Хэдий болтол гадаадыханд энхрий үрсээ ‘’боолын гэрээ’’-гээр өгөх вэ

38054 хүүхэд хилээр гарснаас 36545 хүүхэд буцаж ирсэн бол 1509 нь буцаж ирээгүй байна. Хэдийгээр хүүхдүүд гадаад оронд зорчих, суралцах нь тэдний эрхийн асуудал хэдий ч үүний далбаан дор хүүхэд худалдаалагдах гэмт хэрэг явагдаж байхыг үгүйсгэх аргагүй юм.

Эдгээр хүүхдүүд яагаад буцаж ирээгүй болохыг магадалдаг, авч гарсан насанд хүрэгсэдтэй нь зохих хариуцлагыг тооцдог, хянан шалгадаг тогтолцоог бий болгох шаардлагатай байгаа талаар Хүний эрхийн үндэсний комиссынхон хэлж байсан. Тэгэхээр энэ талаар манай төр, засгийн байгууллагууд нэгийг бодож, хоёрыг тунгаах цаг нь болсон бус уу.

Дашрамд дурдахад, 1999-2007 он хүртэл 13 улсад 171, ГИХАЭА байгуулагдсан буюу 2001 оны тавдугаар сараас 2007 оны 11 cap хүртэл 149 гэр бүлд 151 хүүхэд үрчлэгдсэн байна. Энэ тооноос харахад нэг гэр бүл нэгээс олон хүүхэд үрчлэн авсан тохиолдол ч байгаа юм. Үрчлэгдэж байгаа хүүхдүүдийн 80 хувь нь олдмол буюу хаягдсан эцэг эхгүй хүүхдүүд байдаг.

Тэднийг хүүхдийн асрамжийн төвөөс өргөж авдаг байна. Мөн үрчлэгдэж байгаа хүүхдүүдийн хувьд 0-4 насныхан голдуу байдаг аж. Монголын үрс маш олон болтугай хэмээн хэчнээн ерөөл дэвшүүлсэн ч ийнхүү гадаадыханд алдаад байвал цөөхөн монголчууд хэзээ ч хоёр саяас давахгүй нь лавтай.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэдий болтол гадаадыханд энхрий үрсээ ‘’боолын гэрээ’’-гээр өгөх вэ

38054 хүүхэд хилээр гарснаас 36545 хүүхэд буцаж ирсэн бол 1509 нь буцаж ирээгүй байна. Хэдийгээр хүүхдүүд гадаад оронд зорчих, суралцах нь тэдний эрхийн асуудал хэдий ч үүний далбаан дор хүүхэд худалдаалагдах гэмт хэрэг явагдаж байхыг үгүйсгэх аргагүй юм.

Эдгээр хүүхдүүд яагаад буцаж ирээгүй болохыг магадалдаг, авч гарсан насанд хүрэгсэдтэй нь зохих хариуцлагыг тооцдог, хянан шалгадаг тогтолцоог бий болгох шаардлагатай байгаа талаар Хүний эрхийн үндэсний комиссынхон хэлж байсан. Тэгэхээр энэ талаар манай төр, засгийн байгууллагууд нэгийг бодож, хоёрыг тунгаах цаг нь болсон бус уу.

Дашрамд дурдахад, 1999-2007 он хүртэл 13 улсад 171, ГИХАЭА байгуулагдсан буюу 2001 оны тавдугаар сараас 2007 оны 11 cap хүртэл 149 гэр бүлд 151 хүүхэд үрчлэгдсэн байна. Энэ тооноос харахад нэг гэр бүл нэгээс олон хүүхэд үрчлэн авсан тохиолдол ч байгаа юм. Үрчлэгдэж байгаа хүүхдүүдийн 80 хувь нь олдмол буюу хаягдсан эцэг эхгүй хүүхдүүд байдаг.

