Жолоочийн нойр алдагдах нь согтууруулах ундаанаас багагүй аюултай

мэргэжилтнүүд нотолж байна.

Финьландын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах газрын мэдээгээр, үхлээр төгсдөг зам тээврийн ослын 10-30 хувь нь жолоочийн ядаргаатай холбоотой байдаг байна. Ядарсан жолоочийн буруугаас болж гарсан золгүй явдлын нийт тоо одоогоор тогтоогдоогүй байна.

Замын таван ослын нэг нь ийм шалтгаанаар гардаг байж болох юм гэж мэргэжилтнүүд дүгнэж байна.Согтуу байна гэж бодон зогсооход жолооч нар ердөө л маш ядарсан байх тохиолдол удаа дараа тааралдаж байсан гэж байцаагч нар ярьж байна. Энэ нь дэндүү орой унтсан юмуу дэндүү эрт боссоноос болж ийм явдал тохиолдох нь олонтаа гэж цагдаагийн газрын тоймд өгүүлжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жолоочийн нойр алдагдах нь согтууруулах ундаанаас багагүй аюултай

мэргэжилтнүүд нотолж байна.

Финьландын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах газрын мэдээгээр, үхлээр төгсдөг зам тээврийн ослын 10-30 хувь нь жолоочийн ядаргаатай холбоотой байдаг байна. Ядарсан жолоочийн буруугаас болж гарсан золгүй явдлын нийт тоо одоогоор тогтоогдоогүй байна.

Замын таван ослын нэг нь ийм шалтгаанаар гардаг байж болох юм гэж мэргэжилтнүүд дүгнэж байна.Согтуу байна гэж бодон зогсооход жолооч нар ердөө л маш ядарсан байх тохиолдол удаа дараа тааралдаж байсан гэж байцаагч нар ярьж байна. Энэ нь дэндүү орой унтсан юмуу дэндүү эрт боссоноос болж ийм явдал тохиолдох нь олонтаа гэж цагдаагийн газрын тоймд өгүүлжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жолоочийн нойр алдагдах нь согтууруулах ундаанаас багагүй аюултай

мэргэжилтнүүд нотолж байна.

Финьландын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах газрын мэдээгээр, үхлээр төгсдөг зам тээврийн ослын 10-30 хувь нь жолоочийн ядаргаатай холбоотой байдаг байна. Ядарсан жолоочийн буруугаас болж гарсан золгүй явдлын нийт тоо одоогоор тогтоогдоогүй байна.

Замын таван ослын нэг нь ийм шалтгаанаар гардаг байж болох юм гэж мэргэжилтнүүд дүгнэж байна.Согтуу байна гэж бодон зогсооход жолооч нар ердөө л маш ядарсан байх тохиолдол удаа дараа тааралдаж байсан гэж байцаагч нар ярьж байна. Энэ нь дэндүү орой унтсан юмуу дэндүү эрт боссоноос болж ийм явдал тохиолдох нь олонтаа гэж цагдаагийн газрын тоймд өгүүлжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button