Дүүпүүний хууль бус үйлдвэрийг хаалаа

Мэргэжлийн хяналтын шалгалтын явцад эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй бохир орчинд үйлдвэрлэлээ явуулж байсан нь тогтоогдсон байна. Дүүпүүг хийхдээ усанд ордог ваннд дэвтээж, уураар утаад машинддаг байжээ. Энэ нь гэдэсний халдварт өвчин, цаашлаад хорт хавдар үүсэх нөхцөл болдог аж. Тэрээр үйлдвэрлэсэн дүүпүүгээ томоохон ресторан болон Барс, Баянзүрх зах гээд худалдааны томоохон төвүүдэд худалддаг байжээ.

Д.Гэрэл

Дугаар 73/3145/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дүүпүүний хууль бус үйлдвэрийг хаалаа

Мэргэжлийн хяналтын шалгалтын явцад эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй бохир орчинд үйлдвэрлэлээ явуулж байсан нь тогтоогдсон байна. Дүүпүүг хийхдээ усанд ордог ваннд дэвтээж, уураар утаад машинддаг байжээ. Энэ нь гэдэсний халдварт өвчин, цаашлаад хорт хавдар үүсэх нөхцөл болдог аж. Тэрээр үйлдвэрлэсэн дүүпүүгээ томоохон ресторан болон Барс, Баянзүрх зах гээд худалдааны томоохон төвүүдэд худалддаг байжээ.

Д.Гэрэл

Дугаар 73/3145/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дүүпүүний хууль бус үйлдвэрийг хаалаа

Мэргэжлийн хяналтын шалгалтын явцад эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй бохир орчинд үйлдвэрлэлээ явуулж байсан нь тогтоогдсон байна. Дүүпүүг хийхдээ усанд ордог ваннд дэвтээж, уураар утаад машинддаг байжээ. Энэ нь гэдэсний халдварт өвчин, цаашлаад хорт хавдар үүсэх нөхцөл болдог аж. Тэрээр үйлдвэрлэсэн дүүпүүгээ томоохон ресторан болон Барс, Баянзүрх зах гээд худалдааны томоохон төвүүдэд худалддаг байжээ.

Д.Гэрэл

Дугаар 73/3145/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дүүпүүний хууль бус үйлдвэрийг хаалаа

Мэргэжлийн хяналтын шалгалтын явцад эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй бохир орчинд үйлдвэрлэлээ явуулж байсан нь тогтоогдсон байна. Дүүпүүг хийхдээ усанд ордог ваннд дэвтээж, уураар утаад машинддаг байжээ. Энэ нь гэдэсний халдварт өвчин, цаашлаад хорт хавдар үүсэх нөхцөл болдог аж. Тэрээр үйлдвэрлэсэн дүүпүүгээ томоохон ресторан болон Барс, Баянзүрх зах гээд худалдааны томоохон төвүүдэд худалддаг байжээ.

Д.Гэрэл

Дугаар 73/3145/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button