Ашигт малтмалын газрын зарим албан тушаалтнуудыг эрүүгийн хэрэгт шалгахаар болжээ

Хөрөнгө орлогоо мэдүүлээгүй 22 албан тушаалтан байгаа нь Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газарт /хуучин нэрээр Ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газар/ Авлигатай тэмцэх газраас шалгалт орох үндэслэл болж, хяналт шалгалтын ажил хийжээ.

Энэхүү шалгалтын үр дүнд Ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын 22 албан тушаалтан нь хөрөнгө орлогоо мэдүүлээгүйгээс гадна зарим албан тушаалтных нь хууль зөрчсөн олон ноцтой зөрчил илэрч улмаар Ашигт малтмалын газрын зарим албан тушаалтнуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгахаар болжээ.

Ашигт малтмалын газрын холбогдох зарим албан тушаалтнуудыг эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулсан хэргээр Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэст эрүү үүсгэн шалгахаар болсон болсон байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ашигт малтмалын газрын зарим албан тушаалтнуудыг эрүүгийн хэрэгт шалгахаар болжээ

Хөрөнгө орлогоо мэдүүлээгүй 22 албан тушаалтан байгаа нь Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газарт /хуучин нэрээр Ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газар/ Авлигатай тэмцэх газраас шалгалт орох үндэслэл болж, хяналт шалгалтын ажил хийжээ.

Энэхүү шалгалтын үр дүнд Ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын 22 албан тушаалтан нь хөрөнгө орлогоо мэдүүлээгүйгээс гадна зарим албан тушаалтных нь хууль зөрчсөн олон ноцтой зөрчил илэрч улмаар Ашигт малтмалын газрын зарим албан тушаалтнуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгахаар болжээ.

Ашигт малтмалын газрын холбогдох зарим албан тушаалтнуудыг эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулсан хэргээр Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэст эрүү үүсгэн шалгахаар болсон болсон байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ашигт малтмалын газрын зарим албан тушаалтнуудыг эрүүгийн хэрэгт шалгахаар болжээ

Хөрөнгө орлогоо мэдүүлээгүй 22 албан тушаалтан байгаа нь Ашигт малтмалын газар, Газрын тосны газарт /хуучин нэрээр Ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газар/ Авлигатай тэмцэх газраас шалгалт орох үндэслэл болж, хяналт шалгалтын ажил хийжээ.

Энэхүү шалгалтын үр дүнд Ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын 22 албан тушаалтан нь хөрөнгө орлогоо мэдүүлээгүйгээс гадна зарим албан тушаалтных нь хууль зөрчсөн олон ноцтой зөрчил илэрч улмаар Ашигт малтмалын газрын зарим албан тушаалтнуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгахаар болжээ.

Ашигт малтмалын газрын холбогдох зарим албан тушаалтнуудыг эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулсан хэргээр Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэст эрүү үүсгэн шалгахаар болсон болсон байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button