381.1 сая доллар, 2001 оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1.5 тэрбум долларт хүрч, нэг хүнд 350 доллар ногдох болжээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуй 26%, үйлдвэрлэлийн салбар 24.1%, үйлчилгээний салбар 49.8 % эзлэнэ. Молдавын арми 2001 онд 7.210 хүнтэй байв. Мөнгөний нэгж нь молдав лев. 12.87 лев = 1 US$ (2001)

Дэлхийн улс гүрний товч лавлах номоос . . .

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button