Э.Амарбат Н.Энхбаярын өмгөөлөгчтэй уулзаж, шийдвэрээ танилцуулчихаад хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгье гэлээ

Мөн хэвлэлийнхэн баривчлах тогтоолыг үзүүлчихээд дараа нь баривчилгаагаа явуулж болоогүй юмуу гэдгийг асуухад Э.Амарбат Тийм боломж олдохгүй байна. Н.Энхбаяртай болон өмгөөлөгчтэй нь уулзаж баривчлах шийдвэр танилцуулчихаад та бүхэнд мэдээлэл өгье.

Түрүүн энд байсан өмгөөлөгч нь олдохгүй болчихлоо гэж байлаа. Харин М.Энхсайхан Э.Амарбатыг Ажлын цагаар ирж ажлаа зөв явуул. Авч ирсэн шийдвэрээ хэвлэлийнхний нүдэн дээр танилцуул, олон түмэнд ил байлга гэснээр Э.Амарбат Ямар ч байсан оръё гэж хэлэн, тэд дотогш орцгоолоо.

Байран дотор одоо юу болж байгаа нь тодорхойгүй байна. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр Н.Энхбаярын гэр бүлийнхэн ирж, байрлуу орцгоожээ.

Ц.Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Э.Амарбат Н.Энхбаярын өмгөөлөгчтэй уулзаж, шийдвэрээ танилцуулчихаад хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгье гэлээ

Мөн хэвлэлийнхэн баривчлах тогтоолыг үзүүлчихээд дараа нь баривчилгаагаа явуулж болоогүй юмуу гэдгийг асуухад Э.Амарбат Тийм боломж олдохгүй байна. Н.Энхбаяртай болон өмгөөлөгчтэй нь уулзаж баривчлах шийдвэр танилцуулчихаад та бүхэнд мэдээлэл өгье.

Түрүүн энд байсан өмгөөлөгч нь олдохгүй болчихлоо гэж байлаа. Харин М.Энхсайхан Э.Амарбатыг Ажлын цагаар ирж ажлаа зөв явуул. Авч ирсэн шийдвэрээ хэвлэлийнхний нүдэн дээр танилцуул, олон түмэнд ил байлга гэснээр Э.Амарбат Ямар ч байсан оръё гэж хэлэн, тэд дотогш орцгоолоо.

Байран дотор одоо юу болж байгаа нь тодорхойгүй байна. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр Н.Энхбаярын гэр бүлийнхэн ирж, байрлуу орцгоожээ.

Ц.Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Э.Амарбат Н.Энхбаярын өмгөөлөгчтэй уулзаж, шийдвэрээ танилцуулчихаад хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгье гэлээ

Мөн хэвлэлийнхэн баривчлах тогтоолыг үзүүлчихээд дараа нь баривчилгаагаа явуулж болоогүй юмуу гэдгийг асуухад Э.Амарбат Тийм боломж олдохгүй байна. Н.Энхбаяртай болон өмгөөлөгчтэй нь уулзаж баривчлах шийдвэр танилцуулчихаад та бүхэнд мэдээлэл өгье.

Түрүүн энд байсан өмгөөлөгч нь олдохгүй болчихлоо гэж байлаа. Харин М.Энхсайхан Э.Амарбатыг Ажлын цагаар ирж ажлаа зөв явуул. Авч ирсэн шийдвэрээ хэвлэлийнхний нүдэн дээр танилцуул, олон түмэнд ил байлга гэснээр Э.Амарбат Ямар ч байсан оръё гэж хэлэн, тэд дотогш орцгоолоо.

Байран дотор одоо юу болж байгаа нь тодорхойгүй байна. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр Н.Энхбаярын гэр бүлийнхэн ирж, байрлуу орцгоожээ.

Ц.Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Э.Амарбат Н.Энхбаярын өмгөөлөгчтэй уулзаж, шийдвэрээ танилцуулчихаад хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгье гэлээ

Мөн хэвлэлийнхэн баривчлах тогтоолыг үзүүлчихээд дараа нь баривчилгаагаа явуулж болоогүй юмуу гэдгийг асуухад Э.Амарбат Тийм боломж олдохгүй байна. Н.Энхбаяртай болон өмгөөлөгчтэй нь уулзаж баривчлах шийдвэр танилцуулчихаад та бүхэнд мэдээлэл өгье.

Түрүүн энд байсан өмгөөлөгч нь олдохгүй болчихлоо гэж байлаа. Харин М.Энхсайхан Э.Амарбатыг Ажлын цагаар ирж ажлаа зөв явуул. Авч ирсэн шийдвэрээ хэвлэлийнхний нүдэн дээр танилцуул, олон түмэнд ил байлга гэснээр Э.Амарбат Ямар ч байсан оръё гэж хэлэн, тэд дотогш орцгоолоо.

Байран дотор одоо юу болж байгаа нь тодорхойгүй байна. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр Н.Энхбаярын гэр бүлийнхэн ирж, байрлуу орцгоожээ.

