Өрийн үлдэгдэл 2.7 их наяд болжээ

салбарын нийт зээлийн ерийн үлдэгдэл 2.7 их наяд, банк буе санхүүгийн байгууллагынх 46.7 тэрбум, хадгаламж зээлийн хоршооноос олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл 33.9 тэрбум тегрегт хүреэн байна. Түүнээс банкны салбарын чанаргүй зээлийн хэмжээ 462 тэрбум төгрөг буюу нийт зээлийн 17.4 хувийг нь эзэлж байгаа аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өрийн үлдэгдэл 2.7 их наяд болжээ

салбарын нийт зээлийн ерийн үлдэгдэл 2.7 их наяд, банк буе санхүүгийн байгууллагынх 46.7 тэрбум, хадгаламж зээлийн хоршооноос олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл 33.9 тэрбум тегрегт хүреэн байна. Түүнээс банкны салбарын чанаргүй зээлийн хэмжээ 462 тэрбум төгрөг буюу нийт зээлийн 17.4 хувийг нь эзэлж байгаа аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Өрийн үлдэгдэл 2.7 их наяд болжээ

салбарын нийт зээлийн ерийн үлдэгдэл 2.7 их наяд, банк буе санхүүгийн байгууллагынх 46.7 тэрбум, хадгаламж зээлийн хоршооноос олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл 33.9 тэрбум тегрегт хүреэн байна. Түүнээс банкны салбарын чанаргүй зээлийн хэмжээ 462 тэрбум төгрөг буюу нийт зээлийн 17.4 хувийг нь эзэлж байгаа аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button