Арилжааны долоо хоногийн тойм

Топ-20 индекс 9620.15 нэгж байгаа нь өмнөх долоо хоногийнхоос 74.71 нэгжээр буюу 0.8% өсч, зах зээлийн үнэлгээ 0.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 0.07% буурч, нийт 802.9 тэрбум төгрөг болсон байна. Ханш нь өссөн үнэт цаасны тоонд Могойн гол (45.4%), Мон ит булигаар (32.0%), УБ БҮК (21.6%), ханш нь буурсан үнэт цаасны тоонд Гермес центр (37.5%), Дорнод худалдаа (15.0%), Эрдэнэт хүнс (14.9%) зэрэг ХК-ийн үнэт цаас орж байна.

Нийт 44 үнэт цаас арилжигдсанаас 18 үнэт цаасны ханш өсч, 18 үнэт цаасны ханш буурч, 8 үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Тоо ширхгээр идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаасанд Хөх ган /2.8 сая ширхэг/, Бэрх уул /1.7 сая ширхэг/, Женко тур бюро /98.7 мянган ширхэг/ ХК-ийн үнэт цаас орж байна. Үнийн дүнгээр Хөх ган /423.1 сая төгрөг/, Бэрх уул /249.7 сая төгрөг/, АПУ /41.7 сая төгрөг/ ХК-ийн үнэт цаас идэвхтэй арилжигдсан байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Арилжааны долоо хоногийн тойм

Топ-20 индекс 9620.15 нэгж байгаа нь өмнөх долоо хоногийнхоос 74.71 нэгжээр буюу 0.8% өсч, зах зээлийн үнэлгээ 0.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 0.07% буурч, нийт 802.9 тэрбум төгрөг болсон байна. Ханш нь өссөн үнэт цаасны тоонд Могойн гол (45.4%), Мон ит булигаар (32.0%), УБ БҮК (21.6%), ханш нь буурсан үнэт цаасны тоонд Гермес центр (37.5%), Дорнод худалдаа (15.0%), Эрдэнэт хүнс (14.9%) зэрэг ХК-ийн үнэт цаас орж байна.

Нийт 44 үнэт цаас арилжигдсанаас 18 үнэт цаасны ханш өсч, 18 үнэт цаасны ханш буурч, 8 үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Тоо ширхгээр идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаасанд Хөх ган /2.8 сая ширхэг/, Бэрх уул /1.7 сая ширхэг/, Женко тур бюро /98.7 мянган ширхэг/ ХК-ийн үнэт цаас орж байна. Үнийн дүнгээр Хөх ган /423.1 сая төгрөг/, Бэрх уул /249.7 сая төгрөг/, АПУ /41.7 сая төгрөг/ ХК-ийн үнэт цаас идэвхтэй арилжигдсан байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Арилжааны долоо хоногийн тойм

Топ-20 индекс 9620.15 нэгж байгаа нь өмнөх долоо хоногийнхоос 74.71 нэгжээр буюу 0.8% өсч, зах зээлийн үнэлгээ 0.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 0.07% буурч, нийт 802.9 тэрбум төгрөг болсон байна. Ханш нь өссөн үнэт цаасны тоонд Могойн гол (45.4%), Мон ит булигаар (32.0%), УБ БҮК (21.6%), ханш нь буурсан үнэт цаасны тоонд Гермес центр (37.5%), Дорнод худалдаа (15.0%), Эрдэнэт хүнс (14.9%) зэрэг ХК-ийн үнэт цаас орж байна.

Нийт 44 үнэт цаас арилжигдсанаас 18 үнэт цаасны ханш өсч, 18 үнэт цаасны ханш буурч, 8 үнэт цаасны ханш тогтмол байлаа. Тоо ширхгээр идэвхтэй арилжигдсан үнэт цаасанд Хөх ган /2.8 сая ширхэг/, Бэрх уул /1.7 сая ширхэг/, Женко тур бюро /98.7 мянган ширхэг/ ХК-ийн үнэт цаас орж байна. Үнийн дүнгээр Хөх ган /423.1 сая төгрөг/, Бэрх уул /249.7 сая төгрөг/, АПУ /41.7 сая төгрөг/ ХК-ийн үнэт цаас идэвхтэй арилжигдсан байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button