М.Энхсайхан, Э.Амарбат нар уулзаж байна

бөгөөд уг тогтоолоо танилцуулах болон үүсээд байгаа бусад асуудлын талаар ярилцахаар М.Энхсайхантай уулзаж байгаа аж.

Энэ цаг мөчид Удирдлагын академийн хашаанд Н.Энхбаярыг хамгаалахаар ирж байгаа хүмүүсийн тоо улам олширсоор байгаа бөгөөд 2000 орчим хүн цуглаад байна. Энэ байдал МАХН-ын гишүүд дэмжигч, иргэдийн зүгээс цагдаа нарын эсрэг мөргөлдөөн гаргаж болохуйц нөхцөл байдал үүсгээд байгаа талаар эх сурвалж мэдээлэл ирүүллээ.

Мөн эх сурвалжаас ирүүлж байгаа мэдээллээр Н.Энхбаярын бие муудсан бөгөөд түргэн тусламж дуудсан гэдэг мэдээллийг түүний өмгөөлөгч О.Баасанхүү өгчээ.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

М.Энхсайхан, Э.Амарбат нар уулзаж байна

бөгөөд уг тогтоолоо танилцуулах болон үүсээд байгаа бусад асуудлын талаар ярилцахаар М.Энхсайхантай уулзаж байгаа аж.

Энэ цаг мөчид Удирдлагын академийн хашаанд Н.Энхбаярыг хамгаалахаар ирж байгаа хүмүүсийн тоо улам олширсоор байгаа бөгөөд 2000 орчим хүн цуглаад байна. Энэ байдал МАХН-ын гишүүд дэмжигч, иргэдийн зүгээс цагдаа нарын эсрэг мөргөлдөөн гаргаж болохуйц нөхцөл байдал үүсгээд байгаа талаар эх сурвалж мэдээлэл ирүүллээ.

Мөн эх сурвалжаас ирүүлж байгаа мэдээллээр Н.Энхбаярын бие муудсан бөгөөд түргэн тусламж дуудсан гэдэг мэдээллийг түүний өмгөөлөгч О.Баасанхүү өгчээ.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

М.Энхсайхан, Э.Амарбат нар уулзаж байна

бөгөөд уг тогтоолоо танилцуулах болон үүсээд байгаа бусад асуудлын талаар ярилцахаар М.Энхсайхантай уулзаж байгаа аж.

Энэ цаг мөчид Удирдлагын академийн хашаанд Н.Энхбаярыг хамгаалахаар ирж байгаа хүмүүсийн тоо улам олширсоор байгаа бөгөөд 2000 орчим хүн цуглаад байна. Энэ байдал МАХН-ын гишүүд дэмжигч, иргэдийн зүгээс цагдаа нарын эсрэг мөргөлдөөн гаргаж болохуйц нөхцөл байдал үүсгээд байгаа талаар эх сурвалж мэдээлэл ирүүллээ.

Мөн эх сурвалжаас ирүүлж байгаа мэдээллээр Н.Энхбаярын бие муудсан бөгөөд түргэн тусламж дуудсан гэдэг мэдээллийг түүний өмгөөлөгч О.Баасанхүү өгчээ.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

М.Энхсайхан, Э.Амарбат нар уулзаж байна

бөгөөд уг тогтоолоо танилцуулах болон үүсээд байгаа бусад асуудлын талаар ярилцахаар М.Энхсайхантай уулзаж байгаа аж.

Энэ цаг мөчид Удирдлагын академийн хашаанд Н.Энхбаярыг хамгаалахаар ирж байгаа хүмүүсийн тоо улам олширсоор байгаа бөгөөд 2000 орчим хүн цуглаад байна. Энэ байдал МАХН-ын гишүүд дэмжигч, иргэдийн зүгээс цагдаа нарын эсрэг мөргөлдөөн гаргаж болохуйц нөхцөл байдал үүсгээд байгаа талаар эх сурвалж мэдээлэл ирүүллээ.

Мөн эх сурвалжаас ирүүлж байгаа мэдээллээр Н.Энхбаярын бие муудсан бөгөөд түргэн тусламж дуудсан гэдэг мэдээллийг түүний өмгөөлөгч О.Баасанхүү өгчээ.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

М.Энхсайхан, Э.Амарбат нар уулзаж байна

бөгөөд уг тогтоолоо танилцуулах болон үүсээд байгаа бусад асуудлын талаар ярилцахаар М.Энхсайхантай уулзаж байгаа аж.

