Шүүхийн улс төрөөс хараат бус байхыг сануулав

хуулийн зевлөх Г.Ганзориг, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Гавъяат хуульч Б.Чимэд нар оролцеон бөгөөд шүүхийн байгууллагыг улс төрөөс хараат бус байлгах хэрэгтэй гэж үзсэн байна. Шүүгч бол ард түмэнд үйлчилдэг болохоос биш тэднийг айлган сүрдүүлж дарамталж байдаг хүн биш гэж Б.Чимэд хэлж байв. Мөн шүүгчдийг сонгон шалгаруулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шүүхийн улс төрөөс хараат бус байхыг сануулав

хуулийн зевлөх Г.Ганзориг, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Гавъяат хуульч Б.Чимэд нар оролцеон бөгөөд шүүхийн байгууллагыг улс төрөөс хараат бус байлгах хэрэгтэй гэж үзсэн байна. Шүүгч бол ард түмэнд үйлчилдэг болохоос биш тэднийг айлган сүрдүүлж дарамталж байдаг хүн биш гэж Б.Чимэд хэлж байв. Мөн шүүгчдийг сонгон шалгаруулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шүүхийн улс төрөөс хараат бус байхыг сануулав

хуулийн зевлөх Г.Ганзориг, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Гавъяат хуульч Б.Чимэд нар оролцеон бөгөөд шүүхийн байгууллагыг улс төрөөс хараат бус байлгах хэрэгтэй гэж үзсэн байна. Шүүгч бол ард түмэнд үйлчилдэг болохоос биш тэднийг айлган сүрдүүлж дарамталж байдаг хүн биш гэж Б.Чимэд хэлж байв. Мөн шүүгчдийг сонгон шалгаруулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button