Манай улсад хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн олонхи нь хятад

Тус байгууллагаас энэ сарын эхээр судалгаа хийн, тоон мэдээллийг гаргасан байна. Уг мэдээлэлд 79 орны 6664 гадаадын иргэн хөдөлмөр эрхэлж байгаагаас олонхи нь ийнхүү Хятадууд болох нь харагдаж байгаа юм. Түүнчлэн боловсролын салбарт болон төрийн бус байгууллагын шугамаар ажиллагсдын тоо өмнөх онтой харьцуулахад буураагүй гэсэн тоо гарчээ.

Дугаар 073/0073/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Манай улсад хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн олонхи нь хятад

Тус байгууллагаас энэ сарын эхээр судалгаа хийн, тоон мэдээллийг гаргасан байна. Уг мэдээлэлд 79 орны 6664 гадаадын иргэн хөдөлмөр эрхэлж байгаагаас олонхи нь ийнхүү Хятадууд болох нь харагдаж байгаа юм. Түүнчлэн боловсролын салбарт болон төрийн бус байгууллагын шугамаар ажиллагсдын тоо өмнөх онтой харьцуулахад буураагүй гэсэн тоо гарчээ.

Дугаар 073/0073/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Манай улсад хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн олонхи нь хятад

Тус байгууллагаас энэ сарын эхээр судалгаа хийн, тоон мэдээллийг гаргасан байна. Уг мэдээлэлд 79 орны 6664 гадаадын иргэн хөдөлмөр эрхэлж байгаагаас олонхи нь ийнхүү Хятадууд болох нь харагдаж байгаа юм. Түүнчлэн боловсролын салбарт болон төрийн бус байгууллагын шугамаар ажиллагсдын тоо өмнөх онтой харьцуулахад буураагүй гэсэн тоо гарчээ.

Дугаар 073/0073/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button