Дарь-Эхийн замд таван машин мөргөлдөв

цагт суудлын таван автомашин мөргөлдсөн осол гарчээ. Тодруулбал, УБТ-4723 УБТ улсын дугаартай Хюндай Аксент, УНО-2428 улсын дугаартайХюндай Аксент, УНЭ-0684 улсын дугаартай Хюндай Аксент, БРА-4258 улсын дугаартай Ниссан, УНО-6975 улсын дугаартай Тоёото Платз маркийн суудлын автомашинууд мөргөлдсөн байна.

Ослын улмаас УНЭ-0684 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 19 настай эрэгтэй Ц, 20 настай эрэгтэй Э, УБТ-47-23 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 18 настай эрэгтэй М нар хавчуулагдан гэмтсэн аж. Шуурхай бүлэг 105-ын тасаг ослын газарт аврах ажиллагаа явуулан эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж ГССҮТ-д хүргэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дарь-Эхийн замд таван машин мөргөлдөв

цагт суудлын таван автомашин мөргөлдсөн осол гарчээ. Тодруулбал, УБТ-4723 УБТ улсын дугаартай Хюндай Аксент, УНО-2428 улсын дугаартайХюндай Аксент, УНЭ-0684 улсын дугаартай Хюндай Аксент, БРА-4258 улсын дугаартай Ниссан, УНО-6975 улсын дугаартай Тоёото Платз маркийн суудлын автомашинууд мөргөлдсөн байна.

Ослын улмаас УНЭ-0684 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 19 настай эрэгтэй Ц, 20 настай эрэгтэй Э, УБТ-47-23 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 18 настай эрэгтэй М нар хавчуулагдан гэмтсэн аж. Шуурхай бүлэг 105-ын тасаг ослын газарт аврах ажиллагаа явуулан эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж ГССҮТ-д хүргэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дарь-Эхийн замд таван машин мөргөлдөв

цагт суудлын таван автомашин мөргөлдсөн осол гарчээ. Тодруулбал, УБТ-4723 УБТ улсын дугаартай Хюндай Аксент, УНО-2428 улсын дугаартайХюндай Аксент, УНЭ-0684 улсын дугаартай Хюндай Аксент, БРА-4258 улсын дугаартай Ниссан, УНО-6975 улсын дугаартай Тоёото Платз маркийн суудлын автомашинууд мөргөлдсөн байна.

Ослын улмаас УНЭ-0684 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 19 настай эрэгтэй Ц, 20 настай эрэгтэй Э, УБТ-47-23 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 18 настай эрэгтэй М нар хавчуулагдан гэмтсэн аж. Шуурхай бүлэг 105-ын тасаг ослын газарт аврах ажиллагаа явуулан эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж ГССҮТ-д хүргэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дарь-Эхийн замд таван машин мөргөлдөв

цагт суудлын таван автомашин мөргөлдсөн осол гарчээ. Тодруулбал, УБТ-4723 УБТ улсын дугаартай Хюндай Аксент, УНО-2428 улсын дугаартайХюндай Аксент, УНЭ-0684 улсын дугаартай Хюндай Аксент, БРА-4258 улсын дугаартай Ниссан, УНО-6975 улсын дугаартай Тоёото Платз маркийн суудлын автомашинууд мөргөлдсөн байна.

Ослын улмаас УНЭ-0684 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 19 настай эрэгтэй Ц, 20 настай эрэгтэй Э, УБТ-47-23 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 18 настай эрэгтэй М нар хавчуулагдан гэмтсэн аж. Шуурхай бүлэг 105-ын тасаг ослын газарт аврах ажиллагаа явуулан эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж ГССҮТ-д хүргэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дарь-Эхийн замд таван машин мөргөлдөв

цагт суудлын таван автомашин мөргөлдсөн осол гарчээ. Тодруулбал, УБТ-4723 УБТ улсын дугаартай Хюндай Аксент, УНО-2428 улсын дугаартайХюндай Аксент, УНЭ-0684 улсын дугаартай Хюндай Аксент, БРА-4258 улсын дугаартай Ниссан, УНО-6975 улсын дугаартай Тоёото Платз маркийн суудлын автомашинууд мөргөлдсөн байна.

Ослын улмаас УНЭ-0684 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 19 настай эрэгтэй Ц, 20 настай эрэгтэй Э, УБТ-47-23 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 18 настай эрэгтэй М нар хавчуулагдан гэмтсэн аж. Шуурхай бүлэг 105-ын тасаг ослын газарт аврах ажиллагаа явуулан эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж ГССҮТ-д хүргэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дарь-Эхийн замд таван машин мөргөлдөв

цагт суудлын таван автомашин мөргөлдсөн осол гарчээ. Тодруулбал, УБТ-4723 УБТ улсын дугаартай Хюндай Аксент, УНО-2428 улсын дугаартайХюндай Аксент, УНЭ-0684 улсын дугаартай Хюндай Аксент, БРА-4258 улсын дугаартай Ниссан, УНО-6975 улсын дугаартай Тоёото Платз маркийн суудлын автомашинууд мөргөлдсөн байна.

Ослын улмаас УНЭ-0684 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 19 настай эрэгтэй Ц, 20 настай эрэгтэй Э, УБТ-47-23 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 18 настай эрэгтэй М нар хавчуулагдан гэмтсэн аж. Шуурхай бүлэг 105-ын тасаг ослын газарт аврах ажиллагаа явуулан эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж ГССҮТ-д хүргэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дарь-Эхийн замд таван машин мөргөлдөв

цагт суудлын таван автомашин мөргөлдсөн осол гарчээ. Тодруулбал, УБТ-4723 УБТ улсын дугаартай Хюндай Аксент, УНО-2428 улсын дугаартайХюндай Аксент, УНЭ-0684 улсын дугаартай Хюндай Аксент, БРА-4258 улсын дугаартай Ниссан, УНО-6975 улсын дугаартай Тоёото Платз маркийн суудлын автомашинууд мөргөлдсөн байна.

Ослын улмаас УНЭ-0684 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 19 настай эрэгтэй Ц, 20 настай эрэгтэй Э, УБТ-47-23 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 18 настай эрэгтэй М нар хавчуулагдан гэмтсэн аж. Шуурхай бүлэг 105-ын тасаг ослын газарт аврах ажиллагаа явуулан эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж ГССҮТ-д хүргэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Дарь-Эхийн замд таван машин мөргөлдөв

цагт суудлын таван автомашин мөргөлдсөн осол гарчээ. Тодруулбал, УБТ-4723 УБТ улсын дугаартай Хюндай Аксент, УНО-2428 улсын дугаартайХюндай Аксент, УНЭ-0684 улсын дугаартай Хюндай Аксент, БРА-4258 улсын дугаартай Ниссан, УНО-6975 улсын дугаартай Тоёото Платз маркийн суудлын автомашинууд мөргөлдсөн байна.

Ослын улмаас УНЭ-0684 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 19 настай эрэгтэй Ц, 20 настай эрэгтэй Э, УБТ-47-23 улсын дугаартай автомашинд зорчиж явсан 18 настай эрэгтэй М нар хавчуулагдан гэмтсэн аж. Шуурхай бүлэг 105-ын тасаг ослын газарт аврах ажиллагаа явуулан эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлж ГССҮТ-д хүргэжээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button