Малдаа өвс бэлтгэхээр хил давахыг завдав

Хилчид түүнийг саатуулахад Би хил зөрчин малдаа өвс бэлтгэх гэж бай¬сан юм хэмээн мэдүүлсэн гэнэ. Уг этгээдийг холбогдох байгууллагууд шалгаж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Малдаа өвс бэлтгэхээр хил давахыг завдав

Хилчид түүнийг саатуулахад Би хил зөрчин малдаа өвс бэлтгэх гэж бай¬сан юм хэмээн мэдүүлсэн гэнэ. Уг этгээдийг холбогдох байгууллагууд шалгаж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Малдаа өвс бэлтгэхээр хил давахыг завдав

Хилчид түүнийг саатуулахад Би хил зөрчин малдаа өвс бэлтгэх гэж бай¬сан юм хэмээн мэдүүлсэн гэнэ. Уг этгээдийг холбогдох байгууллагууд шалгаж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Малдаа өвс бэлтгэхээр хил давахыг завдав

Хилчид түүнийг саатуулахад Би хил зөрчин малдаа өвс бэлтгэх гэж бай¬сан юм хэмээн мэдүүлсэн гэнэ. Уг этгээдийг холбогдох байгууллагууд шалгаж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button