Бонд гаргахыг зөвшөөрлөө

Уг бондыг зөвхөн дотоодын зах зээл дээр гаргах аж. Мөн 170 тэрбум төгрөгийг хэрхэн зарцуулахыг хэлэлцсэн юм. Улирлын чанартай урсгал зардлыг нөхөхөд 70 тэрбумыг нь, 2010 оны төсвийн алдагдлыг хаахад үлдсэнийг нь зарцуулна хэмээн холбогдох хүмүүс тайлбарлаж байв. Ингэснээр гадаадаас авах өр, зээл багасах ажээ. Тэгвэл гадаад зах зээл дээр гаргах бондын хувьд Засгийн газар 1.2 тэрбум ам.долларын бонд гаргахаар болжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Бонд гаргахыг зөвшөөрлөө

Уг бондыг зөвхөн дотоодын зах зээл дээр гаргах аж. Мөн 170 тэрбум төгрөгийг хэрхэн зарцуулахыг хэлэлцсэн юм. Улирлын чанартай урсгал зардлыг нөхөхөд 70 тэрбумыг нь, 2010 оны төсвийн алдагдлыг хаахад үлдсэнийг нь зарцуулна хэмээн холбогдох хүмүүс тайлбарлаж байв. Ингэснээр гадаадаас авах өр, зээл багасах ажээ. Тэгвэл гадаад зах зээл дээр гаргах бондын хувьд Засгийн газар 1.2 тэрбум ам.долларын бонд гаргахаар болжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Бонд гаргахыг зөвшөөрлөө

Уг бондыг зөвхөн дотоодын зах зээл дээр гаргах аж. Мөн 170 тэрбум төгрөгийг хэрхэн зарцуулахыг хэлэлцсэн юм. Улирлын чанартай урсгал зардлыг нөхөхөд 70 тэрбумыг нь, 2010 оны төсвийн алдагдлыг хаахад үлдсэнийг нь зарцуулна хэмээн холбогдох хүмүүс тайлбарлаж байв. Ингэснээр гадаадаас авах өр, зээл багасах ажээ. Тэгвэл гадаад зах зээл дээр гаргах бондын хувьд Засгийн газар 1.2 тэрбум ам.долларын бонд гаргахаар болжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button