Энэ цаг мөчид Удирдлагын академийн хашаанд Н.Энхбаярыг хамгаалахаар ирж байгаа хүмүүсийн тоо улам олширсоор байгаа бөгөөд 2000 орчим хүн цуглаад байна. Энэ байдал МАХН-ын гишүүд дэмжигч, иргэдийн зүгээс цагдаа нарын эсрэг мөргөлдөөн гаргаж болохуйц нөхцөл байдал үүсгээд байгаа талаар эх сурвалж мэдээлэл ирүүллээ.

Мөн эх сурвалжаас ирүүлж байгаа мэдээллээр Н.Энхбаярын бие муудсан бөгөөд түргэн тусламж дуудсан гэдэг мэдээллийг түүний өмгөөлөгч О.Баасанхүү өгчээ.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

М.Энхсайхан, Э.Амарбат нар уулзаж байна

бөгөөд уг тогтоолоо танилцуулах болон үүсээд байгаа бусад асуудлын талаар ярилцахаар М.Энхсайхантай уулзаж байгаа аж.

Энэ цаг мөчид Удирдлагын академийн хашаанд Н.Энхбаярыг хамгаалахаар ирж байгаа хүмүүсийн тоо улам олширсоор байгаа бөгөөд 2000 орчим хүн цуглаад байна. Энэ байдал МАХН-ын гишүүд дэмжигч, иргэдийн зүгээс цагдаа нарын эсрэг мөргөлдөөн гаргаж болохуйц нөхцөл байдал үүсгээд байгаа талаар эх сурвалж мэдээлэл ирүүллээ.

Мөн эх сурвалжаас ирүүлж байгаа мэдээллээр Н.Энхбаярын бие муудсан бөгөөд түргэн тусламж дуудсан гэдэг мэдээллийг түүний өмгөөлөгч О.Баасанхүү өгчээ.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

М.Энхсайхан, Э.Амарбат нар уулзаж байна

бөгөөд уг тогтоолоо танилцуулах болон үүсээд байгаа бусад асуудлын талаар ярилцахаар М.Энхсайхантай уулзаж байгаа аж.

Энэ цаг мөчид Удирдлагын академийн хашаанд Н.Энхбаярыг хамгаалахаар ирж байгаа хүмүүсийн тоо улам олширсоор байгаа бөгөөд 2000 орчим хүн цуглаад байна. Энэ байдал МАХН-ын гишүүд дэмжигч, иргэдийн зүгээс цагдаа нарын эсрэг мөргөлдөөн гаргаж болохуйц нөхцөл байдал үүсгээд байгаа талаар эх сурвалж мэдээлэл ирүүллээ.

Мөн эх сурвалжаас ирүүлж байгаа мэдээллээр Н.Энхбаярын бие муудсан бөгөөд түргэн тусламж дуудсан гэдэг мэдээллийг түүний өмгөөлөгч О.Баасанхүү өгчээ.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

М.Энхсайхан, Э.Амарбат нар уулзаж байна

бөгөөд уг тогтоолоо танилцуулах болон үүсээд байгаа бусад асуудлын талаар ярилцахаар М.Энхсайхантай уулзаж байгаа аж.

Энэ цаг мөчид Удирдлагын академийн хашаанд Н.Энхбаярыг хамгаалахаар ирж байгаа хүмүүсийн тоо улам олширсоор байгаа бөгөөд 2000 орчим хүн цуглаад байна. Энэ байдал МАХН-ын гишүүд дэмжигч, иргэдийн зүгээс цагдаа нарын эсрэг мөргөлдөөн гаргаж болохуйц нөхцөл байдал үүсгээд байгаа талаар эх сурвалж мэдээлэл ирүүллээ.

Мөн эх сурвалжаас ирүүлж байгаа мэдээллээр Н.Энхбаярын бие муудсан бөгөөд түргэн тусламж дуудсан гэдэг мэдээллийг түүний өмгөөлөгч О.Баасанхүү өгчээ.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button