Өтгөн хатах, даралт ихсэх

Өтгөн хатахад улаан тэс (рябина красная) их тус болдог. Элсэн чихэртэй хольж нухаад 2 хоолны халбагаар иднэ. Үлдсэнийг нь шилэнд хийгээд, хүйтэн газар тавина. 2-3 хоолны халбага тэс идсэнээс хойш ойролцоогоор цагийн дараа хүндэрдэг.

Харин өндөр даралтанд батраш (мята), хошоонгор (клевер), хошоон (доннкк), мелиссатай ургамлын цай уудаг. Энэ цайг хэрэглэх болсоноос хойш даралтны эмээ харьцангуй бага уух болсон. (Ваню-хина В.И.)

Эх сурвалж Анагаах арга билиг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өтгөн хатах, даралт ихсэх

Өтгөн хатахад улаан тэс (рябина красная) их тус болдог. Элсэн чихэртэй хольж нухаад 2 хоолны халбагаар иднэ. Үлдсэнийг нь шилэнд хийгээд, хүйтэн газар тавина. 2-3 хоолны халбага тэс идсэнээс хойш ойролцоогоор цагийн дараа хүндэрдэг.

Харин өндөр даралтанд батраш (мята), хошоонгор (клевер), хошоон (доннкк), мелиссатай ургамлын цай уудаг. Энэ цайг хэрэглэх болсоноос хойш даралтны эмээ харьцангуй бага уух болсон. (Ваню-хина В.И.)

Эх сурвалж Анагаах арга билиг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өтгөн хатах, даралт ихсэх

Өтгөн хатахад улаан тэс (рябина красная) их тус болдог. Элсэн чихэртэй хольж нухаад 2 хоолны халбагаар иднэ. Үлдсэнийг нь шилэнд хийгээд, хүйтэн газар тавина. 2-3 хоолны халбага тэс идсэнээс хойш ойролцоогоор цагийн дараа хүндэрдэг.

Харин өндөр даралтанд батраш (мята), хошоонгор (клевер), хошоон (доннкк), мелиссатай ургамлын цай уудаг. Энэ цайг хэрэглэх болсоноос хойш даралтны эмээ харьцангуй бага уух болсон. (Ваню-хина В.И.)

Эх сурвалж Анагаах арга билиг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өтгөн хатах, даралт ихсэх

Өтгөн хатахад улаан тэс (рябина красная) их тус болдог. Элсэн чихэртэй хольж нухаад 2 хоолны халбагаар иднэ. Үлдсэнийг нь шилэнд хийгээд, хүйтэн газар тавина. 2-3 хоолны халбага тэс идсэнээс хойш ойролцоогоор цагийн дараа хүндэрдэг.

Харин өндөр даралтанд батраш (мята), хошоонгор (клевер), хошоон (доннкк), мелиссатай ургамлын цай уудаг. Энэ цайг хэрэглэх болсоноос хойш даралтны эмээ харьцангуй бага уух болсон. (Ваню-хина В.И.)

Эх сурвалж Анагаах арга билиг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button