Тэднийг хүүхдийн асрамжийн төвөөс өргөж авдаг байна. Мөн үрчлэгдэж байгаа хүүхдүүдийн хувьд 0-4 насныхан голдуу байдаг аж. Монголын үрс маш олон болтугай хэмээн хэчнээн ерөөл дэвшүүлсэн ч ийнхүү гадаадыханд алдаад байвал цөөхөн монголчууд хэзээ ч хоёр саяас давахгүй нь лавтай.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэдий болтол гадаадыханд энхрий үрсээ ‘’боолын гэрээ’’-гээр өгөх вэ

38054 хүүхэд хилээр гарснаас 36545 хүүхэд буцаж ирсэн бол 1509 нь буцаж ирээгүй байна. Хэдийгээр хүүхдүүд гадаад оронд зорчих, суралцах нь тэдний эрхийн асуудал хэдий ч үүний далбаан дор хүүхэд худалдаалагдах гэмт хэрэг явагдаж байхыг үгүйсгэх аргагүй юм.

Эдгээр хүүхдүүд яагаад буцаж ирээгүй болохыг магадалдаг, авч гарсан насанд хүрэгсэдтэй нь зохих хариуцлагыг тооцдог, хянан шалгадаг тогтолцоог бий болгох шаардлагатай байгаа талаар Хүний эрхийн үндэсний комиссынхон хэлж байсан. Тэгэхээр энэ талаар манай төр, засгийн байгууллагууд нэгийг бодож, хоёрыг тунгаах цаг нь болсон бус уу.

Дашрамд дурдахад, 1999-2007 он хүртэл 13 улсад 171, ГИХАЭА байгуулагдсан буюу 2001 оны тавдугаар сараас 2007 оны 11 cap хүртэл 149 гэр бүлд 151 хүүхэд үрчлэгдсэн байна. Энэ тооноос харахад нэг гэр бүл нэгээс олон хүүхэд үрчлэн авсан тохиолдол ч байгаа юм. Үрчлэгдэж байгаа хүүхдүүдийн 80 хувь нь олдмол буюу хаягдсан эцэг эхгүй хүүхдүүд байдаг.

Тэднийг хүүхдийн асрамжийн төвөөс өргөж авдаг байна. Мөн үрчлэгдэж байгаа хүүхдүүдийн хувьд 0-4 насныхан голдуу байдаг аж. Монголын үрс маш олон болтугай хэмээн хэчнээн ерөөл дэвшүүлсэн ч ийнхүү гадаадыханд алдаад байвал цөөхөн монголчууд хэзээ ч хоёр саяас давахгүй нь лавтай.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хэдий болтол гадаадыханд энхрий үрсээ ‘’боолын гэрээ’’-гээр өгөх вэ

38054 хүүхэд хилээр гарснаас 36545 хүүхэд буцаж ирсэн бол 1509 нь буцаж ирээгүй байна. Хэдийгээр хүүхдүүд гадаад оронд зорчих, суралцах нь тэдний эрхийн асуудал хэдий ч үүний далбаан дор хүүхэд худалдаалагдах гэмт хэрэг явагдаж байхыг үгүйсгэх аргагүй юм.

Эдгээр хүүхдүүд яагаад буцаж ирээгүй болохыг магадалдаг, авч гарсан насанд хүрэгсэдтэй нь зохих хариуцлагыг тооцдог, хянан шалгадаг тогтолцоог бий болгох шаардлагатай байгаа талаар Хүний эрхийн үндэсний комиссынхон хэлж байсан. Тэгэхээр энэ талаар манай төр, засгийн байгууллагууд нэгийг бодож, хоёрыг тунгаах цаг нь болсон бус уу.

Дашрамд дурдахад, 1999-2007 он хүртэл 13 улсад 171, ГИХАЭА байгуулагдсан буюу 2001 оны тавдугаар сараас 2007 оны 11 cap хүртэл 149 гэр бүлд 151 хүүхэд үрчлэгдсэн байна. Энэ тооноос харахад нэг гэр бүл нэгээс олон хүүхэд үрчлэн авсан тохиолдол ч байгаа юм. Үрчлэгдэж байгаа хүүхдүүдийн 80 хувь нь олдмол буюу хаягдсан эцэг эхгүй хүүхдүүд байдаг.

Тэднийг хүүхдийн асрамжийн төвөөс өргөж авдаг байна. Мөн үрчлэгдэж байгаа хүүхдүүдийн хувьд 0-4 насныхан голдуу байдаг аж. Монголын үрс маш олон болтугай хэмээн хэчнээн ерөөл дэвшүүлсэн ч ийнхүү гадаадыханд алдаад байвал цөөхөн монголчууд хэзээ ч хоёр саяас давахгүй нь лавтай.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button