Энгельсийн гүүр долоодугаар сард ашиглалтанд орно

ашиглалтад орж, нийслэлчүүдийн хэрэгцээнд очих юм.

Эдгээрийн нэг болох Энгельсийн гүүрийг долоодугаар сарын 15-наас өмнө ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Тээврийн товчооноос Барс зах дээгүүр давж буй энэхүү гүүр 260 гаруй метр газар үргэлжилдэг.

Японы Засгийн газрын хөрөнгөөр баригдаж байгаа энэхүү гүүр ашиглалтад орсноор Улаанбаатар хотын нэгэн шинэлэг бүтээн байгуулалт болохоос гадна замын түгжрэлийг бууруулах томоохон гарц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энгельсийн гүүр долоодугаар сард ашиглалтанд орно

ашиглалтад орж, нийслэлчүүдийн хэрэгцээнд очих юм.

Эдгээрийн нэг болох Энгельсийн гүүрийг долоодугаар сарын 15-наас өмнө ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Тээврийн товчооноос Барс зах дээгүүр давж буй энэхүү гүүр 260 гаруй метр газар үргэлжилдэг.

Японы Засгийн газрын хөрөнгөөр баригдаж байгаа энэхүү гүүр ашиглалтад орсноор Улаанбаатар хотын нэгэн шинэлэг бүтээн байгуулалт болохоос гадна замын түгжрэлийг бууруулах томоохон гарц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энгельсийн гүүр долоодугаар сард ашиглалтанд орно

ашиглалтад орж, нийслэлчүүдийн хэрэгцээнд очих юм.

Эдгээрийн нэг болох Энгельсийн гүүрийг долоодугаар сарын 15-наас өмнө ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Тээврийн товчооноос Барс зах дээгүүр давж буй энэхүү гүүр 260 гаруй метр газар үргэлжилдэг.

Японы Засгийн газрын хөрөнгөөр баригдаж байгаа энэхүү гүүр ашиглалтад орсноор Улаанбаатар хотын нэгэн шинэлэг бүтээн байгуулалт болохоос гадна замын түгжрэлийг бууруулах томоохон гарц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энгельсийн гүүр долоодугаар сард ашиглалтанд орно

ашиглалтад орж, нийслэлчүүдийн хэрэгцээнд очих юм.

Эдгээрийн нэг болох Энгельсийн гүүрийг долоодугаар сарын 15-наас өмнө ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Тээврийн товчооноос Барс зах дээгүүр давж буй энэхүү гүүр 260 гаруй метр газар үргэлжилдэг.

Японы Засгийн газрын хөрөнгөөр баригдаж байгаа энэхүү гүүр ашиглалтад орсноор Улаанбаатар хотын нэгэн шинэлэг бүтээн байгуулалт болохоос гадна замын түгжрэлийг бууруулах томоохон гарц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энгельсийн гүүр долоодугаар сард ашиглалтанд орно

ашиглалтад орж, нийслэлчүүдийн хэрэгцээнд очих юм.

Эдгээрийн нэг болох Энгельсийн гүүрийг долоодугаар сарын 15-наас өмнө ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Тээврийн товчооноос Барс зах дээгүүр давж буй энэхүү гүүр 260 гаруй метр газар үргэлжилдэг.

Японы Засгийн газрын хөрөнгөөр баригдаж байгаа энэхүү гүүр ашиглалтад орсноор Улаанбаатар хотын нэгэн шинэлэг бүтээн байгуулалт болохоос гадна замын түгжрэлийг бууруулах томоохон гарц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энгельсийн гүүр долоодугаар сард ашиглалтанд орно

ашиглалтад орж, нийслэлчүүдийн хэрэгцээнд очих юм.

Эдгээрийн нэг болох Энгельсийн гүүрийг долоодугаар сарын 15-наас өмнө ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Тээврийн товчооноос Барс зах дээгүүр давж буй энэхүү гүүр 260 гаруй метр газар үргэлжилдэг.

Японы Засгийн газрын хөрөнгөөр баригдаж байгаа энэхүү гүүр ашиглалтад орсноор Улаанбаатар хотын нэгэн шинэлэг бүтээн байгуулалт болохоос гадна замын түгжрэлийг бууруулах томоохон гарц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энгельсийн гүүр долоодугаар сард ашиглалтанд орно

ашиглалтад орж, нийслэлчүүдийн хэрэгцээнд очих юм.

Эдгээрийн нэг болох Энгельсийн гүүрийг долоодугаар сарын 15-наас өмнө ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Тээврийн товчооноос Барс зах дээгүүр давж буй энэхүү гүүр 260 гаруй метр газар үргэлжилдэг.

Японы Засгийн газрын хөрөнгөөр баригдаж байгаа энэхүү гүүр ашиглалтад орсноор Улаанбаатар хотын нэгэн шинэлэг бүтээн байгуулалт болохоос гадна замын түгжрэлийг бууруулах томоохон гарц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Энгельсийн гүүр долоодугаар сард ашиглалтанд орно

ашиглалтад орж, нийслэлчүүдийн хэрэгцээнд очих юм.

Эдгээрийн нэг болох Энгельсийн гүүрийг долоодугаар сарын 15-наас өмнө ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Тээврийн товчооноос Барс зах дээгүүр давж буй энэхүү гүүр 260 гаруй метр газар үргэлжилдэг.

Японы Засгийн газрын хөрөнгөөр баригдаж байгаа энэхүү гүүр ашиглалтад орсноор Улаанбаатар хотын нэгэн шинэлэг бүтээн байгуулалт болохоос гадна замын түгжрэлийг бууруулах томоохон гарц болох юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button