Удирдлагын академийн гадна цуглаад байсан цагдаа нар тарж эхэлжээ

үймээний газрыг орхин буцаж байгаа харагдсан. Зарим цагдаа машиндаа орж суун байдлыг харахаар үлдэж байлаа. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр үймээний газарт Хан-Уул дүүргийн цагдаа нар л үлдээд байгаа аж. Энэ байдлыг эх сурвалж Заавал баривчлана гээд байснаа зогсоож байгаа бололтой гэж тайлбарласан.

Үймээнийг зохицуулахаар ажиллаж байгаа Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Хэв журмын хэлтсийн дарга н.Ууганбаярын өгч байгаа мэдээллээр бол одоогоос гурван цагийн өмнө тус дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хүмүүс зодолдоод байна гэсэн дуудлага очсон гэнэ. Энэ дуудлагын дагуу ирлээ гэдгээ тэрбээр хэлж байв.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Удирдлагын академийн гадна цуглаад байсан цагдаа нар тарж эхэлжээ

үймээний газрыг орхин буцаж байгаа харагдсан. Зарим цагдаа машиндаа орж суун байдлыг харахаар үлдэж байлаа. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр үймээний газарт Хан-Уул дүүргийн цагдаа нар л үлдээд байгаа аж. Энэ байдлыг эх сурвалж Заавал баривчлана гээд байснаа зогсоож байгаа бололтой гэж тайлбарласан.

Үймээнийг зохицуулахаар ажиллаж байгаа Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Хэв журмын хэлтсийн дарга н.Ууганбаярын өгч байгаа мэдээллээр бол одоогоос гурван цагийн өмнө тус дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хүмүүс зодолдоод байна гэсэн дуудлага очсон гэнэ. Энэ дуудлагын дагуу ирлээ гэдгээ тэрбээр хэлж байв.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Удирдлагын академийн гадна цуглаад байсан цагдаа нар тарж эхэлжээ

үймээний газрыг орхин буцаж байгаа харагдсан. Зарим цагдаа машиндаа орж суун байдлыг харахаар үлдэж байлаа. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр үймээний газарт Хан-Уул дүүргийн цагдаа нар л үлдээд байгаа аж. Энэ байдлыг эх сурвалж Заавал баривчлана гээд байснаа зогсоож байгаа бололтой гэж тайлбарласан.

Үймээнийг зохицуулахаар ажиллаж байгаа Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Хэв журмын хэлтсийн дарга н.Ууганбаярын өгч байгаа мэдээллээр бол одоогоос гурван цагийн өмнө тус дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хүмүүс зодолдоод байна гэсэн дуудлага очсон гэнэ. Энэ дуудлагын дагуу ирлээ гэдгээ тэрбээр хэлж байв.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Удирдлагын академийн гадна цуглаад байсан цагдаа нар тарж эхэлжээ

үймээний газрыг орхин буцаж байгаа харагдсан. Зарим цагдаа машиндаа орж суун байдлыг харахаар үлдэж байлаа. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр үймээний газарт Хан-Уул дүүргийн цагдаа нар л үлдээд байгаа аж. Энэ байдлыг эх сурвалж Заавал баривчлана гээд байснаа зогсоож байгаа бололтой гэж тайлбарласан.

Үймээнийг зохицуулахаар ажиллаж байгаа Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Хэв журмын хэлтсийн дарга н.Ууганбаярын өгч байгаа мэдээллээр бол одоогоос гурван цагийн өмнө тус дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хүмүүс зодолдоод байна гэсэн дуудлага очсон гэнэ. Энэ дуудлагын дагуу ирлээ гэдгээ тэрбээр хэлж байв.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Удирдлагын академийн гадна цуглаад байсан цагдаа нар тарж эхэлжээ

үймээний газрыг орхин буцаж байгаа харагдсан. Зарим цагдаа машиндаа орж суун байдлыг харахаар үлдэж байлаа. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр үймээний газарт Хан-Уул дүүргийн цагдаа нар л үлдээд байгаа аж. Энэ байдлыг эх сурвалж Заавал баривчлана гээд байснаа зогсоож байгаа бололтой гэж тайлбарласан.

Үймээнийг зохицуулахаар ажиллаж байгаа Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Хэв журмын хэлтсийн дарга н.Ууганбаярын өгч байгаа мэдээллээр бол одоогоос гурван цагийн өмнө тус дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хүмүүс зодолдоод байна гэсэн дуудлага очсон гэнэ. Энэ дуудлагын дагуу ирлээ гэдгээ тэрбээр хэлж байв.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Удирдлагын академийн гадна цуглаад байсан цагдаа нар тарж эхэлжээ

үймээний газрыг орхин буцаж байгаа харагдсан. Зарим цагдаа машиндаа орж суун байдлыг харахаар үлдэж байлаа. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр үймээний газарт Хан-Уул дүүргийн цагдаа нар л үлдээд байгаа аж. Энэ байдлыг эх сурвалж Заавал баривчлана гээд байснаа зогсоож байгаа бололтой гэж тайлбарласан.

Үймээнийг зохицуулахаар ажиллаж байгаа Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Хэв журмын хэлтсийн дарга н.Ууганбаярын өгч байгаа мэдээллээр бол одоогоос гурван цагийн өмнө тус дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хүмүүс зодолдоод байна гэсэн дуудлага очсон гэнэ. Энэ дуудлагын дагуу ирлээ гэдгээ тэрбээр хэлж байв.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Удирдлагын академийн гадна цуглаад байсан цагдаа нар тарж эхэлжээ

үймээний газрыг орхин буцаж байгаа харагдсан. Зарим цагдаа машиндаа орж суун байдлыг харахаар үлдэж байлаа. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр үймээний газарт Хан-Уул дүүргийн цагдаа нар л үлдээд байгаа аж. Энэ байдлыг эх сурвалж Заавал баривчлана гээд байснаа зогсоож байгаа бололтой гэж тайлбарласан.

Үймээнийг зохицуулахаар ажиллаж байгаа Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Хэв журмын хэлтсийн дарга н.Ууганбаярын өгч байгаа мэдээллээр бол одоогоос гурван цагийн өмнө тус дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хүмүүс зодолдоод байна гэсэн дуудлага очсон гэнэ. Энэ дуудлагын дагуу ирлээ гэдгээ тэрбээр хэлж байв.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Удирдлагын академийн гадна цуглаад байсан цагдаа нар тарж эхэлжээ

үймээний газрыг орхин буцаж байгаа харагдсан. Зарим цагдаа машиндаа орж суун байдлыг харахаар үлдэж байлаа. Эх сурвалжийн өгсөн мэдээллээр үймээний газарт Хан-Уул дүүргийн цагдаа нар л үлдээд байгаа аж. Энэ байдлыг эх сурвалж Заавал баривчлана гээд байснаа зогсоож байгаа бололтой гэж тайлбарласан.

Үймээнийг зохицуулахаар ажиллаж байгаа Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн Хэв журмын хэлтсийн дарга н.Ууганбаярын өгч байгаа мэдээллээр бол одоогоос гурван цагийн өмнө тус дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хүмүүс зодолдоод байна гэсэн дуудлага очсон гэнэ. Энэ дуудлагын дагуу ирлээ гэдгээ тэрбээр хэлж байв.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button