Газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулъя

эрхзүйн орчинг боловсронгуй болгох зөвлөх багийн Олон улсын стратегийн зөвлөх Стиг Энэмарк, хуулийн зөвлөх К.Катрина болон Хөрөнгийн эрхийн төслийн зөвлөх багийн гишүүд оролцсон аж. Тэд газрын зах зээлийг хөгжүүлэх, өмчлөх эрхийн баталгааг хангах хэрэгтэйг танилцуулав. Мөн түүнчлэн газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахын тулд найдвартай кадастрын болон бүртгэлийн тогтолцоо хэрэгтэй байгаа талаар анхааруулсан юм. Тэгэхээр Улсын бүртгэлийн асуудлыг цэгцлэхийн тулд Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хоёрын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж, нэгдсэн системд шилжих болох нь.

дугаар 073/0073/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулъя

эрхзүйн орчинг боловсронгуй болгох зөвлөх багийн Олон улсын стратегийн зөвлөх Стиг Энэмарк, хуулийн зөвлөх К.Катрина болон Хөрөнгийн эрхийн төслийн зөвлөх багийн гишүүд оролцсон аж. Тэд газрын зах зээлийг хөгжүүлэх, өмчлөх эрхийн баталгааг хангах хэрэгтэйг танилцуулав. Мөн түүнчлэн газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахын тулд найдвартай кадастрын болон бүртгэлийн тогтолцоо хэрэгтэй байгаа талаар анхааруулсан юм. Тэгэхээр Улсын бүртгэлийн асуудлыг цэгцлэхийн тулд Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хоёрын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж, нэгдсэн системд шилжих болох нь.

дугаар 073/0073/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулъя

эрхзүйн орчинг боловсронгуй болгох зөвлөх багийн Олон улсын стратегийн зөвлөх Стиг Энэмарк, хуулийн зөвлөх К.Катрина болон Хөрөнгийн эрхийн төслийн зөвлөх багийн гишүүд оролцсон аж. Тэд газрын зах зээлийг хөгжүүлэх, өмчлөх эрхийн баталгааг хангах хэрэгтэйг танилцуулав. Мөн түүнчлэн газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахын тулд найдвартай кадастрын болон бүртгэлийн тогтолцоо хэрэгтэй байгаа талаар анхааруулсан юм. Тэгэхээр Улсын бүртгэлийн асуудлыг цэгцлэхийн тулд Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хоёрын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж, нэгдсэн системд шилжих болох нь.

дугаар 073/0073/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button