Ц.Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Э.Амарбат Н.Энхбаярын өмгөөлөгчтэй уулзаж, шийдвэрээ танилцуулчихаад хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгье гэлээ

Мөн хэвлэлийнхэн баривчлах тогтоолыг үзүүлчихээд дараа нь баривчилгаагаа явуулж болоогүй юмуу гэдгийг асуухад Э.Амарбат Тийм боломж олдохгүй байна. Н.Энхбаяртай болон өмгөөлөгчтэй нь уулзаж баривчлах шийдвэр танилцуулчихаад та бүхэнд мэдээлэл өгье.

Түрүүн энд байсан өмгөөлөгч нь олдохгүй болчихлоо гэж байлаа. Харин М.Энхсайхан Э.Амарбатыг Ажлын цагаар ирж ажлаа зөв явуул. Авч ирсэн шийдвэрээ хэвлэлийнхний нүдэн дээр танилцуул, олон түмэнд ил байлга гэснээр Э.Амарбат Ямар ч байсан оръё гэж хэлэн, тэд дотогш орцгоолоо.

Байран дотор одоо юу болж байгаа нь тодорхойгүй байна. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр Н.Энхбаярын гэр бүлийнхэн ирж, байрлуу орцгоожээ.

Ц.Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Э.Амарбат Н.Энхбаярын өмгөөлөгчтэй уулзаж, шийдвэрээ танилцуулчихаад хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгье гэлээ

Мөн хэвлэлийнхэн баривчлах тогтоолыг үзүүлчихээд дараа нь баривчилгаагаа явуулж болоогүй юмуу гэдгийг асуухад Э.Амарбат Тийм боломж олдохгүй байна. Н.Энхбаяртай болон өмгөөлөгчтэй нь уулзаж баривчлах шийдвэр танилцуулчихаад та бүхэнд мэдээлэл өгье.

Түрүүн энд байсан өмгөөлөгч нь олдохгүй болчихлоо гэж байлаа. Харин М.Энхсайхан Э.Амарбатыг Ажлын цагаар ирж ажлаа зөв явуул. Авч ирсэн шийдвэрээ хэвлэлийнхний нүдэн дээр танилцуул, олон түмэнд ил байлга гэснээр Э.Амарбат Ямар ч байсан оръё гэж хэлэн, тэд дотогш орцгоолоо.

Байран дотор одоо юу болж байгаа нь тодорхойгүй байна. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр Н.Энхбаярын гэр бүлийнхэн ирж, байрлуу орцгоожээ.

Ц.Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Э.Амарбат Н.Энхбаярын өмгөөлөгчтэй уулзаж, шийдвэрээ танилцуулчихаад хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгье гэлээ

Мөн хэвлэлийнхэн баривчлах тогтоолыг үзүүлчихээд дараа нь баривчилгаагаа явуулж болоогүй юмуу гэдгийг асуухад Э.Амарбат Тийм боломж олдохгүй байна. Н.Энхбаяртай болон өмгөөлөгчтэй нь уулзаж баривчлах шийдвэр танилцуулчихаад та бүхэнд мэдээлэл өгье.

Түрүүн энд байсан өмгөөлөгч нь олдохгүй болчихлоо гэж байлаа. Харин М.Энхсайхан Э.Амарбатыг Ажлын цагаар ирж ажлаа зөв явуул. Авч ирсэн шийдвэрээ хэвлэлийнхний нүдэн дээр танилцуул, олон түмэнд ил байлга гэснээр Э.Амарбат Ямар ч байсан оръё гэж хэлэн, тэд дотогш орцгоолоо.

Байран дотор одоо юу болж байгаа нь тодорхойгүй байна. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр Н.Энхбаярын гэр бүлийнхэн ирж, байрлуу орцгоожээ.

Ц.Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Э.Амарбат Н.Энхбаярын өмгөөлөгчтэй уулзаж, шийдвэрээ танилцуулчихаад хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгье гэлээ

Мөн хэвлэлийнхэн баривчлах тогтоолыг үзүүлчихээд дараа нь баривчилгаагаа явуулж болоогүй юмуу гэдгийг асуухад Э.Амарбат Тийм боломж олдохгүй байна. Н.Энхбаяртай болон өмгөөлөгчтэй нь уулзаж баривчлах шийдвэр танилцуулчихаад та бүхэнд мэдээлэл өгье.

Түрүүн энд байсан өмгөөлөгч нь олдохгүй болчихлоо гэж байлаа. Харин М.Энхсайхан Э.Амарбатыг Ажлын цагаар ирж ажлаа зөв явуул. Авч ирсэн шийдвэрээ хэвлэлийнхний нүдэн дээр танилцуул, олон түмэнд ил байлга гэснээр Э.Амарбат Ямар ч байсан оръё гэж хэлэн, тэд дотогш орцгоолоо.

Байран дотор одоо юу болж байгаа нь тодорхойгүй байна. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр Н.Энхбаярын гэр бүлийнхэн ирж, байрлуу орцгоожээ.

Ц.Эрдэнэ

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button