Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлыг нэмж 1600 төгрөг болгов

гэж заасан билээ. Энэ заалт 2009 оноос хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын дундаж нормативыг өнөөдрийн Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэн батлав. Шинэ нормативаар цэцэрлэгийн нэг хүүхдийн хоолны зардал 658 төгрөг байсныг 1100 төгрөг, 24 цагийн ажиллагаатай цэцэрлэгийнх 986 төгрөг байсныг 1600 төгрөг болгож баталлаа. Эрүүл мэндийн болон Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 1-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай 2005 онд гаргасан тушаалаар 1-3 настай хүүхэд хоногт 1569.2 ккал, 4-6 настай хүүхэд 1770.1 ккал. илчлэг авах ёстой юм байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлыг нэмж 1600 төгрөг болгов

гэж заасан билээ. Энэ заалт 2009 оноос хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын дундаж нормативыг өнөөдрийн Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэн батлав. Шинэ нормативаар цэцэрлэгийн нэг хүүхдийн хоолны зардал 658 төгрөг байсныг 1100 төгрөг, 24 цагийн ажиллагаатай цэцэрлэгийнх 986 төгрөг байсныг 1600 төгрөг болгож баталлаа. Эрүүл мэндийн болон Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 1-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай 2005 онд гаргасан тушаалаар 1-3 настай хүүхэд хоногт 1569.2 ккал, 4-6 настай хүүхэд 1770.1 ккал. илчлэг авах ёстой юм байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлыг нэмж 1600 төгрөг болгов

гэж заасан билээ. Энэ заалт 2009 оноос хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын дундаж нормативыг өнөөдрийн Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэн батлав. Шинэ нормативаар цэцэрлэгийн нэг хүүхдийн хоолны зардал 658 төгрөг байсныг 1100 төгрөг, 24 цагийн ажиллагаатай цэцэрлэгийнх 986 төгрөг байсныг 1600 төгрөг болгож баталлаа. Эрүүл мэндийн болон Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 1-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай 2005 онд гаргасан тушаалаар 1-3 настай хүүхэд хоногт 1569.2 ккал, 4-6 настай хүүхэд 1770.1 ккал. илчлэг авах ёстой юм байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлыг нэмж 1600 төгрөг болгов

гэж заасан билээ. Энэ заалт 2009 оноос хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын дундаж нормативыг өнөөдрийн Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэн батлав. Шинэ нормативаар цэцэрлэгийн нэг хүүхдийн хоолны зардал 658 төгрөг байсныг 1100 төгрөг, 24 цагийн ажиллагаатай цэцэрлэгийнх 986 төгрөг байсныг 1600 төгрөг болгож баталлаа. Эрүүл мэндийн болон Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 1-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай 2005 онд гаргасан тушаалаар 1-3 настай хүүхэд хоногт 1569.2 ккал, 4-6 настай хүүхэд 1770.1 ккал. илчлэг авах ёстой юм байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button