Ирэх даваа гаригаас сая төгрөг олгогдоно

Уг журмаар энэ оны хоёрдугаар улиралд баттааж нэг сая төгрөгийг cap бүр тэнцүү хуваан олгохоор болсон.

Харин иргэдэд сая төгрөгийнхөө эхлэл 330 мянган төгрөгийг ирэх даваа гаригаас өгч эхлэх юм байна. Мөн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэг сая төгрөгөө заавал бэлнээр бус, хувьцаа хэлбзрээр авч болох юм байна. Бусад иргэдийн хувьд сая төгрөгийг хувьцаа хэлбэрээр өгнө.

Энэ талаар ирэх тавдугаар сараас дахин журам гаргаж, хэлэлцэх аж. Сонирхуулахад энэ онд 55, 60 нас хүрэх ахмадууд ч сая төгрөгөө авах боломж бүрджээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирэх даваа гаригаас сая төгрөг олгогдоно

Уг журмаар энэ оны хоёрдугаар улиралд баттааж нэг сая төгрөгийг cap бүр тэнцүү хуваан олгохоор болсон.

Харин иргэдэд сая төгрөгийнхөө эхлэл 330 мянган төгрөгийг ирэх даваа гаригаас өгч эхлэх юм байна. Мөн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэг сая төгрөгөө заавал бэлнээр бус, хувьцаа хэлбзрээр авч болох юм байна. Бусад иргэдийн хувьд сая төгрөгийг хувьцаа хэлбэрээр өгнө.

Энэ талаар ирэх тавдугаар сараас дахин журам гаргаж, хэлэлцэх аж. Сонирхуулахад энэ онд 55, 60 нас хүрэх ахмадууд ч сая төгрөгөө авах боломж бүрджээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирэх даваа гаригаас сая төгрөг олгогдоно

Уг журмаар энэ оны хоёрдугаар улиралд баттааж нэг сая төгрөгийг cap бүр тэнцүү хуваан олгохоор болсон.

Харин иргэдэд сая төгрөгийнхөө эхлэл 330 мянган төгрөгийг ирэх даваа гаригаас өгч эхлэх юм байна. Мөн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэг сая төгрөгөө заавал бэлнээр бус, хувьцаа хэлбзрээр авч болох юм байна. Бусад иргэдийн хувьд сая төгрөгийг хувьцаа хэлбэрээр өгнө.

Энэ талаар ирэх тавдугаар сараас дахин журам гаргаж, хэлэлцэх аж. Сонирхуулахад энэ онд 55, 60 нас хүрэх ахмадууд ч сая төгрөгөө авах боломж бүрджээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирэх даваа гаригаас сая төгрөг олгогдоно

Уг журмаар энэ оны хоёрдугаар улиралд баттааж нэг сая төгрөгийг cap бүр тэнцүү хуваан олгохоор болсон.

Харин иргэдэд сая төгрөгийнхөө эхлэл 330 мянган төгрөгийг ирэх даваа гаригаас өгч эхлэх юм байна. Мөн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэг сая төгрөгөө заавал бэлнээр бус, хувьцаа хэлбзрээр авч болох юм байна. Бусад иргэдийн хувьд сая төгрөгийг хувьцаа хэлбэрээр өгнө.

Энэ талаар ирэх тавдугаар сараас дахин журам гаргаж, хэлэлцэх аж. Сонирхуулахад энэ онд 55, 60 нас хүрэх ахмадууд ч сая төгрөгөө авах боломж бүрджээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирэх даваа гаригаас сая төгрөг олгогдоно

Уг журмаар энэ оны хоёрдугаар улиралд баттааж нэг сая төгрөгийг cap бүр тэнцүү хуваан олгохоор болсон.

Харин иргэдэд сая төгрөгийнхөө эхлэл 330 мянган төгрөгийг ирэх даваа гаригаас өгч эхлэх юм байна. Мөн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэг сая төгрөгөө заавал бэлнээр бус, хувьцаа хэлбзрээр авч болох юм байна. Бусад иргэдийн хувьд сая төгрөгийг хувьцаа хэлбэрээр өгнө.

Энэ талаар ирэх тавдугаар сараас дахин журам гаргаж, хэлэлцэх аж. Сонирхуулахад энэ онд 55, 60 нас хүрэх ахмадууд ч сая төгрөгөө авах боломж бүрджээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирэх даваа гаригаас сая төгрөг олгогдоно

Уг журмаар энэ оны хоёрдугаар улиралд баттааж нэг сая төгрөгийг cap бүр тэнцүү хуваан олгохоор болсон.

Харин иргэдэд сая төгрөгийнхөө эхлэл 330 мянган төгрөгийг ирэх даваа гаригаас өгч эхлэх юм байна. Мөн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэг сая төгрөгөө заавал бэлнээр бус, хувьцаа хэлбзрээр авч болох юм байна. Бусад иргэдийн хувьд сая төгрөгийг хувьцаа хэлбэрээр өгнө.

Энэ талаар ирэх тавдугаар сараас дахин журам гаргаж, хэлэлцэх аж. Сонирхуулахад энэ онд 55, 60 нас хүрэх ахмадууд ч сая төгрөгөө авах боломж бүрджээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирэх даваа гаригаас сая төгрөг олгогдоно

Уг журмаар энэ оны хоёрдугаар улиралд баттааж нэг сая төгрөгийг cap бүр тэнцүү хуваан олгохоор болсон.

Харин иргэдэд сая төгрөгийнхөө эхлэл 330 мянган төгрөгийг ирэх даваа гаригаас өгч эхлэх юм байна. Мөн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэг сая төгрөгөө заавал бэлнээр бус, хувьцаа хэлбзрээр авч болох юм байна. Бусад иргэдийн хувьд сая төгрөгийг хувьцаа хэлбэрээр өгнө.

Энэ талаар ирэх тавдугаар сараас дахин журам гаргаж, хэлэлцэх аж. Сонирхуулахад энэ онд 55, 60 нас хүрэх ахмадууд ч сая төгрөгөө авах боломж бүрджээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ирэх даваа гаригаас сая төгрөг олгогдоно

Уг журмаар энэ оны хоёрдугаар улиралд баттааж нэг сая төгрөгийг cap бүр тэнцүү хуваан олгохоор болсон.

Харин иргэдэд сая төгрөгийнхөө эхлэл 330 мянган төгрөгийг ирэх даваа гаригаас өгч эхлэх юм байна. Мөн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэг сая төгрөгөө заавал бэлнээр бус, хувьцаа хэлбзрээр авч болох юм байна. Бусад иргэдийн хувьд сая төгрөгийг хувьцаа хэлбэрээр өгнө.

Энэ талаар ирэх тавдугаар сараас дахин журам гаргаж, хэлэлцэх аж. Сонирхуулахад энэ онд 55, 60 нас хүрэх ахмадууд ч сая төгрөгөө авах боломж бүрджээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button