Мөнгөн усаар алт угааж байжээ

Аймгийн мэргэжлийн байгууллагынхан алттай шороо угааж байсан байшинг битүүмжилж лацдан, харуул хамгаалалт гарган, ОБЕГ-ын Гамшиг судлалын хүрээлэнд шинжилгээнд дээжийг нь ирүүлсэн байна. Шинжилгээнд ирүүлсэн есөн ширхэг дээжинд шинжилгээ хийхэд мөнгөн уүны агууламж усанд байх зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 1,4-51 дахин их, хөрсөнд хийсэн шинжилгээгээр зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага мөнгөн усны агууламж илэрсэн тухай лабораторийн дүгнэлтийг гаргаж аймгийн Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэст хүргүүлсэн байна.

Дугаар 048 /974

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мөнгөн усаар алт угааж байжээ

Аймгийн мэргэжлийн байгууллагынхан алттай шороо угааж байсан байшинг битүүмжилж лацдан, харуул хамгаалалт гарган, ОБЕГ-ын Гамшиг судлалын хүрээлэнд шинжилгээнд дээжийг нь ирүүлсэн байна. Шинжилгээнд ирүүлсэн есөн ширхэг дээжинд шинжилгээ хийхэд мөнгөн уүны агууламж усанд байх зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 1,4-51 дахин их, хөрсөнд хийсэн шинжилгээгээр зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага мөнгөн усны агууламж илэрсэн тухай лабораторийн дүгнэлтийг гаргаж аймгийн Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэст хүргүүлсэн байна.

Дугаар 048 /974

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button