Дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан болов

эсрэг гэмт хэргийн талаархи зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай Дээд шүүхийн тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталсан юм. Тухайлбал, Эрүүгийн хуулийн 96 дугаар зүйл мөн хуулийн 104 дүгээр зүйлд заасан хүнд хор уршиг гэдгийг хэрхэн ойлгох талаар тайлбарлав.

Мөн Захиргааны журмын эсрэг гэмт хэргийн талаар заасан Эрүүгийн хуулийн 26 дугаар бүлгийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай Дээд шүүхийн тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталлаа.

А.МЯГМАР

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан болов

эсрэг гэмт хэргийн талаархи зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай Дээд шүүхийн тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталсан юм. Тухайлбал, Эрүүгийн хуулийн 96 дугаар зүйл мөн хуулийн 104 дүгээр зүйлд заасан хүнд хор уршиг гэдгийг хэрхэн ойлгох талаар тайлбарлав.

Мөн Захиргааны журмын эсрэг гэмт хэргийн талаар заасан Эрүүгийн хуулийн 26 дугаар бүлгийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай Дээд шүүхийн тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталлаа.

А.МЯГМАР

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан болов

эсрэг гэмт хэргийн талаархи зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай Дээд шүүхийн тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталсан юм. Тухайлбал, Эрүүгийн хуулийн 96 дугаар зүйл мөн хуулийн 104 дүгээр зүйлд заасан хүнд хор уршиг гэдгийг хэрхэн ойлгох талаар тайлбарлав.

Мөн Захиргааны журмын эсрэг гэмт хэргийн талаар заасан Эрүүгийн хуулийн 26 дугаар бүлгийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай Дээд шүүхийн тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталлаа.

А.МЯГМАР

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button