Too андуурснаас Ерөнхий сайдын утсыг салгажээ

төлбөрөө хийгээгүй хэмээн салгачихжээ. Гэтэл хэдэн хормын дараа энэ нь алдаа байсныг ажилтнууд мэдсэн байна. Учир нь Ерөнхий сайдтай андуурагдсан утас зөвхөн нэг тооны л зөрөөтэй байж. Алдаагаа маш хурдан залруулсан компанийн тэргүүн Ерөнхий сайдад хандан албан ёсоор уучлал хүссэн уртаа гэгчийн захидал илгээж, гэрт нь техникийн ажилтнуудаад явуулж холбоо харилцааг сэргээхээ амлажээ. Хямралд бүрэн автчихаад байгаа тус улсын иргэдэд төлбөр тооцоогоо цаг хугацаанд нь төлөхөд хүндрэлтэй байгаа юм. Хямралын уршгаар төрийн албан хаагчдын цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг танаж татварыг өсгөжээ. Ерөнхий сайдын утасны шугам салсан тэр өдөр Грек Европын холбоо, Олон улсын валютын сангаас үзүүлж буй ззэлийн эхний хэсгийг авчээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Too андуурснаас Ерөнхий сайдын утсыг салгажээ

төлбөрөө хийгээгүй хэмээн салгачихжээ. Гэтэл хэдэн хормын дараа энэ нь алдаа байсныг ажилтнууд мэдсэн байна. Учир нь Ерөнхий сайдтай андуурагдсан утас зөвхөн нэг тооны л зөрөөтэй байж. Алдаагаа маш хурдан залруулсан компанийн тэргүүн Ерөнхий сайдад хандан албан ёсоор уучлал хүссэн уртаа гэгчийн захидал илгээж, гэрт нь техникийн ажилтнуудаад явуулж холбоо харилцааг сэргээхээ амлажээ. Хямралд бүрэн автчихаад байгаа тус улсын иргэдэд төлбөр тооцоогоо цаг хугацаанд нь төлөхөд хүндрэлтэй байгаа юм. Хямралын уршгаар төрийн албан хаагчдын цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг танаж татварыг өсгөжээ. Ерөнхий сайдын утасны шугам салсан тэр өдөр Грек Европын холбоо, Олон улсын валютын сангаас үзүүлж буй ззэлийн эхний хэсгийг авчээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Too андуурснаас Ерөнхий сайдын утсыг салгажээ

төлбөрөө хийгээгүй хэмээн салгачихжээ. Гэтэл хэдэн хормын дараа энэ нь алдаа байсныг ажилтнууд мэдсэн байна. Учир нь Ерөнхий сайдтай андуурагдсан утас зөвхөн нэг тооны л зөрөөтэй байж. Алдаагаа маш хурдан залруулсан компанийн тэргүүн Ерөнхий сайдад хандан албан ёсоор уучлал хүссэн уртаа гэгчийн захидал илгээж, гэрт нь техникийн ажилтнуудаад явуулж холбоо харилцааг сэргээхээ амлажээ. Хямралд бүрэн автчихаад байгаа тус улсын иргэдэд төлбөр тооцоогоо цаг хугацаанд нь төлөхөд хүндрэлтэй байгаа юм. Хямралын уршгаар төрийн албан хаагчдын цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг танаж татварыг өсгөжээ. Ерөнхий сайдын утасны шугам салсан тэр өдөр Грек Европын холбоо, Олон улсын валютын сангаас үзүүлж буй ззэлийн эхний хэсгийг авчээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button