Иргэдээс авдаг хураамжийг 53 болгоно

Уулзалтаар хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцсэн. Үүний нэг нь иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ажлыг хугацаанд нь багтаах, ухаалаг иргэний үнэмлэхийн талаарх бичиг баримт, судалгаа, тоо баримтыг нарийвчлан гаргах асуудал байв. Тэд энэ талаар хэлэлцэж Тэргүүн Шадар сайд тодорхой үүрэг даалгаврыг өгсөн юм. Энэ үеэр улсын бүртгэлийн байгууллагууд нэгдсэнтэй холбогдуулан иргэдээс авах төлбөр хураамжийг хуучин салбарын актаар тооцож буйг шинэчлэх хэрэгтэй байгааг оролцогчид хэлж байлаа. УБЕГ-аас үүнтэй холбоотойгоор иргэдээс авдаг байсан 128 төрлийн хураамжийг нэгтгэж 53 болгох, хүндрэл учруулдаг шат дамжлаг болгон дээр харилцан адилгүй авдаг байсан төлбөрийн хэмжээг багасгах, үйлчилгээний төрлөөр нэг удаа төлбөр авдаг байхаар зохицуулах зэргээр санал боловсруулснаа танилцуулсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Иргэдээс авдаг хураамжийг 53 болгоно

Уулзалтаар хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцсэн. Үүний нэг нь иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ажлыг хугацаанд нь багтаах, ухаалаг иргэний үнэмлэхийн талаарх бичиг баримт, судалгаа, тоо баримтыг нарийвчлан гаргах асуудал байв. Тэд энэ талаар хэлэлцэж Тэргүүн Шадар сайд тодорхой үүрэг даалгаврыг өгсөн юм. Энэ үеэр улсын бүртгэлийн байгууллагууд нэгдсэнтэй холбогдуулан иргэдээс авах төлбөр хураамжийг хуучин салбарын актаар тооцож буйг шинэчлэх хэрэгтэй байгааг оролцогчид хэлж байлаа. УБЕГ-аас үүнтэй холбоотойгоор иргэдээс авдаг байсан 128 төрлийн хураамжийг нэгтгэж 53 болгох, хүндрэл учруулдаг шат дамжлаг болгон дээр харилцан адилгүй авдаг байсан төлбөрийн хэмжээг багасгах, үйлчилгээний төрлөөр нэг удаа төлбөр авдаг байхаар зохицуулах зэргээр санал боловсруулснаа танилцуулсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Иргэдээс авдаг хураамжийг 53 болгоно

Уулзалтаар хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцсэн. Үүний нэг нь иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ажлыг хугацаанд нь багтаах, ухаалаг иргэний үнэмлэхийн талаарх бичиг баримт, судалгаа, тоо баримтыг нарийвчлан гаргах асуудал байв. Тэд энэ талаар хэлэлцэж Тэргүүн Шадар сайд тодорхой үүрэг даалгаврыг өгсөн юм. Энэ үеэр улсын бүртгэлийн байгууллагууд нэгдсэнтэй холбогдуулан иргэдээс авах төлбөр хураамжийг хуучин салбарын актаар тооцож буйг шинэчлэх хэрэгтэй байгааг оролцогчид хэлж байлаа. УБЕГ-аас үүнтэй холбоотойгоор иргэдээс авдаг байсан 128 төрлийн хураамжийг нэгтгэж 53 болгох, хүндрэл учруулдаг шат дамжлаг болгон дээр харилцан адилгүй авдаг байсан төлбөрийн хэмжээг багасгах, үйлчилгээний төрлөөр нэг удаа төлбөр авдаг байхаар зохицуулах зэргээр санал боловсруулснаа танилцуулсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button