Цементийн үнэ 2011 онд өмнөх оныхоос 3.4 хувиар өсчээ

Үүний 98.65 хувийг урд хөршөөс оруулж ирсэн байна. Мөн онд 785.5 мянган тонн цемент импортолсон нь өмнөх оныхоосоо 1.75 дахин, 2009 оныхоос 15.27 дахин өссөн дүн харагдаж буй.

Цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2010 онд өмнөх оныхоос 37.3 хувиар, өнгөрсөн онд 2010 оныхоос 32 хувиар тус тус өссөн бөгөөд сүүлийн гурван жилийн судалгаагаар цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн 57-63.9 хувийг Хөтөлийн Цемент шохой компани үйлдвэрлэсэн гэнэ. Дотоодын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний дундаж үнийг сүүлийн гурван жилээр авч үзвэл өнгөрсөн онд тонн цементийн үнэ 38.2 мянган төгрөг байсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээсээ 3.4 хувиар өссөн үзүүлэлт аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цементийн үнэ 2011 онд өмнөх оныхоос 3.4 хувиар өсчээ

Үүний 98.65 хувийг урд хөршөөс оруулж ирсэн байна. Мөн онд 785.5 мянган тонн цемент импортолсон нь өмнөх оныхоосоо 1.75 дахин, 2009 оныхоос 15.27 дахин өссөн дүн харагдаж буй.

Цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2010 онд өмнөх оныхоос 37.3 хувиар, өнгөрсөн онд 2010 оныхоос 32 хувиар тус тус өссөн бөгөөд сүүлийн гурван жилийн судалгаагаар цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн 57-63.9 хувийг Хөтөлийн Цемент шохой компани үйлдвэрлэсэн гэнэ. Дотоодын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний дундаж үнийг сүүлийн гурван жилээр авч үзвэл өнгөрсөн онд тонн цементийн үнэ 38.2 мянган төгрөг байсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээсээ 3.4 хувиар өссөн үзүүлэлт аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цементийн үнэ 2011 онд өмнөх оныхоос 3.4 хувиар өсчээ

Үүний 98.65 хувийг урд хөршөөс оруулж ирсэн байна. Мөн онд 785.5 мянган тонн цемент импортолсон нь өмнөх оныхоосоо 1.75 дахин, 2009 оныхоос 15.27 дахин өссөн дүн харагдаж буй.

Цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2010 онд өмнөх оныхоос 37.3 хувиар, өнгөрсөн онд 2010 оныхоос 32 хувиар тус тус өссөн бөгөөд сүүлийн гурван жилийн судалгаагаар цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн 57-63.9 хувийг Хөтөлийн Цемент шохой компани үйлдвэрлэсэн гэнэ. Дотоодын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний дундаж үнийг сүүлийн гурван жилээр авч үзвэл өнгөрсөн онд тонн цементийн үнэ 38.2 мянган төгрөг байсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээсээ 3.4 хувиар өссөн үзүүлэлт аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цементийн үнэ 2011 онд өмнөх оныхоос 3.4 хувиар өсчээ

Үүний 98.65 хувийг урд хөршөөс оруулж ирсэн байна. Мөн онд 785.5 мянган тонн цемент импортолсон нь өмнөх оныхоосоо 1.75 дахин, 2009 оныхоос 15.27 дахин өссөн дүн харагдаж буй.

Цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2010 онд өмнөх оныхоос 37.3 хувиар, өнгөрсөн онд 2010 оныхоос 32 хувиар тус тус өссөн бөгөөд сүүлийн гурван жилийн судалгаагаар цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн 57-63.9 хувийг Хөтөлийн Цемент шохой компани үйлдвэрлэсэн гэнэ. Дотоодын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний дундаж үнийг сүүлийн гурван жилээр авч үзвэл өнгөрсөн онд тонн цементийн үнэ 38.2 мянган төгрөг байсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээсээ 3.4 хувиар өссөн үзүүлэлт аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цементийн үнэ 2011 онд өмнөх оныхоос 3.4 хувиар өсчээ

Үүний 98.65 хувийг урд хөршөөс оруулж ирсэн байна. Мөн онд 785.5 мянган тонн цемент импортолсон нь өмнөх оныхоосоо 1.75 дахин, 2009 оныхоос 15.27 дахин өссөн дүн харагдаж буй.

Цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2010 онд өмнөх оныхоос 37.3 хувиар, өнгөрсөн онд 2010 оныхоос 32 хувиар тус тус өссөн бөгөөд сүүлийн гурван жилийн судалгаагаар цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн 57-63.9 хувийг Хөтөлийн Цемент шохой компани үйлдвэрлэсэн гэнэ. Дотоодын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний дундаж үнийг сүүлийн гурван жилээр авч үзвэл өнгөрсөн онд тонн цементийн үнэ 38.2 мянган төгрөг байсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээсээ 3.4 хувиар өссөн үзүүлэлт аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цементийн үнэ 2011 онд өмнөх оныхоос 3.4 хувиар өсчээ

Үүний 98.65 хувийг урд хөршөөс оруулж ирсэн байна. Мөн онд 785.5 мянган тонн цемент импортолсон нь өмнөх оныхоосоо 1.75 дахин, 2009 оныхоос 15.27 дахин өссөн дүн харагдаж буй.

Цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2010 онд өмнөх оныхоос 37.3 хувиар, өнгөрсөн онд 2010 оныхоос 32 хувиар тус тус өссөн бөгөөд сүүлийн гурван жилийн судалгаагаар цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн 57-63.9 хувийг Хөтөлийн Цемент шохой компани үйлдвэрлэсэн гэнэ. Дотоодын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний дундаж үнийг сүүлийн гурван жилээр авч үзвэл өнгөрсөн онд тонн цементийн үнэ 38.2 мянган төгрөг байсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээсээ 3.4 хувиар өссөн үзүүлэлт аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цементийн үнэ 2011 онд өмнөх оныхоос 3.4 хувиар өсчээ

Үүний 98.65 хувийг урд хөршөөс оруулж ирсэн байна. Мөн онд 785.5 мянган тонн цемент импортолсон нь өмнөх оныхоосоо 1.75 дахин, 2009 оныхоос 15.27 дахин өссөн дүн харагдаж буй.

Цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2010 онд өмнөх оныхоос 37.3 хувиар, өнгөрсөн онд 2010 оныхоос 32 хувиар тус тус өссөн бөгөөд сүүлийн гурван жилийн судалгаагаар цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн 57-63.9 хувийг Хөтөлийн Цемент шохой компани үйлдвэрлэсэн гэнэ. Дотоодын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний дундаж үнийг сүүлийн гурван жилээр авч үзвэл өнгөрсөн онд тонн цементийн үнэ 38.2 мянган төгрөг байсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээсээ 3.4 хувиар өссөн үзүүлэлт аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цементийн үнэ 2011 онд өмнөх оныхоос 3.4 хувиар өсчээ

Үүний 98.65 хувийг урд хөршөөс оруулж ирсэн байна. Мөн онд 785.5 мянган тонн цемент импортолсон нь өмнөх оныхоосоо 1.75 дахин, 2009 оныхоос 15.27 дахин өссөн дүн харагдаж буй.

Цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2010 онд өмнөх оныхоос 37.3 хувиар, өнгөрсөн онд 2010 оныхоос 32 хувиар тус тус өссөн бөгөөд сүүлийн гурван жилийн судалгаагаар цементийн дотоодын үйлдвэрлэлийн 57-63.9 хувийг Хөтөлийн Цемент шохой компани үйлдвэрлэсэн гэнэ. Дотоодын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний дундаж үнийг сүүлийн гурван жилээр авч үзвэл өнгөрсөн онд тонн цементийн үнэ 38.2 мянган төгрөг байсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээсээ 3.4 хувиар өссөн үзүүлэлт аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button