Иргэдээс авдаг 128 төрлийн хураамжийг 53 болгох санал гаргажээ

иргэний ухаалаг үнэмлэхийн талаархи бичиг баримт, судалгаа тоо баримтыг нарийвчлан гаргах талаар ярилцаж, тодорхой үүрэг даалгавар өглөө.

Мөн Мянганы сорилын сангаас зөвлөмж болгосон Газрын нэгдсэн сангийн бүртгэлийг Улсын бүртгэлтэй нэгтгэх асуудлыг авч хэлэлцээд холбогдох байгууллагуудтай хамтран хууль журмын талаар санал боловсруулахыг үүрэг болгов. Харин УБЕГ-аас иргэдээс авдаг байсан 128 төрлийн хураамжийг нэгтгэж 53 болгох, иргэдэд хүндрэл учруулдаг шат дамжлага болгонд харилцан адилгүй авдаг төлбөрийн хэмжээг багасгах, үйлчилгээний төрлөөр нэг удаа авах санал, судалгааг Тэргүүн шадар сайдад танилцуулсан байна.

Ж.СҮХ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Иргэдээс авдаг 128 төрлийн хураамжийг 53 болгох санал гаргажээ

иргэний ухаалаг үнэмлэхийн талаархи бичиг баримт, судалгаа тоо баримтыг нарийвчлан гаргах талаар ярилцаж, тодорхой үүрэг даалгавар өглөө.

Мөн Мянганы сорилын сангаас зөвлөмж болгосон Газрын нэгдсэн сангийн бүртгэлийг Улсын бүртгэлтэй нэгтгэх асуудлыг авч хэлэлцээд холбогдох байгууллагуудтай хамтран хууль журмын талаар санал боловсруулахыг үүрэг болгов. Харин УБЕГ-аас иргэдээс авдаг байсан 128 төрлийн хураамжийг нэгтгэж 53 болгох, иргэдэд хүндрэл учруулдаг шат дамжлага болгонд харилцан адилгүй авдаг төлбөрийн хэмжээг багасгах, үйлчилгээний төрлөөр нэг удаа авах санал, судалгааг Тэргүүн шадар сайдад танилцуулсан байна.

Ж.СҮХ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Иргэдээс авдаг 128 төрлийн хураамжийг 53 болгох санал гаргажээ

иргэний ухаалаг үнэмлэхийн талаархи бичиг баримт, судалгаа тоо баримтыг нарийвчлан гаргах талаар ярилцаж, тодорхой үүрэг даалгавар өглөө.

Мөн Мянганы сорилын сангаас зөвлөмж болгосон Газрын нэгдсэн сангийн бүртгэлийг Улсын бүртгэлтэй нэгтгэх асуудлыг авч хэлэлцээд холбогдох байгууллагуудтай хамтран хууль журмын талаар санал боловсруулахыг үүрэг болгов. Харин УБЕГ-аас иргэдээс авдаг байсан 128 төрлийн хураамжийг нэгтгэж 53 болгох, иргэдэд хүндрэл учруулдаг шат дамжлага болгонд харилцан адилгүй авдаг төлбөрийн хэмжээг багасгах, үйлчилгээний төрлөөр нэг удаа авах санал, судалгааг Тэргүүн шадар сайдад танилцуулсан байна.

Ж.СҮХ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button