УИХ-ын чуулган дахин хуралдах гэж байна

Үндсэн хуулийн цэцээс 48-д өрсөлдөж ялагдал хүлээсэн нэр дэвшигч намын 28 руу гулсах заалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн хэмээн үзсэн. Энэхүү дүгнэлтийг хэлэлцсэн ч хоёр намын гишүүд өөр байр суурьтай байгаагаас шийдвэрт хүрэлгүй завсарласан.

Үдээс хойш 1500 цагт товлосон чуулганы хуралдааны эрц хараахан бүрдээгүй байна. Чуулганы хуралдааны дараа Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдана.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын чуулган дахин хуралдах гэж байна

Үндсэн хуулийн цэцээс 48-д өрсөлдөж ялагдал хүлээсэн нэр дэвшигч намын 28 руу гулсах заалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн хэмээн үзсэн. Энэхүү дүгнэлтийг хэлэлцсэн ч хоёр намын гишүүд өөр байр суурьтай байгаагаас шийдвэрт хүрэлгүй завсарласан.

Үдээс хойш 1500 цагт товлосон чуулганы хуралдааны эрц хараахан бүрдээгүй байна. Чуулганы хуралдааны дараа Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдана.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын чуулган дахин хуралдах гэж байна

Үндсэн хуулийн цэцээс 48-д өрсөлдөж ялагдал хүлээсэн нэр дэвшигч намын 28 руу гулсах заалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн хэмээн үзсэн. Энэхүү дүгнэлтийг хэлэлцсэн ч хоёр намын гишүүд өөр байр суурьтай байгаагаас шийдвэрт хүрэлгүй завсарласан.

Үдээс хойш 1500 цагт товлосон чуулганы хуралдааны эрц хараахан бүрдээгүй байна. Чуулганы хуралдааны дараа Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдана.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын чуулган дахин хуралдах гэж байна

Үндсэн хуулийн цэцээс 48-д өрсөлдөж ялагдал хүлээсэн нэр дэвшигч намын 28 руу гулсах заалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн хэмээн үзсэн. Энэхүү дүгнэлтийг хэлэлцсэн ч хоёр намын гишүүд өөр байр суурьтай байгаагаас шийдвэрт хүрэлгүй завсарласан.

Үдээс хойш 1500 цагт товлосон чуулганы хуралдааны эрц хараахан бүрдээгүй байна. Чуулганы хуралдааны дараа Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдана.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын чуулган дахин хуралдах гэж байна

Үндсэн хуулийн цэцээс 48-д өрсөлдөж ялагдал хүлээсэн нэр дэвшигч намын 28 руу гулсах заалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн хэмээн үзсэн. Энэхүү дүгнэлтийг хэлэлцсэн ч хоёр намын гишүүд өөр байр суурьтай байгаагаас шийдвэрт хүрэлгүй завсарласан.

Үдээс хойш 1500 цагт товлосон чуулганы хуралдааны эрц хараахан бүрдээгүй байна. Чуулганы хуралдааны дараа Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдана.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын чуулган дахин хуралдах гэж байна

Үндсэн хуулийн цэцээс 48-д өрсөлдөж ялагдал хүлээсэн нэр дэвшигч намын 28 руу гулсах заалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн хэмээн үзсэн. Энэхүү дүгнэлтийг хэлэлцсэн ч хоёр намын гишүүд өөр байр суурьтай байгаагаас шийдвэрт хүрэлгүй завсарласан.

Үдээс хойш 1500 цагт товлосон чуулганы хуралдааны эрц хараахан бүрдээгүй байна. Чуулганы хуралдааны дараа Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдана.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын чуулган дахин хуралдах гэж байна

Үндсэн хуулийн цэцээс 48-д өрсөлдөж ялагдал хүлээсэн нэр дэвшигч намын 28 руу гулсах заалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн хэмээн үзсэн. Энэхүү дүгнэлтийг хэлэлцсэн ч хоёр намын гишүүд өөр байр суурьтай байгаагаас шийдвэрт хүрэлгүй завсарласан.

Үдээс хойш 1500 цагт товлосон чуулганы хуралдааны эрц хараахан бүрдээгүй байна. Чуулганы хуралдааны дараа Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдана.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

УИХ-ын чуулган дахин хуралдах гэж байна

Үндсэн хуулийн цэцээс 48-д өрсөлдөж ялагдал хүлээсэн нэр дэвшигч намын 28 руу гулсах заалтыг Үндсэн хууль зөрчсөн хэмээн үзсэн. Энэхүү дүгнэлтийг хэлэлцсэн ч хоёр намын гишүүд өөр байр суурьтай байгаагаас шийдвэрт хүрэлгүй завсарласан.

Үдээс хойш 1500 цагт товлосон чуулганы хуралдааны эрц хараахан бүрдээгүй байна. Чуулганы хуралдааны дараа Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдана.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button