Титаник-ийн музей 2012 онд нээгдэнэ

зориулан музей нээхээр болов. Музейн төсөлд улсаас 500 мянган паунд (714 мянган доллар) гаргаж өгчээ. Энэ нь зөвхөн музей доторхи үзмэрт зориулагдах юм. Харин му¬зейн барилгад шаардагдах 40 сая долларыг 100 орчим компани гapгax ам өчгөө өгөөд байна. Титаник-ийн музейд захидал, хөлөг онгоцны рестораны сав суулга, домогт хөлгийн металл хэсэг зэрэг 400 мянган үзмэр тавигдана. Далайн ёроолд байгаа Титаник-аас гаргаж авсан эд зүйлс ч байгаа юм. Титаник мөсөн уул мөргөж сүйрсний дараа амьд гарсан 70 зорчигчийн дурсамж музейд хүндтэй байр эзэлнэ. Титаник-т 2200 хүн явж байснаас дөнгөж 700 нь амьд гарсан билээ. Тэднээс эдүгээ 97 нас хүрсэн Милвина Дин хэмээх эмэгтэй л амьд сэрүүн байна. Тэрээр Титаник-аар аялж байхдаа хоёрхон сартай байжээ.

Дугаар 73/3145/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Титаник-ийн музей 2012 онд нээгдэнэ

зориулан музей нээхээр болов. Музейн төсөлд улсаас 500 мянган паунд (714 мянган доллар) гаргаж өгчээ. Энэ нь зөвхөн музей доторхи үзмэрт зориулагдах юм. Харин му¬зейн барилгад шаардагдах 40 сая долларыг 100 орчим компани гapгax ам өчгөө өгөөд байна. Титаник-ийн музейд захидал, хөлөг онгоцны рестораны сав суулга, домогт хөлгийн металл хэсэг зэрэг 400 мянган үзмэр тавигдана. Далайн ёроолд байгаа Титаник-аас гаргаж авсан эд зүйлс ч байгаа юм. Титаник мөсөн уул мөргөж сүйрсний дараа амьд гарсан 70 зорчигчийн дурсамж музейд хүндтэй байр эзэлнэ. Титаник-т 2200 хүн явж байснаас дөнгөж 700 нь амьд гарсан билээ. Тэднээс эдүгээ 97 нас хүрсэн Милвина Дин хэмээх эмэгтэй л амьд сэрүүн байна. Тэрээр Титаник-аар аялж байхдаа хоёрхон сартай байжээ.

Дугаар 73/3145/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Титаник-ийн музей 2012 онд нээгдэнэ

зориулан музей нээхээр болов. Музейн төсөлд улсаас 500 мянган паунд (714 мянган доллар) гаргаж өгчээ. Энэ нь зөвхөн музей доторхи үзмэрт зориулагдах юм. Харин му¬зейн барилгад шаардагдах 40 сая долларыг 100 орчим компани гapгax ам өчгөө өгөөд байна. Титаник-ийн музейд захидал, хөлөг онгоцны рестораны сав суулга, домогт хөлгийн металл хэсэг зэрэг 400 мянган үзмэр тавигдана. Далайн ёроолд байгаа Титаник-аас гаргаж авсан эд зүйлс ч байгаа юм. Титаник мөсөн уул мөргөж сүйрсний дараа амьд гарсан 70 зорчигчийн дурсамж музейд хүндтэй байр эзэлнэ. Титаник-т 2200 хүн явж байснаас дөнгөж 700 нь амьд гарсан билээ. Тэднээс эдүгээ 97 нас хүрсэн Милвина Дин хэмээх эмэгтэй л амьд сэрүүн байна. Тэрээр Титаник-аар аялж байхдаа хоёрхон сартай байжээ.

Дугаар 73/3145/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Титаник-ийн музей 2012 онд нээгдэнэ

зориулан музей нээхээр болов. Музейн төсөлд улсаас 500 мянган паунд (714 мянган доллар) гаргаж өгчээ. Энэ нь зөвхөн музей доторхи үзмэрт зориулагдах юм. Харин му¬зейн барилгад шаардагдах 40 сая долларыг 100 орчим компани гapгax ам өчгөө өгөөд байна. Титаник-ийн музейд захидал, хөлөг онгоцны рестораны сав суулга, домогт хөлгийн металл хэсэг зэрэг 400 мянган үзмэр тавигдана. Далайн ёроолд байгаа Титаник-аас гаргаж авсан эд зүйлс ч байгаа юм. Титаник мөсөн уул мөргөж сүйрсний дараа амьд гарсан 70 зорчигчийн дурсамж музейд хүндтэй байр эзэлнэ. Титаник-т 2200 хүн явж байснаас дөнгөж 700 нь амьд гарсан билээ. Тэднээс эдүгээ 97 нас хүрсэн Милвина Дин хэмээх эмэгтэй л амьд сэрүүн байна. Тэрээр Титаник-аар аялж байхдаа хоёрхон сартай байжээ.

Дугаар 73/3145/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button