Дархан цаазат газар ашиглах 59 эрхийг цуцлав

тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хаалттай хэлэлцсэн юм. Үүний дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын гаргасан тушаалаар Богдхан уулын Дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах 59 эрхийг цуцаллаа.

Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тухайн газраа хоёр буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд ашиглаагүй, газрын төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй, гурвалсан гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй зэргээс үүдэн гэрээг цуцалсан аж.

Эдгээрийн газар ашиглах эрхийг маргаашнаас эхлэн хүчингүй болгож байгаа юм. Байгаль орчны сайд газар ашиглах эрхгүй болсон байгууллагуудын гэрчилгээг хураан авах ажлыг Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны удирдлага болоод Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болголоо.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дархан цаазат газар ашиглах 59 эрхийг цуцлав

тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хаалттай хэлэлцсэн юм. Үүний дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын гаргасан тушаалаар Богдхан уулын Дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах 59 эрхийг цуцаллаа.

Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тухайн газраа хоёр буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд ашиглаагүй, газрын төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй, гурвалсан гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй зэргээс үүдэн гэрээг цуцалсан аж.

Эдгээрийн газар ашиглах эрхийг маргаашнаас эхлэн хүчингүй болгож байгаа юм. Байгаль орчны сайд газар ашиглах эрхгүй болсон байгууллагуудын гэрчилгээг хураан авах ажлыг Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны удирдлага болоод Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болголоо.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дархан цаазат газар ашиглах 59 эрхийг цуцлав

тухай УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хаалттай хэлэлцсэн юм. Үүний дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын гаргасан тушаалаар Богдхан уулын Дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах 59 эрхийг цуцаллаа.

Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тухайн газраа хоёр буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд ашиглаагүй, газрын төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй, гурвалсан гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй зэргээс үүдэн гэрээг цуцалсан аж.

Эдгээрийн газар ашиглах эрхийг маргаашнаас эхлэн хүчингүй болгож байгаа юм. Байгаль орчны сайд газар ашиглах эрхгүй болсон байгууллагуудын гэрчилгээг хураан авах ажлыг Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны удирдлага болоод Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болголоо.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button