Сэтгүүлчдэд зориулсан www.journalism.mn сайт нээгдлээ

дээшлүүлэх, хэвлэл мэдээллийн шинэ менежментийг хөгжүүлэх, сэтгүүлчдийн уран бүтээлд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нээж буйгаа хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдсэн юм. Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй төрийн бус байгууллагын Гүйцэтгэх захирал Л.Болормаа, орлогч эрхлэгч Н.Ариунтуяа нар сайтынхаа онцлог бүтцийг хэвлэлийнхэнд танилцуулав. Уг сайт нь дотроо сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагаа, мэдээллийн сан, шинэ технологи, мэргэжлийн блогууд гэсэн бүтэцтэй бөгөөд эдгээр нь дор бүрнээ олон талын шинэлэг мэдээлэл агуулжээ.

Тэднээс хамгийн сонирхолтой нь Тэмдэглэлийн дэвтэр булан аж. Энэхүү булангаас сэтгүүлчдийн сурвалжлагаа бичих болон нэвтрүүлгээ бэлтгэн цацах үедээ мэдэрсэн бэрхшээл, баяр жаргалын тухай торгон агшны талаарх илэн далангүй үгсийг Та үзнэ. Уг булан олон олон сэтгүүлчдийн цааш үргэлжлүүлэх хэзээ ч дуусашгүй Тэмдэглэлийн дэвтэр байх болно гэж хуралд оролцогчид онцоллоо. Мөн Судалгаа гэсэн хэсэгт Сэтгүүлчдийн дунд хийсэн цензурын судалгааны тайлан-г , хуулийн хэсэгт сэтгүүлчдийн эрх ашигтай холбоотой хуулиуд зэргийг байрлуулжээ.

Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй нь үйл ажиллагаагаа явуулсан сар гаруйн хугацаанд Аналогоос тоон системд шилжих технологи, телевизийн ирээдүйн чиг хандлага, Хөрөнгийн зах зээлийн талаарх анхан шатны ойлголтууд, сурвалжлан бичих нь гэсэн сэдвүүдээр сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулжээ. Эдгээр сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.journalism.mn сайтаас авч болох юм байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэтгүүлчдэд зориулсан www.journalism.mn сайт нээгдлээ

дээшлүүлэх, хэвлэл мэдээллийн шинэ менежментийг хөгжүүлэх, сэтгүүлчдийн уран бүтээлд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нээж буйгаа хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдсэн юм. Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй төрийн бус байгууллагын Гүйцэтгэх захирал Л.Болормаа, орлогч эрхлэгч Н.Ариунтуяа нар сайтынхаа онцлог бүтцийг хэвлэлийнхэнд танилцуулав. Уг сайт нь дотроо сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагаа, мэдээллийн сан, шинэ технологи, мэргэжлийн блогууд гэсэн бүтэцтэй бөгөөд эдгээр нь дор бүрнээ олон талын шинэлэг мэдээлэл агуулжээ.

Тэднээс хамгийн сонирхолтой нь Тэмдэглэлийн дэвтэр булан аж. Энэхүү булангаас сэтгүүлчдийн сурвалжлагаа бичих болон нэвтрүүлгээ бэлтгэн цацах үедээ мэдэрсэн бэрхшээл, баяр жаргалын тухай торгон агшны талаарх илэн далангүй үгсийг Та үзнэ. Уг булан олон олон сэтгүүлчдийн цааш үргэлжлүүлэх хэзээ ч дуусашгүй Тэмдэглэлийн дэвтэр байх болно гэж хуралд оролцогчид онцоллоо. Мөн Судалгаа гэсэн хэсэгт Сэтгүүлчдийн дунд хийсэн цензурын судалгааны тайлан-г , хуулийн хэсэгт сэтгүүлчдийн эрх ашигтай холбоотой хуулиуд зэргийг байрлуулжээ.

Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй нь үйл ажиллагаагаа явуулсан сар гаруйн хугацаанд Аналогоос тоон системд шилжих технологи, телевизийн ирээдүйн чиг хандлага, Хөрөнгийн зах зээлийн талаарх анхан шатны ойлголтууд, сурвалжлан бичих нь гэсэн сэдвүүдээр сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулжээ. Эдгээр сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.journalism.mn сайтаас авч болох юм байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сэтгүүлчдэд зориулсан www.journalism.mn сайт нээгдлээ

дээшлүүлэх, хэвлэл мэдээллийн шинэ менежментийг хөгжүүлэх, сэтгүүлчдийн уран бүтээлд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нээж буйгаа хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдсэн юм. Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй төрийн бус байгууллагын Гүйцэтгэх захирал Л.Болормаа, орлогч эрхлэгч Н.Ариунтуяа нар сайтынхаа онцлог бүтцийг хэвлэлийнхэнд танилцуулав. Уг сайт нь дотроо сургалт, судалгаа, хамтын ажиллагаа, мэдээллийн сан, шинэ технологи, мэргэжлийн блогууд гэсэн бүтэцтэй бөгөөд эдгээр нь дор бүрнээ олон талын шинэлэг мэдээлэл агуулжээ.

Тэднээс хамгийн сонирхолтой нь Тэмдэглэлийн дэвтэр булан аж. Энэхүү булангаас сэтгүүлчдийн сурвалжлагаа бичих болон нэвтрүүлгээ бэлтгэн цацах үедээ мэдэрсэн бэрхшээл, баяр жаргалын тухай торгон агшны талаарх илэн далангүй үгсийг Та үзнэ. Уг булан олон олон сэтгүүлчдийн цааш үргэлжлүүлэх хэзээ ч дуусашгүй Тэмдэглэлийн дэвтэр байх болно гэж хуралд оролцогчид онцоллоо. Мөн Судалгаа гэсэн хэсэгт Сэтгүүлчдийн дунд хийсэн цензурын судалгааны тайлан-г , хуулийн хэсэгт сэтгүүлчдийн эрх ашигтай холбоотой хуулиуд зэргийг байрлуулжээ.

Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй нь үйл ажиллагаагаа явуулсан сар гаруйн хугацаанд Аналогоос тоон системд шилжих технологи, телевизийн ирээдүйн чиг хандлага, Хөрөнгийн зах зээлийн талаарх анхан шатны ойлголтууд, сурвалжлан бичих нь гэсэн сэдвүүдээр сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулжээ. Эдгээр сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.journalism.mn сайтаас авч болох юм байна.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button