Төрийн ордон дахь Н.Энхбаярын өрөө

Хуулинд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ажлаа өгснөөс хойш дөрвөн жилийн хугацаанд төрийн хамгаалалтанд байхаар тусгагдсан байна. Хэвлэлийн хурлын үеэр Монгол Улсын гурав дахь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан, өдгөө МАХН-ын дарга Н.Энхбаярын өрөөг фото хальснаа буулгасан юм.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон дахь Н.Энхбаярын өрөө

Хуулинд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ажлаа өгснөөс хойш дөрвөн жилийн хугацаанд төрийн хамгаалалтанд байхаар тусгагдсан байна. Хэвлэлийн хурлын үеэр Монгол Улсын гурав дахь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан, өдгөө МАХН-ын дарга Н.Энхбаярын өрөөг фото хальснаа буулгасан юм.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон дахь Н.Энхбаярын өрөө

Хуулинд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ажлаа өгснөөс хойш дөрвөн жилийн хугацаанд төрийн хамгаалалтанд байхаар тусгагдсан байна. Хэвлэлийн хурлын үеэр Монгол Улсын гурав дахь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан, өдгөө МАХН-ын дарга Н.Энхбаярын өрөөг фото хальснаа буулгасан юм.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон дахь Н.Энхбаярын өрөө

Хуулинд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ажлаа өгснөөс хойш дөрвөн жилийн хугацаанд төрийн хамгаалалтанд байхаар тусгагдсан байна. Хэвлэлийн хурлын үеэр Монгол Улсын гурав дахь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан, өдгөө МАХН-ын дарга Н.Энхбаярын өрөөг фото хальснаа буулгасан юм.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон дахь Н.Энхбаярын өрөө

Хуулинд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ажлаа өгснөөс хойш дөрвөн жилийн хугацаанд төрийн хамгаалалтанд байхаар тусгагдсан байна. Хэвлэлийн хурлын үеэр Монгол Улсын гурав дахь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан, өдгөө МАХН-ын дарга Н.Энхбаярын өрөөг фото хальснаа буулгасан юм.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон дахь Н.Энхбаярын өрөө

Хуулинд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ажлаа өгснөөс хойш дөрвөн жилийн хугацаанд төрийн хамгаалалтанд байхаар тусгагдсан байна. Хэвлэлийн хурлын үеэр Монгол Улсын гурав дахь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан, өдгөө МАХН-ын дарга Н.Энхбаярын өрөөг фото хальснаа буулгасан юм.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон дахь Н.Энхбаярын өрөө

Хуулинд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ажлаа өгснөөс хойш дөрвөн жилийн хугацаанд төрийн хамгаалалтанд байхаар тусгагдсан байна. Хэвлэлийн хурлын үеэр Монгол Улсын гурав дахь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан, өдгөө МАХН-ын дарга Н.Энхбаярын өрөөг фото хальснаа буулгасан юм.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Төрийн ордон дахь Н.Энхбаярын өрөө

Хуулинд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ажлаа өгснөөс хойш дөрвөн жилийн хугацаанд төрийн хамгаалалтанд байхаар тусгагдсан байна. Хэвлэлийн хурлын үеэр Монгол Улсын гурав дахь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан, өдгөө МАХН-ын дарга Н.Энхбаярын өрөөг фото хальснаа буулгасан юм.

Т.АМУР

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button