НҮБ-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга БНАСАУ-ыг шийтгэхийг шаардав

Чхонан хөлөг онгоцыг живүүлсэн явдлыг анхаарахгүй өнгөрүүлж болохгүй гэж Пан Г и Мун хәлсэн байна. Ийнхүү хоёр Солонгосын хоорондын хилийн ердийн будлиан олон улсын хэмжээн хүрлээ. Илтгэлд дурдсан нотолгоо сэтгэл түгшүүлэм байна. Би энэхүү байж болшгүй ажиллагааг буруушааж байгаа явдлыг хуваалцаж байна.

Энэ явдал БНАСАУ-ын цөмийн хөтөлбөрийн тухай зургаан талын хэлэлцээ мухардалд орсон үөд болсон нь бүр ч буруушаагуйштай юм. Яаралтай зөвлөлдөөн хийж эхлэхийг би Аюулгүйн Зевлөлд уриалж байна. Аюулгүйн зөвлөл өөрийн үүргийг биөлүүлж, зохих арга хэмжээ авна гэдэгт итгэлтэй байна гэж Пан Ги Мун мэдэгджээ. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын гишүүдийн нэг нь энэ уриалгыг хүлээн авчээ. АНУ Өмнөд Солонгостой хамтран тэнгисийн цэргийн хамтарсан хээрийн сургууль хийхээ зарласан байна.

Ц.Даваа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

НҮБ-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга БНАСАУ-ыг шийтгэхийг шаардав

Чхонан хөлөг онгоцыг живүүлсэн явдлыг анхаарахгүй өнгөрүүлж болохгүй гэж Пан Г и Мун хәлсэн байна. Ийнхүү хоёр Солонгосын хоорондын хилийн ердийн будлиан олон улсын хэмжээн хүрлээ. Илтгэлд дурдсан нотолгоо сэтгэл түгшүүлэм байна. Би энэхүү байж болшгүй ажиллагааг буруушааж байгаа явдлыг хуваалцаж байна.

Энэ явдал БНАСАУ-ын цөмийн хөтөлбөрийн тухай зургаан талын хэлэлцээ мухардалд орсон үөд болсон нь бүр ч буруушаагуйштай юм. Яаралтай зөвлөлдөөн хийж эхлэхийг би Аюулгүйн Зевлөлд уриалж байна. Аюулгүйн зөвлөл өөрийн үүргийг биөлүүлж, зохих арга хэмжээ авна гэдэгт итгэлтэй байна гэж Пан Ги Мун мэдэгджээ. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын гишүүдийн нэг нь энэ уриалгыг хүлээн авчээ. АНУ Өмнөд Солонгостой хамтран тэнгисийн цэргийн хамтарсан хээрийн сургууль хийхээ зарласан байна.

Ц.Даваа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

НҮБ-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга БНАСАУ-ыг шийтгэхийг шаардав

Чхонан хөлөг онгоцыг живүүлсэн явдлыг анхаарахгүй өнгөрүүлж болохгүй гэж Пан Г и Мун хәлсэн байна. Ийнхүү хоёр Солонгосын хоорондын хилийн ердийн будлиан олон улсын хэмжээн хүрлээ. Илтгэлд дурдсан нотолгоо сэтгэл түгшүүлэм байна. Би энэхүү байж болшгүй ажиллагааг буруушааж байгаа явдлыг хуваалцаж байна.

Энэ явдал БНАСАУ-ын цөмийн хөтөлбөрийн тухай зургаан талын хэлэлцээ мухардалд орсон үөд болсон нь бүр ч буруушаагуйштай юм. Яаралтай зөвлөлдөөн хийж эхлэхийг би Аюулгүйн Зевлөлд уриалж байна. Аюулгүйн зөвлөл өөрийн үүргийг биөлүүлж, зохих арга хэмжээ авна гэдэгт итгэлтэй байна гэж Пан Ги Мун мэдэгджээ. Аюулгүйн зөвлөлийн байнгын гишүүдийн нэг нь энэ уриалгыг хүлээн авчээ. АНУ Өмнөд Солонгостой хамтран тэнгисийн цэргийн хамтарсан хээрийн сургууль хийхээ зарласан байна.

Ц.Даваа

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button