Сумын Засаг дарга хууль бусаар мод огтлохыг зөвшөөрчээ

сарын аяныг зохион байгуулж дүнгээ гаргажээ. Аяны хүрээнд мод, модон материалын тээвэрлэлт, ан амьтны хууль бус агналтын байдал, Ойн тухай, Ан агнуурын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн хэрэгжилтэд гэнэтийн хяналт шалгалт хийжээ. Шалгалтад Дархан-Уул, Зүүнхараа, Ерөө, Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Үдлэг, Баянгол, Борнуур, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Ялбаг, Шивэрт, Тэрэгт, Дархан-Уул аймгийн Зулзага, Нарийн, Төв аймгийн Эрдэнэ сум, Галтай булнай, Багануур дүүргийн Баруун, Зүүн байтлаг, Нийслэлийн ногоон бүсийн Улиас эх зэрэг ой, ангийн эдэлбэр газар хамрагдсан байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан хуваариас хэтрүүлэн мод бэлтгэсэн зөрчил Төв аймгийн Батсүмбэр суманд гарчээ. Тодруулбал, сумын Засаг даргын ам шийдвэрээр иргэн Доржпүрэвийн 31.04 куб метр модыг Баянголын аманд бэлтгэжээ. Шалгаптынхан Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Засаг дарга Д.Ганбаяр, Үдлэг багийн иргэн Доржпүрэв нарт эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгуулахаар цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн байна.

Үүнээс гадна Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Галтай булнайд нутагладаг иргэн Ш.Нацагдоржид Ойн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 2.5 дугаар заалтыг үндэслэн 100 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авчээ. Мөн Соёолж ХХК-ийнхан хууль тогтоомж зөрчсөн учраас нарийвчлан шалгаж буй аж. Харин Ханхэнтийн дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд ан хийхээр завдсан иргэн С.Эрдэнэбаяр, М.Төмөрбаатар, Б.Баяр, Б.Баярсайхан нарыг 200 мянган төгрөгөөр торгожээ. Шалгалтаар нийт найман ангийн буу хураасан аж.

Дугаар 21

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сумын Засаг дарга хууль бусаар мод огтлохыг зөвшөөрчээ

сарын аяныг зохион байгуулж дүнгээ гаргажээ. Аяны хүрээнд мод, модон материалын тээвэрлэлт, ан амьтны хууль бус агналтын байдал, Ойн тухай, Ан агнуурын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн хэрэгжилтэд гэнэтийн хяналт шалгалт хийжээ. Шалгалтад Дархан-Уул, Зүүнхараа, Ерөө, Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Үдлэг, Баянгол, Борнуур, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Ялбаг, Шивэрт, Тэрэгт, Дархан-Уул аймгийн Зулзага, Нарийн, Төв аймгийн Эрдэнэ сум, Галтай булнай, Багануур дүүргийн Баруун, Зүүн байтлаг, Нийслэлийн ногоон бүсийн Улиас эх зэрэг ой, ангийн эдэлбэр газар хамрагдсан байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан хуваариас хэтрүүлэн мод бэлтгэсэн зөрчил Төв аймгийн Батсүмбэр суманд гарчээ. Тодруулбал, сумын Засаг даргын ам шийдвэрээр иргэн Доржпүрэвийн 31.04 куб метр модыг Баянголын аманд бэлтгэжээ. Шалгаптынхан Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Засаг дарга Д.Ганбаяр, Үдлэг багийн иргэн Доржпүрэв нарт эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгуулахаар цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн байна.

Үүнээс гадна Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Галтай булнайд нутагладаг иргэн Ш.Нацагдоржид Ойн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 2.5 дугаар заалтыг үндэслэн 100 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авчээ. Мөн Соёолж ХХК-ийнхан хууль тогтоомж зөрчсөн учраас нарийвчлан шалгаж буй аж. Харин Ханхэнтийн дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд ан хийхээр завдсан иргэн С.Эрдэнэбаяр, М.Төмөрбаатар, Б.Баяр, Б.Баярсайхан нарыг 200 мянган төгрөгөөр торгожээ. Шалгалтаар нийт найман ангийн буу хураасан аж.

Дугаар 21

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Сумын Засаг дарга хууль бусаар мод огтлохыг зөвшөөрчээ

сарын аяныг зохион байгуулж дүнгээ гаргажээ. Аяны хүрээнд мод, модон материалын тээвэрлэлт, ан амьтны хууль бус агналтын байдал, Ойн тухай, Ан агнуурын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн хэрэгжилтэд гэнэтийн хяналт шалгалт хийжээ. Шалгалтад Дархан-Уул, Зүүнхараа, Ерөө, Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Үдлэг, Баянгол, Борнуур, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Ялбаг, Шивэрт, Тэрэгт, Дархан-Уул аймгийн Зулзага, Нарийн, Төв аймгийн Эрдэнэ сум, Галтай булнай, Багануур дүүргийн Баруун, Зүүн байтлаг, Нийслэлийн ногоон бүсийн Улиас эх зэрэг ой, ангийн эдэлбэр газар хамрагдсан байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан хуваариас хэтрүүлэн мод бэлтгэсэн зөрчил Төв аймгийн Батсүмбэр суманд гарчээ. Тодруулбал, сумын Засаг даргын ам шийдвэрээр иргэн Доржпүрэвийн 31.04 куб метр модыг Баянголын аманд бэлтгэжээ. Шалгаптынхан Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Засаг дарга Д.Ганбаяр, Үдлэг багийн иргэн Доржпүрэв нарт эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгуулахаар цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн байна.

Үүнээс гадна Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Галтай булнайд нутагладаг иргэн Ш.Нацагдоржид Ойн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 2.5 дугаар заалтыг үндэслэн 100 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авчээ. Мөн Соёолж ХХК-ийнхан хууль тогтоомж зөрчсөн учраас нарийвчлан шалгаж буй аж. Харин Ханхэнтийн дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд ан хийхээр завдсан иргэн С.Эрдэнэбаяр, М.Төмөрбаатар, Б.Баяр, Б.Баярсайхан нарыг 200 мянган төгрөгөөр торгожээ. Шалгалтаар нийт найман ангийн буу хураасан аж.

Дугаар 21

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button