Авлигын эрсдэл ихтэй аймгаар Архангай тодорчээ

уулзалтыг өчигдөр хийлээ. Тус алба авлигын талаар нийслэл болон 21 аймгийн хэмжээнд судалгаа явуулахад авлигын эрсдэл ихтэй аймгаар Архангай тодорсон байна. Авлигын индексийг иргэд төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгчдийн судалгааны болон шинжээчдийн төсөөллийн судалгааны үр дүнд үндэслэн тооцсон байна. Харин салбарын хэмжээнд явуулсан судалгаагаар авлигын эрсдэл багатай байгууллагаар БХЯ-ыг нэрлэжээ. Улсын хэмжээнд авлигын индексийн үндсэн төвшин 0.64, харин авлигын цар хүрээний нэгдсэн үзүүлэлт 0.74, авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 0.54 хувьтай гарчээ.

Н.АЛТАНЦЭЦЭГ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Авлигын эрсдэл ихтэй аймгаар Архангай тодорчээ

уулзалтыг өчигдөр хийлээ. Тус алба авлигын талаар нийслэл болон 21 аймгийн хэмжээнд судалгаа явуулахад авлигын эрсдэл ихтэй аймгаар Архангай тодорсон байна. Авлигын индексийг иргэд төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгчдийн судалгааны болон шинжээчдийн төсөөллийн судалгааны үр дүнд үндэслэн тооцсон байна. Харин салбарын хэмжээнд явуулсан судалгаагаар авлигын эрсдэл багатай байгууллагаар БХЯ-ыг нэрлэжээ. Улсын хэмжээнд авлигын индексийн үндсэн төвшин 0.64, харин авлигын цар хүрээний нэгдсэн үзүүлэлт 0.74, авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 0.54 хувьтай гарчээ.

Н.АЛТАНЦЭЦЭГ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Авлигын эрсдэл ихтэй аймгаар Архангай тодорчээ

уулзалтыг өчигдөр хийлээ. Тус алба авлигын талаар нийслэл болон 21 аймгийн хэмжээнд судалгаа явуулахад авлигын эрсдэл ихтэй аймгаар Архангай тодорсон байна. Авлигын индексийг иргэд төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгчдийн судалгааны болон шинжээчдийн төсөөллийн судалгааны үр дүнд үндэслэн тооцсон байна. Харин салбарын хэмжээнд явуулсан судалгаагаар авлигын эрсдэл багатай байгууллагаар БХЯ-ыг нэрлэжээ. Улсын хэмжээнд авлигын индексийн үндсэн төвшин 0.64, харин авлигын цар хүрээний нэгдсэн үзүүлэлт 0.74, авлигын хэлбэрийн үзүүлэлт 0.54 хувьтай гарчээ.

Н.АЛТАНЦЭЦЭГ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button