Нэг дүүргээс Оюутолгойд ажиллах хүний тоо нь 320-430

Нийслэлийн ажилгүй 3300 иргэнийг гурван жилийн хугацаанд байнгын ажлын байртай болгох энэхүү чухал ажлын гол үр дүн нь хэн нэгэн хүнийг болсон болоогүй ажил гурван

жил хийлгээд, цалин олгоод өнгөрөх бус юм. Харин хотын хөгжилд үлдэх мөртэй ажил болгох ёстой гэдэг зарчмыг хотын удирдлагууд баримталж байгаа. Хотын мээр өнгөрсөн долоо хоногт төслийн ажлын хэсгийнхнийг хүлээж авч уулзах үеэрээ, хэн нэгэн хорооны даргын танил тал бус жинхэнэ ажилгүй, орлогогүй иргэдийг үүнд хамруулахыг онцгойлон анхаарч ажиллахыг тэдэнд анхааруулаад, дүүргүүд дэх хамгийн орлого багатай, ам бүл олонтой өрхүүдээс энэ төсөлд

хамруулах иргэдийн судалгааг гаргахыг үүрэг болгов.

Одоогоор төслийн ажлын хэсгийнхэн дүүрэг тус бүрт төсөлд хамрагдах квот хүргүүлсэн бөгөөд дүүргүүдэд хүн амын тооноос хамаараад 320-430 хүн ногдож байгаа ажээ. Мөн тус ажлын хэсгийнхэн Улаанбаатар- ажлын байр хөтөлбөрийн хүрээнд мөрдөн ажиллах журам болон бүртгэлийн анкет, хөдөлмөрийн гэрээний төслийг боловсруулаад байна.

H.ЦЭЦ

Дугаар N 098 (21581)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нэг дүүргээс Оюутолгойд ажиллах хүний тоо нь 320-430

Нийслэлийн ажилгүй 3300 иргэнийг гурван жилийн хугацаанд байнгын ажлын байртай болгох энэхүү чухал ажлын гол үр дүн нь хэн нэгэн хүнийг болсон болоогүй ажил гурван

жил хийлгээд, цалин олгоод өнгөрөх бус юм. Харин хотын хөгжилд үлдэх мөртэй ажил болгох ёстой гэдэг зарчмыг хотын удирдлагууд баримталж байгаа. Хотын мээр өнгөрсөн долоо хоногт төслийн ажлын хэсгийнхнийг хүлээж авч уулзах үеэрээ, хэн нэгэн хорооны даргын танил тал бус жинхэнэ ажилгүй, орлогогүй иргэдийг үүнд хамруулахыг онцгойлон анхаарч ажиллахыг тэдэнд анхааруулаад, дүүргүүд дэх хамгийн орлого багатай, ам бүл олонтой өрхүүдээс энэ төсөлд

хамруулах иргэдийн судалгааг гаргахыг үүрэг болгов.

Одоогоор төслийн ажлын хэсгийнхэн дүүрэг тус бүрт төсөлд хамрагдах квот хүргүүлсэн бөгөөд дүүргүүдэд хүн амын тооноос хамаараад 320-430 хүн ногдож байгаа ажээ. Мөн тус ажлын хэсгийнхэн Улаанбаатар- ажлын байр хөтөлбөрийн хүрээнд мөрдөн ажиллах журам болон бүртгэлийн анкет, хөдөлмөрийн гэрээний төслийг боловсруулаад байна.

H.ЦЭЦ

Дугаар N 098 (21581)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нэг дүүргээс Оюутолгойд ажиллах хүний тоо нь 320-430

Нийслэлийн ажилгүй 3300 иргэнийг гурван жилийн хугацаанд байнгын ажлын байртай болгох энэхүү чухал ажлын гол үр дүн нь хэн нэгэн хүнийг болсон болоогүй ажил гурван

жил хийлгээд, цалин олгоод өнгөрөх бус юм. Харин хотын хөгжилд үлдэх мөртэй ажил болгох ёстой гэдэг зарчмыг хотын удирдлагууд баримталж байгаа. Хотын мээр өнгөрсөн долоо хоногт төслийн ажлын хэсгийнхнийг хүлээж авч уулзах үеэрээ, хэн нэгэн хорооны даргын танил тал бус жинхэнэ ажилгүй, орлогогүй иргэдийг үүнд хамруулахыг онцгойлон анхаарч ажиллахыг тэдэнд анхааруулаад, дүүргүүд дэх хамгийн орлого багатай, ам бүл олонтой өрхүүдээс энэ төсөлд

хамруулах иргэдийн судалгааг гаргахыг үүрэг болгов.

Одоогоор төслийн ажлын хэсгийнхэн дүүрэг тус бүрт төсөлд хамрагдах квот хүргүүлсэн бөгөөд дүүргүүдэд хүн амын тооноос хамаараад 320-430 хүн ногдож байгаа ажээ. Мөн тус ажлын хэсгийнхэн Улаанбаатар- ажлын байр хөтөлбөрийн хүрээнд мөрдөн ажиллах журам болон бүртгэлийн анкет, хөдөлмөрийн гэрээний төслийг боловсруулаад байна.

H.ЦЭЦ

Дугаар N 098 (21581)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button