02.30 цагт байдал намжив

цуглаад байсан бол 01.00 цагаас эхлэн хүмүүс явж, 300 орчим нь үлджээ. Тэдгээр хүмүүс Н.Энхаяр даргын байгаа байрны хойт талын хаалган дээр цугларч, баривчлуулахгүй байх арга хэмжээ авна хэмээн зогсож байсан.

Харин 50 гаруй цагдаа Хашааны гадуур зэрэгцэн, байдлыг харзнан зогсож байлаа. Н.Энхбаярыг баривчлах гэж очсон Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн дарга Э.Амарбат болон тус газрынхан харагдсангүй.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

02.30 цагт байдал намжив

цуглаад байсан бол 01.00 цагаас эхлэн хүмүүс явж, 300 орчим нь үлджээ. Тэдгээр хүмүүс Н.Энхаяр даргын байгаа байрны хойт талын хаалган дээр цугларч, баривчлуулахгүй байх арга хэмжээ авна хэмээн зогсож байсан.

Харин 50 гаруй цагдаа Хашааны гадуур зэрэгцэн, байдлыг харзнан зогсож байлаа. Н.Энхбаярыг баривчлах гэж очсон Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн дарга Э.Амарбат болон тус газрынхан харагдсангүй.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

02.30 цагт байдал намжив

цуглаад байсан бол 01.00 цагаас эхлэн хүмүүс явж, 300 орчим нь үлджээ. Тэдгээр хүмүүс Н.Энхаяр даргын байгаа байрны хойт талын хаалган дээр цугларч, баривчлуулахгүй байх арга хэмжээ авна хэмээн зогсож байсан.

Харин 50 гаруй цагдаа Хашааны гадуур зэрэгцэн, байдлыг харзнан зогсож байлаа. Н.Энхбаярыг баривчлах гэж очсон Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн дарга Э.Амарбат болон тус газрынхан харагдсангүй.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

02.30 цагт байдал намжив

цуглаад байсан бол 01.00 цагаас эхлэн хүмүүс явж, 300 орчим нь үлджээ. Тэдгээр хүмүүс Н.Энхаяр даргын байгаа байрны хойт талын хаалган дээр цугларч, баривчлуулахгүй байх арга хэмжээ авна хэмээн зогсож байсан.

Харин 50 гаруй цагдаа Хашааны гадуур зэрэгцэн, байдлыг харзнан зогсож байлаа. Н.Энхбаярыг баривчлах гэж очсон Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн дарга Э.Амарбат болон тус газрынхан харагдсангүй.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

02.30 цагт байдал намжив

цуглаад байсан бол 01.00 цагаас эхлэн хүмүүс явж, 300 орчим нь үлджээ. Тэдгээр хүмүүс Н.Энхаяр даргын байгаа байрны хойт талын хаалган дээр цугларч, баривчлуулахгүй байх арга хэмжээ авна хэмээн зогсож байсан.

Харин 50 гаруй цагдаа Хашааны гадуур зэрэгцэн, байдлыг харзнан зогсож байлаа. Н.Энхбаярыг баривчлах гэж очсон Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн дарга Э.Амарбат болон тус газрынхан харагдсангүй.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

02.30 цагт байдал намжив

цуглаад байсан бол 01.00 цагаас эхлэн хүмүүс явж, 300 орчим нь үлджээ. Тэдгээр хүмүүс Н.Энхаяр даргын байгаа байрны хойт талын хаалган дээр цугларч, баривчлуулахгүй байх арга хэмжээ авна хэмээн зогсож байсан.

Харин 50 гаруй цагдаа Хашааны гадуур зэрэгцэн, байдлыг харзнан зогсож байлаа. Н.Энхбаярыг баривчлах гэж очсон Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн дарга Э.Амарбат болон тус газрынхан харагдсангүй.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

02.30 цагт байдал намжив

цуглаад байсан бол 01.00 цагаас эхлэн хүмүүс явж, 300 орчим нь үлджээ. Тэдгээр хүмүүс Н.Энхаяр даргын байгаа байрны хойт талын хаалган дээр цугларч, баривчлуулахгүй байх арга хэмжээ авна хэмээн зогсож байсан.

Харин 50 гаруй цагдаа Хашааны гадуур зэрэгцэн, байдлыг харзнан зогсож байлаа. Н.Энхбаярыг баривчлах гэж очсон Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн дарга Э.Амарбат болон тус газрынхан харагдсангүй.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

02.30 цагт байдал намжив

цуглаад байсан бол 01.00 цагаас эхлэн хүмүүс явж, 300 орчим нь үлджээ. Тэдгээр хүмүүс Н.Энхаяр даргын байгаа байрны хойт талын хаалган дээр цугларч, баривчлуулахгүй байх арга хэмжээ авна хэмээн зогсож байсан.

Харин 50 гаруй цагдаа Хашааны гадуур зэрэгцэн, байдлыг харзнан зогсож байлаа. Н.Энхбаярыг баривчлах гэж очсон Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн дарга Э.Амарбат болон тус газрынхан харагдсангүй.

Olloo.mn

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button